Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Instytut Psychiatrii i Neurologii jest liderem projektu „Razem do rozwoju – Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży”.

Partnerami w projekcie są Centrum Medyczne Damiana i „INTEGRACJA” Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Z Zaburzeniami Psychicznymi.   

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu POWR.04.01.00-00-DM14/20).

Informacje dotyczące projektu:

Wartość projektu: 14 981 268,72 zł

Okres realizacji: 01.05.2021 – 31.10.2023 r.

Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie: 4.1. Innowacje społeczne

Obszar działania: Dzielnica Mokotów m.st. Warszawa

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest umożliwienie, by dzieci, młodzież i ich rodziny otrzymywały pomoc i wsparcie psychologiczne jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania, dzięki utworzeniu i koordynacji sieci współpracujących ze sobą podmiotów i instytucji.

Grupa odbiorców:

Działania Centrum skierowane są do osób w wieku 0 – 21 lat, aktualnie mieszkających na terenie Dzielnicy Mokotów, ich rodzin oraz opiekunów prawnych.

Organizacja usług w Mokotowskim ŚCZP DiM:

Centrum koordynacji

 • Infolinia dla mieszkańców i lokalnych podmiotów – informacje o działaniu Centrum, przyjmowanie zgłoszeń, zapisy na wizyty (zaplanowane uruchomienie w styczniu 2022)

               tel. +48 883 070 790

 • Zespół Pierwszego Kontaktu – zgłoszenia są przyjmowane od Zespołu Infolinii (zaplanowane wdrożenie w styczniu 2022)
 • Zespół Koordynacji Międzyinstytucjonalnej – koordynacja współpracy instytucji i organizacji udzielających pomocy i pracujących z rodzinami, dziećmi i młodzieżą

Specjalista ds. koordynacji wsparcia: Edyta Cichocka

tel.: +48 731 110 840

e-mail: ecichocka@ipin.edu.pl

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

(I poziom referencyjny), Centrum Medyczne Damiana

 • Bezpłatne świadczenia oferowane przez Ośrodek: porada psychologiczna, psychoterapia indywidualna, wsparcie psychospołeczne, wizyta domowa i środowiskowa,
 • Ośrodek działa w CM Damiana przy ul. Racławickiej 27,
 • Zapisy na wizyty przyjmowane są poprzez infolinię tel. +48 883 070 790.

Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży wraz z oddziałem dziennym

(II poziom referencyjny), Instytut Psychiatrii i Neurologii

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego – współpraca z Centrum Koordynacji oraz ośrodkiem I poziomu, konsultacje psychiatryczne i psychoterapia rodzinna dla osób zgłoszonych przez ośrodek I poziomu,
 • Oddział dzienny – oddział z realizacją obowiązku szkolnego, w ramach oddziału prowadzona jest terapia indywidualna, rodzinna i grupowa, terapia zajęciowa
 • Świadczenia udzielane są w IPiN przy ul. Sobieskiego 9 (docelowo w budynku
  przy ul. Goplańskiej 44),
 • Kontakt: e-mail: kontakt_goplanska@ipin.edu.pl

Profilaktyka, Stowarzyszenie INTEGRACJA

 • zadania Stowarzyszenia w projekcie skupione są wokół promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych. Realizowane są m.in. poprzez wsparcie w tworzeniu oraz wdrożenie programów promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
 • realizowane działania Zespołu ds. profilaktyki: m.in. warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży i ich rodziców, grupa wsparcia dla rodzin, wsparcie
 • kontakt: profilaktyka@stowarzyszenie-integracja.pl
 • pełna informacja na temat działań: stowarzyszenie-integracja.pl/

Założenia projektu realizują:

 • zadanie skalowania modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (ŚCZP DiM) opracowanego w projekcie „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę̨” realizowanym w ramach Działania 4.1. POWER w 2015 r.,
 • reformę systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży prowadząc I i II poziom referencyjny w zakresie opieki psychiatrycznej i psychologicznej,
 • założenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) na lata 2017-2022 zapewniając dostęp do wielostronnej opieki,
 • cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ [Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r.] i Globalną Strategię dla Zdrowia Kobiet, Dzieci i Młodzieży 2016-2030 [WHO, 2015] przez promowanie zdrowia psychicznego oraz zapewnienie wsparcia psychospołecznego dzieciom i młodzieży.

Żeby przystąpić do projektu należy:

 • Wypełnić Kwestionariusz Uczestnika podając wszystkie niezbędne dane,
 • Wypełnić oświadczenie Uczestnika dotyczące zgody na przetwarzanie danych w celach realizacji zadań Projektu,
 • Podpisać klauzulę informacyjną RODO

Powyżej wymienione dokumenty są dostępne w jednostkach naszego Centrum.

 

Informacji o projekcie udziela:
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

kierownik projektu: Ewa Brzóska

telefon: +48 22 45 82 671

e-mail: ebrzoska@ipin.edu.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast