Projekt pt. „Badanie kliniczne 2 fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo dodania kladrybiny w leczeniu modyfikującym przebieg seropozytywnej miastenii rzekomoporaźnej „.

Projekt finansowany przez Agencję Badań Medycznych w ramach konkursu nr ABM/2019/1 na działalność badawczo-rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych. 

Numer umowy o dofinansowanie: 2019/ABM/01/00061-00 

Numer projektu: 2019/ABM/01/00061 

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.06.2026

Budżet projektu: 26 349 901.54 zł

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie:

Zadanie nr 4: Przeprowadzenie badań immunologicznych u pacjentów poddawanych leczeniu

Partnerzy Projektu:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie – Lider Konsorcjum
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Sieć badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
Blizard Institute, Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University London

Koordynator Projektu w Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie:

Pani prof. dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

e-mail: ikurkowska@ipin.edu.pl , tel. +48 22 458 25 37

Rozmiar czcionki
Kontrast