Naszym zadaniem jest pomoc dorosłym mieszkańcom dzielnicy w rozwiązywaniu różnorodnych kryzysów i zaburzeń zdrowia psychicznego.

Dysponujemy:

  • pomocą ambulatoryjną w Mokotowskiej Poradni Zdrowia Psychicznego (Grottgera 25A, Sobieskiego 9)
  • aktywną pomocą środowiskową Mokotowskiego Zespołu Leczenia Środowiskowego (Sobieskiego 9)
  • pomocą w trybie dziennym w Mokotowskim Ośrodku Terapii w Środowisku (Grottgera 25A)
  • pomocą szpitalną w dwóch całodobowych oddziałach I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu (ul. Sobieskiego 9)

Współpracujemy z:

  • Poradnią Zdrowia Psychicznego SZPZLO Mokotów, przy ul. Belgijskiej 4
  • Poradnią Centrum Medycznego MediCenter, przy ul. Wołoskiej 88

Miejscem pierwszego kontaktu z naszym Centrum jest Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny przy ul. Grottgera 25A, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. W pozostałym czasie doraźną pomoc w stanach nagłych można uzyskać w Izbie Przyjęć Instytutu. Zamierzamy pomagać możliwie szybko, kompleksowo i kompetentnie. Nasza pomoc jest nieodpłatna, w ramach umowy z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. 

PZK mieści przy Parku Morskie Oko, niedaleko przystanku autobusowego Spacerowa(autobusy: 116, 119, 131, 166, 167, 168, 180, 195, 501,503, 519, 522).

W PZK przyjmie Was specjalista, który udzieli koniecznej informacji, rady czy wstępnej pomocy, a w razie potrzeby uzgodni kontakt z poradnią, zespołem środowiskowym, ośrodkiem dziennym, szpitalem albo innym ośrodkiem wsparcia lub leczenia.

Można zgłaszać się bezpośrednio, osobiście lub telefonicznie, pod nr.:

(22) 840 66 44

Osoby korzystające dotychczas z pomocy innych placówek i usatysfakcjonowane udzielana w nich pomocy, mogą oczywiście korzystać z niej nadal, na dotychczasowych warunkach.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

https://mczp.edu.pl/

Rozmiar czcionki
Kontrast