Wartość projektu 5173969,07 zł w tym dofinansowanie EFRR: 3696329,12 zł

Konsorcjum realizujące Projekt:

Cambria Systems Sp. z o.o. Spółka komandytowa,

Prosen Net Sp. z o.o.,

Techmo Sp. z o.o.,

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie.

Umowa o dofinansowanie

Umowę na finansowanie Projektu podpisano 10.05.2018 r.

Celem ogólnym Projektu jest poprawa jakości świadczonych medycznych usług psychiatrycznych w systemie ochrony zdrowia oraz dostosowanie tych usług do standardów funkcjonujących w Wspólnocie Europejskiej. Na realizację powyższego celu wpłynie osiągnięcie celu bezpośredniego projektu, który brzmi: poprawa jakości i skuteczności świadczeń udzielanych przez IPiN w Warszawie.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozszerzenie zrealizowanej inwestycji „Przebudowa istniejących klinik psychiatrycznych – Etap I” o przebudowę oddziałów F9 w III Klinice Psychiatrycznej oraz F10 w I Klinice Psychiatrycznej – budynek F1’, (które nie zostały uwzględnione w pierwszym etapie projektu). Jednocześnie planowany jest zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla wszystkich przebudowanych budynków, zarówno w ramach Etapu I jak i II ww. inwestycji (F1, F2, F3, F4) oraz dla budynku F1’, który w dalszej kolejności przewidziany jest do realizacji w Etapie II.

Zaplanowane w budynku F1′ prace obejmą również (wzorem prac wykonanych w budynkach z Etapu I – F1, F2, F3, F4) modernizację infrastruktury technicznej oraz zakup niezbędnego wyposażenia bytowego obiektu.

Przebudowa budynku F1′ stanowiąca II etap inwestycji ma na celu polepszenie warunków hospitalizacji w szpitalu dla pacjentów oraz warunków pracy personelu oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów.

Projekt nie przewiduje zwiększenia ilości łóżek w oddziałach ani zwiększenia liczby personelu. Przebudowa istniejących pięciu pawilonów nawiązuje do obecnego systemu organizacyjnego i nie narusza powiązań funkcjonalnych zespołu szpitala.

Prace remontowe w oddziałach F9  III Kliniki Psychiatrycznej oraz F10 I Kliniki Psychiatrycznej (budynek F1’), zostały zakończone. Aktualnie w pomieszczeniach instalowany jest zakupiony sprzęt medyczny, wyposażenie
bytowe oraz administracyjno-biurowe. Wkrótce (po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń) pomieszczenia zostaną oddane do użytku.

Umowa o dofinansowaniu Projektu została zawarta 28 grudnia 2017 roku pomiędzy Ministrem Zdrowia a Instytutem Psychiatrii i Neurologii.

Wartość Projektu: 5 420 669,45 zł, w tym dofinansowanie UE: 4 336 535,56

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: 31.08.2018 r.

Rozmiar czcionki
Kontrast