Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

w okresie od 02.08.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

realizuje badanie

Krótka interwencja dla osób odbywających karę pozbawienia wolności,
które miały kontakt z nowymi substancjami psychoaktywnymi
(Krótka interwencja NPS)

W ramach projektu przygotowana zostanie i pilotażowo wdrożona krótka interwencja dla osób, które miały kontakt z nowymi substancjami psychoaktywnymi w warunkach osadzenia.

Numer i nazwa zadania konkursowego: 

Zadanie numer 2. Pilotażowe wdrożenie krótkiej interwencji wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności, które miały kontakt z nowymi substancjami psychoaktywnymi

Zadanie publiczne dofinansowane w kwocie 130 000 zł

 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,
będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu
przeprowadzonego przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii.

Całkowita wartość zadania : 138 650 zł

Kierownik projektu: dr n. hum. Katarzyna Dąbrowska, e-mail: dabrow@ipin.edu.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast