„Digital Brain”

„Digital Brain” to projekt digitalizacji, gromadzonych od przeszło pół wieku, zasobów Instytutu Psychiatrii i Neurologii (nr POPC.02.03.01-00-0042/18-00). Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska naukowego i medycznego, przy współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Ministerstwem Cyfryzacji, powołano do życia projekt o nazwie Digital Brain. Stosując nowoczesne rozwiązania technologiczne i informatyczne stworzono narzędzie umożliwiające otwarty dostęp do zasobów „Digital Brain” z każdego miejsca na świecie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu to 7 374 959,91 zł, z czego 6 241 428,57 zł to środki unijne, natomiast reszta 1 133 531,34 zł pochodzi z budżetu państwa.


W zasobach Instytutu Psychiatrii i Neurologii znajduje się ogromny, unikalny zbiór mózgów Zakładu Neuropatologii obejmujący materiał gromadzony od 1952 roku do chwili obecnej jest przez kolejne pokolenia neuropatologów. Archiwizację fragmentów mózgów zainicjowała wybitna polska neuropatolog, prof. Ewa Osetowska.
Kolekcja obejmuje zbiór fragmentów mózgów utrwalonych w zbuforowanym roztworze formaliny, bloczki parafinowe, preparaty histologiczne i immunohistochemiczne oraz dokumentację medyczną.

Głównym celem przyświecającym autorom projektu było stworzenie cyfrowej bazy
zgromadzonego materiału archiwalnego Zakładu Neuropatologii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Dzięki platformie Digital Brain naukowcy różnych specjalności, lekarze, psychologowie, studenci, dziennikarze popularno-naukowi, a także wszyscy zainteresowani neuronauką otrzymają łatwy dostęp do materiału naukowo-dydaktycznego. Projekt realizowany jest przez 17 zatrudnionych osób i dużym udziale Działu Administracji IPiN.

„Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „Eadministracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”. Umowa nr POPC.02.03.01-00-0042/18-00.

Kierownik Zakładu Neuropatologii:
prof. Teresa Wierzba Bobrowicz
e-mail:  bobrow@ipin.edu.pl
Koordynator projektu „Digital Brain”
dr n. med. Tomasz Stępień

Kontakt:
(22) 458 27 86
e-mail:  tstepien@ipin.edu.pl
e-mail:  digitalbrain@ipin.edu.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.digitalbrain.ipin.edu.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast