Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

w okresie od 01.10.2020 r. do dnia 17.12.2021 r.

realizuje badanie

Język pomocy w uzależnieniach. Słownik terminologiczny (JUST 2021)

Jego celem jest wypracowanie spójnego, adekwatnego i niestygmatyzującego języka w obszarze uzależnień.

Do dyskusji o języku uzależnień zapraszamy osoby pracujące w obszarze lecznictwa i profilaktyki, lekarzy psychiatrów, specjalistów psychoterapii uzależnień, przedstawicieli polityki zdrowia publicznego, naukowców, językoznawców, prawników, specjalistów ds. antydyskryminacji oraz – zgodnie z zasadą nic o nas bez nas – pacjentów i osoby, które doświadczyły problemów związanych z uzależnieniem.

Numer i nazwa zadania konkursowego: 

Zadanie numer 15. Przeprowadzenie badań naukowych

służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych,

 w tym hazardu problemowego i patologicznego.

Zadanie publiczne dofinansowane w kwocie 113 000 zł

 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,
będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu
przeprowadzonego przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii.

Całkowita wartość zadania : 120 600 zł

Kierownik projektu: dr Michał Bujalski, e-mail: bujalski@ipin.edu.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast