RADA NAUKOWA
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE
(kadencja 2017 – 2021)

PREZYDIUM RADY NAUKOWEJ

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ: prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
WICE-PRZEWODNICZĄCA: prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
WICE-PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak
SEKRETARZ: dr n. med. Tomasz Stępień

KOMISJE RADY NAUKOWEJ

Komisja Nauki

Koordynator: prof. dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

 1. dr hab. Krzysztof Ostaszewski
 2. dr hab. Tadeusz Pietras Prof. IPiN
 3. dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz
 4. prof. dr hab. Izabela Domitrz
 5. dr hab. Tomasz Litwin Prof. IPiN
 6. dr Tomasz Stępień
 7. dr hab. Katarzyna Polanowska
 8. prof. dr hab. Łukasz Święcicki

Komisja Ekonomiczno-budżetowych oraz Inwestycji

Koordynator: prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski

 1. dr Anna Bochyńska
 2. dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
 3. dr hab. Maciej Krawczyk
 4. prof. dr hab. Adam Wichniak
 5. prof. dr hab. Janusz Heitzman

Komisja ds. Aparatury naukowej i diagnostycznej

Koordynator: dr hab. Anna Sułek

 1. prof. dr hab. Adam Wichniak
 2. dr hab. Michał Sobstyl
 3. dr hab. Marta Skowrońska
 4. dr Anna Sobańska
 5. dr Szymon Owsiak
 6. dr Tomasz Stępień
 7. dr hab. Anna Skórzewska

Komisja Regulaminowa

Koordynator: dr Tomasz Stępień

 1. dr Anna Bochyńska
 2. dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz
 3. dr hab. Janusz Szyndler
 4. dr hab. Krzysztof Ostaszewski
 5. prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski
 6. dr hab. Tomasz Litwin Prof. IPiN

Komisja Przewodów/Postępowań Doktorskich

Koordynator: dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz

 1. prof. dr hab. Marta Anczewska
 2. prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski
 3. prof. dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
 4. dr hab. Krzysztof Ostaszewski
 5. dr hab. Tadeusz Pietras Prof. IPiN
 6. dr hab. Katarzyna Polanowska
 7. dr hab. Michał Sobstyl
 8. dr hab. Anna Sułek
 9. prof. dr hab. Łukasz Święcicki
 10. prof. dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz

Lista Rezerwowa:

 1. dr hab. Jan Bembenek
 2. dr hab. Jan Cieciuch Prof. UKSW
 3. prof. dr hab. Janusz Heitzman
 4. dr hab. Michał Karliński
 5. dr hab. Maciej Krawczyk
 6. dr hab. Tomasz Litwin Prof. IPiN
 7. dr hab. Maciej Niewada
 8. dr hab. Barbara Remberk
 9. prof. dr hab.Adam Wichniak
 10. prof. dr hab. Marcin Wojnar

Komisja ds. Studiów Doktoranckich

Koordynator: dr hab. Maciej Krawczyk

 1. prof. dr hab. Janusz Heitzman
 2. prof. dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
 3. dr hab. Katarzyna Polanowska
 4. prof. dr hab. Adam Wichniak
 5. prof. dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz

Komisja ds. Oceny i Awansów na stanowiska profesora oraz profesora IPiN

Koordynator: prof. dr hab. Łukasz Święcicki

 1. prof. dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
 2. prof. dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz
 3. prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski
 4. prof. dr hab. Paweł Mierzejewski

Komisja Oceny i Awansów asystentów i adiunktów oraz pracowników badawczo-technicznych

Koordynator: prof. dr hab. Marta Anczewska

 1. dr Anna Bochyńska
 2. dr hab. Michał Karliński
 3. dr hab. Tadeusz Pietras Prof. IPiN
 4. dr hab. Barbara Remberk
 5. dr Tomasz Stępień
 6. dr hab. Anna Sułek

Rzecznik dyscyplinarny

 1. prof. dr hab. Janusz Heitzman
Rozmiar czcionki
Kontrast