Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie realizuje badanie
„JUST 2021: Język pomocy w uzależnieniach – słownik terminologiczny”,
którego celem jest wypracowanie spójnego, adekwatnego i 
niestygmatyzującego języka do opisu zjawisk w obszarze uzależnień.

Do dyskusji o języku uzależnień zapraszamy osoby pracujące w obszarze lecznictwa i profilaktyki, lekarzy psychiatrów, specjalistów psychoterapii uzależnień, przedstawicieli polityki zdrowia publicznego, naukowców, językoznawców, prawników, specjalistów ds. antydyskryminacji oraz – zgodnie z zasadą nic o nas bez nas – pacjentów i osoby, które doświadczyły problemów związanych z uzależnieniem.

Kierownik projektu: dr Michał Bujalski bujalski@ipin.edu.pl


Notice: Undefined variable: menu in /www/ipin.edu.pl/wp-content/themes/beclinic/functions.php on line 700
Rozmiar czcionki
Kontrast