Pracownia Profilaktyki Młodzieżowej “Pro-M”

Kierownik: dr hab. Krzysztof Ostaszewski, e-mail: kostaszewski@ipin.edu.pl

mgr Krzysztof Bobrowski, e-mail: kbob@ipin.edu.pl
mgr Anna Borucka, e-mail: aborucka@ipin.edu.pl
mgr Jakub Greń, e-mail: jgren@ipin.edu.pl
mgr Milena Markiewicz, e-mail: mimarkiewicz@ipin.edu.pl
dr Agnieszka Pisarska, e-mail: agapisar@ipin.edu.pl
Edyta Włodarczyk, e-mail: zzp@ipin.edu.pl

PRO-M PROGRAMY
Program Domowych DetektywówFantastyczne MożliwościInterwencja profilaktyczna w szkole
ulotkalista instruktorówulotkalista instruktorówulotkaautorzylista instruktorów
BibliografiaBibliografia
EUROPEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI
EUROPEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKIPDF
RAPORTY I MONOGRAFIE Z BADAŃ MOKOTOWSKICH
Raport techniczny z badań mokotowskich 1984 – 2004Monitorowanie trendów używania substancji psychoaktywnych oraz wskaźników innych wybranych aspektów zdrowia psychicznego u młodzieży szkolnejPDF
Raport techniczny z badań mokotowskich 1984 – 2008Monitorowanie zachowań ryzykownych młodzieży. Badania mokotowskiePDF
Monografia z badań mokotowskich 1984 – 2012Monitorowanie zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego młodzieży. Badania mokotowskie 2012PDF
Rekomendacja narzędziRekomendacja narzędzi do badań ankietowych młodzieży szkolnejPDF
Monografia z badań mokotowskich 2004-2016Monitorowanie zachowań ryzykownych, zachowań nałogowych, problemów zdrowia psychicznego 15-letniej młodzieży. Badania mokotowskie 2004-2016. Badania ukraińskie, obwód lwowski 2016PDF
Raporty i monografie z Badań Podłużnych Warszawskich Gimnazjalistów
RAPORT dla szkół i władz oświatowych Warszawy z realizacji pierwszego etapu badań podłużnychCzynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistówPDF
RAPORT dla szkół i władz oświatowych Warszawy z realizacji drugiego etapu badań podłużnychCzynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów klasy I – IIPDF
RAPORT dla szkół i władz oświatowych Warszawy z realizacji trzeciego etapu badań podłużnychCzynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów klasy I – IIIPDF
MonografiaZachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów
resilience
PDF
Raport z grantu KBPN
Czynniki związane z hazardem, kompulsywnymi zakupami oraz nadużywaniem Internetu wśród młodzieży w wieku 12-19 lat
Badania ilościowe PDF
Badania jakościowe PDF
Raport z wywiadów grupowych z uczniami PDF
Raport podsumowujący PDF
Raport z grantu KBPN
Psychospołeczne czynniki problemów behawioralnych u młodzieży w wieku 17-19 lat: Badania podłużne – kontynuacja
Podłużne badania audytoryjne PDF
Dysfunkcje wykonawcze a problemowe używanie internetu PDF
Raport końcowy z badań z badań jakościowych i ilościowych PDF
Raport z grantu KBPN
Analiza jakościowa stylu życia 17-18-letnich użytkowników substancji psychoaktywnych, wzorów i motywów używania substancji oraz innych zachowań problemowych
RaportPDF
Raport z grantu KBPN
Narkotyki, zdrowie psychiczne i redukcja szkód – stosowanie strategii chroniących a negatywne konsekwencje związane z używaniem narkotyków wśród młodych dorosłych
RaportPDF
Spis publikacji
1983 – 19951996 – 20002001 – 20052006 – 20102011 – 20152016-2020
PDFPDFPDFPDFPDFPDF
Główne kierunki badawcze:

Psychospołeczne czynniki związane z problemami zdrowia psychicznego
Psychospołeczne czynniki chroniące i czynniki ryzyka zachowań problemowych/ryzykownych młodzieży
Trendy używania substancji psychoaktywnych oraz innych zachowań problemowych wśród młodzieży
Polityka i programy promocji zdrowia psychicznego, ich opracowanie, implementacja i ewaluacja
Ewaluacja programów profilaktyki zachowań problemowych/ryzykownych młodzieży

Działalność na rzecz profilaktyki opartej na wiedzy:

Upowszechnianie w Polsce opartej na naukowych podstawach profilaktyki zachowań problemowych, m.in. wdrażanie programów profilaktycznych, prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli i innych grup zawodowych. Pracownia Pro-M uczestniczy w pracach Systemu Rekomendacji Programów Promocji Zdrowia Psychicznego i Profilaktyki prowadzonego wspólnie przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Publikacje (wybór)

Pisarska Agnieszka, Bobrowski Krzysztof Jan, Greń Jakub, Ostaszewski Krzysztof; Czynniki ryzyka i czynniki chroniące powiązane z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież podopiecznych z ośrodków socjoterapeutycznych i wychowawczych: Projekt i metodologia badań ankietowych; Alkoholizm i Narkomania, 2019, 32(4), 247-266.

Greń Jakub, Bobrowski Krzysztof Jan, Ostaszewski Krzysztof, Pisarska Agnieszka; Rozpowszechnienie używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży z ośrodków socjoterapeutycznych i wychowawczych; Alkoholizm i Narkomania, 2019, 32(4); 267-290.

Ostaszewski Krzysztof, Bobrowski Krzysztof Jan, Greń Jakub, Pisarska Agnieszka; Nasilone zachowania ryzykowne wśród podopiecznych młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych i wychowawczych; Alkoholizm i Narkomania, 2019, 32(4); 291-316.

Bobrowski Krzysztof Jan, Greń Jakub, Ostaszewski Krzysztof, Pisarska Agnieszka; Czynniki warunkujące picie alkoholu przez podopiecznych młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych i wychowawczych; Alkoholizm i Narkomania, 2019, 32(4); 317-336.

Pisarska Agnieszka, Bobrowski Krzysztof Jan, Greń Jakub, Ostaszewski Krzysztof; Badania młodzieży z ośrodków socjoterapeutycznych i wychowawczych – wyniki i rekomendacje dla praktyki w opinii personelu tych ośrodków, Alkoholizm i Narkomania, 2019, 32(4), 32 (4); 337-354.

Ostaszewski Krzysztof; The importance of resilience in adolescent mental health promotion and risk behaviour prevention, International Journal of Public Health, 2020, 65(8), 1221-1222.

Ostaszewski Krzysztof, Pisarska Agnieszka, Sochocka Kinga, Sochocki Marcin, van Laere  Karolina, Skuteczność programu edukacji medialnej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Edukacja, 2020, 2 (154), 6-22.

Pisarska A., Ostaszewski K. (2020). Factors associated with youth gambling: longitudinal study among high school students, Public Health, vol. 184, s. 33-40.

Bobrowski Krzysztof, Ostaszewski Krzysztof, Pisarska Agnieszka. Zdrowie psychiczne warszawskich gimnazjalistów. Badania mokotowskie 2004-2016. Mental health of Warsaw middle school students. Mokotow Study 2004-2016. Pychiatr. Pol.. 2021, vol. 55 (nr 1), s. 127-143.

Greń, Jakub., Ostaszewski, Krzysztof., Pisarska, Agnieszka., & Bobrowski, Krzysztof Drinking and alcohol-related problems among at-risk adolescents: The role of protective behavioral strategies. Addictive Behaviors, 2021, 114, 1-11.

Ostaszewski Krzysztof,; Różnice między promocją zdrowia psychicznego i profilaktyką problemów zdrowia psychicznego. Wskazania dla praktyki i ewaluacji. W: Promocja zdrowia psychicznego. Od teorii do praktyki pod red. L. Zabłockiej-Żytko i Cz. Czabały, 2021, Warszawa Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Ostaszewski Krzysztof, Kucharski Michał, Stokwiszewski Jakub.; Zaburzenia zdrowia psychicznego wśród dzieci w wieku 7-17 lat.; w: Kondycja psychiczna mieszkańców Polski : raport z badań „Kompleksowe badanie stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa i jego uwarunkowań – EZOP II” / redakcja naukowa Jacek Moskalewicz, Jacek Wciórka, Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2021; s. 533-642.

Rolando Sara, Asmussen Frank Vibeke, Duke Karen, Kahlert Rahel, Pisarska Agnieszka, Graf Niels, Beccaria franca; 'I like money, I like many things’. The relationship between drugs and crime from the perspective of young people in contact with criminal justice systems.; Drugs: Education, Prevention, Policy; 2021, vol. 28 (nr 1), s. 7-16.

Greń Jakub, Ostaszewski Krzysztof, Dąbrowska Katarzyna, Wieczorek Łukasz, It’ll Never Be Safe, But You Can Limit the Harms”. Exploring Adolescents’ Strategies to Reduce Harms Associated with Psychoactive Substance Use, Substance Use and Misuse, 2022, 57 (3), 380-391.

Krzysztof Ostaszewski, Agnieszka Pisarska, Krzysztof Bobrowski, Jakub Greń, Polish youth with limited family support: Externalizing and internalizing problems, in: Moshe Israelashvili & Shula Mozes (Eds.) Youth Without Family to Lean On. Global Challenges and Local Interventions, Routledge, London, 2022 (pp. 318-331)

Rozmiar czcionki
Kontrast