RADA NAUKOWA
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE
(kadencja 2017 – 2021)

PREZYDIUM RADY NAUKOWEJ

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ: prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
WICE-PRZEWODNICZĄCA: prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
WICE-PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak
SEKRETARZ: dr n. med. Tomasz Stępień

KOMISJE RADY NAUKOWEJ

Komisja Nauki

Koordynator:

prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

Członkowie:
 1. prof. dr hab. n. med. Adam Płaźnik
 2. dr hab. n. med. Piotr Świtaj
 3. dr n. med. Tomasz Stępień
 4. dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk Prof. IPiN
 5. dr hab. n. med. Izabela Domitrz
 6. dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
 7. dr hab. n. med. Krzysztof Ostaszewski
 8. dr hab. n. med. Tomasz Litwin Prof. IPiN

Komisja ds. ekonomiczno-budżetowych oraz inwestycji

Koordynator:

prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski

Członkowie:
 1. dr n. med. Anna Bochyńska
 2. dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka
 3. dr hab. n. med. Maciej Krawczyk
 4. prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak

Komisja ds. aparatury naukowej i diagnostycznej

Koordynator:

prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak

Członkowie:
 1. dr hab. n. med. Agnieszka Ługowska Prof. IPiN
 2. dr n. med. Wojciech Czepiel
 3. dr n. med. Tomasz Stępień
 4. dr hab. n. med. Michał Sobstyl

Komisja Regulaminowa

Koordynator:

dr n. med. Tomasz Stępień

Członkowie:
 1. dr n. med. Anna Bochyńska
 2. dr hab. n. med. Krzysztof Ostaszewski
 3. dr hab. n. med. Tomasz Litwin Prof. IPiN
 4. prof. dr hab. n. farm. Marcin Kołaczkowski

Komisja Przewodów/Postępowań Doktorskich

Koordynator:

dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz (od 6-02-2020)

Członkowie:
 1. prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz
 2. prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
 3. prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz
 4. prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
 5. prof. dr hab. n. med. Marek Jarema
 6. prof. dr hab. n. med. Adam Płaźnik
 7. prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki
 8. dr hab. n. hum. Jan Tylka
 9. prof. dr hab. n. med. Marta Anczewska
 10. prof. dr hab. n. med. Joanna Seniów

Komisja Przewodów/Postępowań Doktorskich (lista rezerwowa)

Członkowie:
 1. dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk Prof. IPiN
 2. dr hab. n. med. Ewa Taracha Prof. IPiN
 3. dr hab. n. med. Janusz Heitzman Prof. IPiN
 4. dr hab. n. med. Tadeusz Mendel
 5. prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak
 6. dr hab. n. med. Piotr Świtaj
 7. dr hab. n. med. Krzysztof Ostaszewski
 8. dr hab. n. med. Tomasz Litwin Prof. IPiN
 9. dr hab. n. hum. Maryla Sawicka

Komisja ds. studiów doktoranckich

Koordynator:

dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk Prof. IPiN

Członkowie:
 1. prof. dr hab. n. med. Marta Anczewska
 2. prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska –Jastrzębska
 3. dr hab. n. med. Tadeusz Mendel
 4. dr hab. n. med. Ewa Taracha Prof. IPiN
 5. prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz
 6. przedstawiciel Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Komisja ds. oceny i awansów na stanowiska profesora oraz profesora IPiN

Koordynator:

prof. dr hab. n. med. Marek Jarema

Członkowie:
 1. prof. dr hab. n. med. Adam Płaźnik
 2. prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
 3. prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki
 4. prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz

Komisja ds. oceny i awansów asystentów i adiunktów oraz pracowników badawczo-technicznych

Koordynator:

dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk Prof. IPiN

Członkowie:
 1. prof. dr hab. n. med. Marta Anczewska
 2. dr n. med. Anna Bochyńska
 3. dr hab. n. med. Małgorzata Lehner
 4. dr n. med. Tomasz Stępień
Rzecznik Dyscyplinarny

dr hab. n. med. Krzysztof Ostaszewski (od 6-02-2020)

Rozmiar czcionki
Kontrast