PREZYDIUM RADY NAUKOWEJ

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ: prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski

WICE-PRZEWODNICZĄCA: prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

WICE-PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak

SEKRETARZ: dr n. med. Tomasz Stępień

Rada Naukowa

Instytutu Psychiatrii i Neurologii (kadencja 2021-2025)
Członkowie RN z Instytutu:
 1. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Marta Anczewska
 2. dr hab. n. med. Jan Bembenek
 3. dr n. med. Anna Bochyńska
 4. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Janusz Heitzman
 5. prof. dr hab. n. med. Marek Jarema
 6. prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
 7. dr hab. n. med. i n. o zdr. Michał Karliński
 8. dr hab. n. med. Maciej Krawczyk
 9. dr hab. n. med. Tomasz Litwin Prof. IPiN
 10. dr hab. n. med. Krzysztof Ostaszewski
 11. dr hab. n. med. Tadeusz Pietras Prof. IPiN
 12. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Polanowska
 13. dr hab. n. med. Barbara Remberk
 14. dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
 15. dr hab. n. med. Michał Sobstyl
 16. dr n. med. Tomasz Stępień
 17. dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Sułek
 18. prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki
 19. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Adam Wichniak
 20. prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz
Członkowie RN spoza Instytutu:
 1. prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz
 2. dr hab. n. społ. Jan Cieciuch Prof. UKSW
 3. prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
 4. dr hab. n. med. Joanna Bugajska Prof. CIOP
 5. dr hab. n. med. Izabela Domitrz
 6. dr n. ekonom. Małgorzata Gałązka-Sobotka
 7. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz
 8. prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
 9. prof. dr hab. n. med. Marcin Kołaczkowski
 10. prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
 11. dr hab. n. med. Ewa Krzystanek
 12. prof. dr hab. n. med. Stanisław Kwiatkowski
 13. prof. dr hab. n. med. Irena Nalepa
 14. dr hab. n. med. Maciej Niewada
 15. dr hab. n. med. Robert Pudlo
 16. dr hab. n. med. Maria Radziwoń-Zalewska
 17. prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
 18. prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec
 19. dr hab. n. med. Janusz Szyndler
 20. prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar
Przedstawiciele Dyrekcji IPIN:
 1. prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz – Dyrektor Naczelny IPiN
 2. dr hab. n. med. Piotr Maciejak – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
 3. dr hab. n. med. Piotr Świtaj – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Rozmiar czcionki
Kontrast