Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

realizuje badanie
DOBROSTAN 2021-2022: Dobrostan zawodowy oraz uwarunkowania wypalenia zawodowego specjalistów psychoterapii uzależnień oraz instruktorów terapii uzależnień”.

którego celem jest identyfikacja indywidualnych oraz organizacyjnych uwarunkowań wypalenia zawodowego u specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień oraz charakterystyka zasobów indywidualnych oraz organizacyjnych, które zwiększają ich dobrostan zawodowy.

Numer i nazwa zadania konkursowego: 27/2021/DEA – Badanie psychospołecznych warunków pracy specjalistów psychoterapii uzależnień, w tym uwarunkowań wypalenia zawodowego oraz wpływu pandemii COVID-19.

Zadanie dofinansowane w kwocie 177 810, 0 zł ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji PARPA.

Kierownik projektu: dr hab. Justyna Klingemann, e-mail: jklingemann@ipin.edu.pl

 

Rozmiar czcionki
Kontrast