Sekretariat Rady Naukowej

Tel. (22) 45 82 508

e-mail: radanaukowa@ipin.edu.pl 

Sekretariat Studiów Doktoranckich

Tel. (22) 45 82 508 

e-mail: pkata@ipin.edu.pl

SKŁAD RADY NAUKOWEJ

Instytutu Psychiatrii i Neurologii

(kadencja 2017-2021)

 •  prof. dr hab. n. med. Marta Anczewska
 •  prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz
 •  dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk Prof. IPiN
 •  dr hab. n. med. Jan Bembenek
 •  prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
 •  dr n. med. Anna Bochyńska
 •  dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała
 •  dr hab. n. med. Izabela Domitrz
 •  prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek
 •  dr n. ekonom. Małgorzata Gałązka-Sobotka
 •  dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz
 • dr hab. n. med. Janusz Heitzman prof. IPiN
 •  prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
 •  prof. dr hab. n. med. Marek Jarema
 •  prof. dr hab. n. farm. Marcin Kołaczkowski
 •  prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
 •  dr hab. n. med. Ewa Krzystanek
 •  prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
 •  prof. dr hab. n. med. Stanisław Kwiatkowski
 •  dr hab. n. med. Małgorzata Lehner
 •  dr hab. n. med. Tomasz Litwin Prof. IPiN
 •  dr hab. n. med. Agnieszka Ługowska Prof. IPiN
 •  dr hab. n. med. Tadeusz Mendel
 •  prof. dr hab. n. med. Irena Nalepa
 •  dr hab. n. med. Krzysztof Ostaszewski
 •  dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski Prof. US
 •  dr hab. n. med. Robert Pudlo
 •  prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 •  dr hab. n. med. Barbara Remberk
 •  prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
 •  prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec
 •  dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
 •  prof. dr hab. n. med. Joanna Seniów 
 •  dr n. med. Tomasz Stępień
 •  prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki
 •  dr hab. n. med. Ewa Taracha Prof. IPiN
 •  dr hab. n. hum. Jan Tylka
 •  prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak
 •  prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz
 •  prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar 
 •  prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz – Dyrektor Naczelny IPiN
 •  dr hab. n. med. Piotr Maciejak – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
 •  dr hab. n. med. Piotr Świtaj – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
 •  prof. dr hab. inż. Jacek Marczewski – przedstawiciel MNiSW
Rozmiar czcionki
Kontrast