Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

w okresie od 04.05.2021 do dnia 31.12.2022 r.

realizuje badanie

„Zaburzenia Hazardowe współwystępujące z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych oraz we współchorobowości z innymi zaburzeniami psychicznymi. Rozpowszechnienie i standardy leczenia. Akronim ZHWW 2021-22”.

Jego celem jest głęboka eksploracja zjawiska współwystępowania i współchorobowości pozwalająca na wypracowanie w drodze konsensusu uzasadnionych naukowo rekomendacji do leczenia zaburzeń hazardowych współwystępujących z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych (F10-19, z wyłączaniem F17) oraz we współchorobowości z innymi zaburzeniami psychicznymi (F20-F48, F60-F68).

Numer i nazwa zadania konkursowego: Zadanie numer 12: Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego.

Zadanie publiczne dofinansowane w kwocie 173 000, 00 zł (37 000,00 zł w 2021 roku i 136 000,00 zł w 2022 roku) ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii.

Kierownik projektu: dr hab. Łukasz Wieczorek, e-mail: lwieczorek@ipin.edu.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast