Dyrekcja Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Dyrektor Instytutu

dr n. med. Anna Depukat
Tel. (22) 45 82 706
e-mail: sekretariatdn@ipin.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Strategii i Rozwoju

Sekretariat
Tel. (22) 21 82 343
e-mail: sekretariatde@ipin.edu.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Lecznictwa

dr hab. n. med. Anna Mosiołek
Tel. (22) 45 82 514
e-mail: sekretariatdl@ipin.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

dr hab. n. med. Piotr Maciejak
Tel. (22) 45 82 508
e-mail: sekretariatsn@ipin.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr Tomasz Członkowski
Tel. (22) 45 82 780
e-mail: sekretariatdea@ipin.edu.pl

Główna Księgowa

mgr Katarzyna Wesołowska
Tel. (22) 21 82 315
e-mail: kwesolowska@ipin.edu.pl

Naczelna Pielęgniarka

mgr Katarzyna Wiśniewska
Tel. (22) 45 82 718
e-mail: kwisniewska@ipin.edu.pl

Rzecznik prasowy

Anna Panufnik-Onaszkiewicz
Tel. (22)  218 23 47
e-mail: apanufnik@ipin.edu.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast