Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 16 marca 2021 r. odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich za pośrednictwem platformy ZOOM, zapewniającej kontrolę przebiegu oraz rejestrację.

Link do rejestracji do wydarzenia na platformie zoom

• godz. 10:20
mgr RAFAŁ STUDNICKI
Tytuł rozprawy: „Wpływ fizjoterapii na spastyczność u pacjentów po udarze mózgu”
Promotor: dr hab. n. med. Maciej Krawczyk
Recenzenci: dr hab. n. o zdr. Joanna Kostka, prof. dr hab. n. med. Roman Nowobilski

• godz. 11:20
lek. KATARZYNA KURCZYCH
Tytuł rozprawy: „Wartość prognostyczna ruchowych potencjałów wywołanych w ocenie powrotu funkcji ruchowych kończyny górnej i stanu funkcjonalnego chorych w ostrej fazie udaru mózgu”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska
Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. Jan Bembenek
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Jan Kochanowski, dr hab. n. med. Małgorzata Wiszniewska Prof. PUSS w Pile

Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zostanie udostępniony link. Chęć udziału w publicznej obronie można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl do dnia obrony, do godz. 09:00.
Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenia i recenzje dostępne są na stronie internetowej Instytutu: https://ipin.edu.pl/o-instytucie/dzialalnosc-naukowa/rada-naukowa/przewody-doktorskie/

Rozmiar czcionki
Kontrast