Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 17 maja 2022 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (za pośrednictwem platformy ZOOM).

• godz. 10:20
lek. Renata Hatalska-Żerebiec

Tytuł rozprawy: „Wewnątrzszpitalna logistyka dożylnego leczenia trombolitycznego
w polskich oddziałach udarowych.”
Promotor: dr hab. n. med. Adam Kobayashi Prof. UKSW
Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. Michał Karliński
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek, dr hab. n. med. Małgorzata Wiszniewska Prof. PUSS w Pile

Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału w publicznej obronie można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.
Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenie oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl (zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Rada Naukowa/Przewody doktorskie).

 

Rozmiar czcionki
Kontrast