Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

w okresie od 15.04.2021 do dnia 31.12.2021 r.

realizuje badanie

„Dostępność, jakość i adekwatność pomocy dla osób z zaburzeniami wynikającymi z używania narkotyków podczas pandemii COVID-19”.

Jego celem jest zdiagnozowanie problemów na jakie natknęli się pacjenci chcący skorzystać z pomocy w okresie pandemii, jaki wpływ na ich życie i wzór używania ona wywarła, jakie nowe potrzeby się u nich w związku z tym pojawiły i czy system był w stanie je zaspokoić.

Numer i nazwa zadania konkursowego: Zadanie numer 4. 
Badanie wpływu COVID-19 na system pomocy osobom uzależnionym.

Zadanie publiczne dofinansowane w kwocie 164 000, 00 zł ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii.

Kierownik projektu: dr Katarzyna Dąbrowska, e-mail: dabrow@ipin.edu.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast