Pracownia Profilaktyki Młodzieżowej “Pro-M”

Kierownik: dr hab. Krzysztof Ostaszewski,

e-mail: ostasz@ipin.edu.pl

mgr Krzysztof Bobrowski, e-mail: kbob@ipin.edu.pl
dr Agnieszka Pisarska, e-mail: agapisar@ipin.edu.pl
mgr Jakub Greń, e-mail: jgren@ipin.edu.pl
Edyta Włodarczyk, e-mail: zzp@ipin.edu.pl

    PRO-M PROGRAMY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Program Domowych DetektywówFantastyczne MożliwościInterwencja profilaktyczna w szkole
ulotkalista instruktorówulotkalista instruktorówulotkaautorzylista instruktorów
BibliografiaBibliografia

 

RAPORTY I MONOGRAFIE Z BADAŃ MOKOTOWSKICH
Raport techniczny z badań mokotowskich 1984 – 2004Monitorowanie trendów używania substancji psychoaktywnych oraz wskaźników innych wybranych aspektów zdrowia psychicznego u młodzieży szkolnejPDF
Raport techniczny z badań mokotowskich 1984 – 2008Monitorowanie zachowań ryzykownych młodzieży. Badania mokotowskiePDF
Monografia z badań mokotowskich 1984 – 2012Monitorowanie zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego młodzieży. Badania mokotowskie 2012PDF
Rekomendacja narzędziRekomendacja narzędzi do badań ankietowych młodzieży szkolnejPDF
Monografia z badań mokotowskich 2004-2016Monitorowanie zachowań ryzykownych, zachowań nałogowych, problemów zdrowia psychicznego 15-letniej młodzieży. Badania mokotowskie 2004-2016. Badania ukraińskie, obwód lwowski 2016PDF
Raporty i monografie z Badań Podłużnych Warszawskich Gimnazjalistów
RAPORT dla szkół i władz oświatowych Warszawy z realizacji pierwszego etapu badań podłużnychCzynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistówPDF
RAPORT dla szkół i władz oświatowych Warszawy z realizacji drugiego etapu badań podłużnychCzynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów klasy I – IIPDF
RAPORT dla szkół i władz oświatowych Warszawy z realizacji trzeciego etapu badań podłużnychCzynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów klasy I – IIIPDF
MonografiaZachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów
resilience
PDF
Raport z grantu KBPN
Czynniki związane z hazardem, kompulsywnymi zakupami oraz nadużywaniem Internetu wśród młodzieży w wieku 12-19 lat
Badania ilościowe PDF
Badania jakościowe PDF
Raport z wywiadów grupowych z uczniami PDF
Raport podsumowujący PDF
Raport z grantu KBPN
Psychospołeczne czynniki problemów behawioralnych u młodzieży w wieku 17-19 lat: Badania podłużne – kontynuacja
Podłużne badania audytoryjne PDF
Dysfunkcje wykonawcze a problemowe używanie internetu PDF
Raport końcowy z badań z badań jakościowych i ilościowych PDF
Spis publikacji
1983 – 19951996 – 20002001 – 20052006 – 20102011 – 20152016-2020
PDFPDFPDFPDFPDFPDF
Główne kierunki badawcze:

Psychospołeczne czynniki związane z problemami zdrowia psychicznego
Psychospołeczne czynniki chroniące i czynniki ryzyka zachowań problemowych/ryzykownych młodzieży
Trendy używania substancji psychoaktywnych oraz innych zachowań problemowych wśród młodzieży
Polityka i programy promocji zdrowia psychicznego, ich opracowanie, implementacja i ewaluacja
Ewaluacja programów profilaktyki zachowań problemowych/ryzykownych młodzieży

Działalność na rzecz profilaktyki opartej na wiedzy:

Upowszechnianie w Polsce opartej na naukowych podstawach profilaktyki zachowań problemowych, m.in. wdrażanie programów profilaktycznych, prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli i innych grup zawodowych. Pracownia Pro-M uczestniczy w pracach Systemu Rekomendacji Programów Promocji Zdrowia Psychicznego i Profilaktyki prowadzonego wspólnie przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Publikacje (wybór)

Pisarska A., Eisman A., Ostaszewski K., Zimmerman, M. (2016). Alcohol and cigarette use among Warsaw adolescents: factors associated with risk and resilience, Substance Use and Misuse, 51( 10), 1283-1296.

Bobrowski K. (2017). Trendy w rozpowszechnieniu używania substancji psychoaktywnych wśród iławskich gimnazjalistów, 2001 –2014, na tle wyników innych badań; Alkoholizm i Narkomania; 30(4), 223-248.

Koszewska I., Ostaszewski K (2017). Ewaluacja programu zapobiegania depresji i samobójstwom w powiecie tatrzańskim, Suicydologia, 2017, t.7, 81-95.

Ostaszewski K. (2017). Używanie substancji psychoaktywnych jako przejaw zachowań ryzykownych młodzieży szkolnej, Dziecko Krzywdzone, 16 (1), 132-145.

Ostaszewski K. (redakcja naukowa), Bobrowski K., Borucka A., Okulicz-Kozaryn K., Pisarska A., Biechowska D., Shchudlo S., Klymanska L., Herasym H., Herus O., Savka V., Mirchuk I., (2017) Monitorowanie zachowań ryzykownych, zachowań nałogowych, problemów zdrowia psychicznego 15-letniej młodzieży. Badania mokotowskie 2004-2016. Badania ukraińskie, obwód lwowski 2016; Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

Ostaszewski K., Pisarska A. (2017). Youth risk behavior prevention based on positive relationships; In M. Israelashvil & J. L. Romano (Eds.) Cambridge Handbook of International Prevention Science, New York, NY : Cambridge University Press; 896-928.

Ostaszewski K, Pisarska A., Bukowska B. (2017). Zasoby rodzinne w kontekście etiologii i profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży, W: Rodzina a profilaktyka zaburzeń w zachowaniu / red. nauk. Zbigniew B. Gaś, Lublin, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, , Seria: Monografie Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI, s.161-182.

Ostaszewski K. (2018). Myśli samobójcze a sytuacja rodzinna oraz problemy internalizacyjne i eksternalizacyjne u młodzieży w wieku 14-16 lat, Dziecko Krzywdzone, , 18 (3), 42-62.

Ostaszewski, K., Ferić M., Foxcroft, D. R., Kosir, M., Kranżelić, V., Mihić, J., Novak, M., Pisarska, A., Talić, S. (2018). European Prevention Workforce Competences and Training Needs: an Exploratory Study. Adiktologie, 18(1), 07–15.

Pisarska A., Ostaszewski K., Bobrowski K. (2018). Czynniki ryzyka i czynniki chroniące związane z problemami internalizacyjnymi młodzieży w okresie późnego dorastania, Postępy Psychiatrii i Neurologii, 27(4), 261-280.

Ostaszewski K. (2019). Teoretyczne podstawy profilaktyki szkolnej w: Profilaktyka w szkole. Stan i rekomendacje dla systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce, pod red. Roberta Porzaka, Fundacja „Masz Szansę” Lublin, 17-26.

Rozmiar czcionki
Kontrast