mgr Elżbieta Szyper

Kierownik Działu
Planowanie i koordynacja badań naukowych
sprawozdawczość w ramach działalności statutowej i ewaluacji
administrator POL-on i JSA

Kontakt

Tel. (22) 45 82 796
e-mail: eszyper@ipin.edu.pl

mgr Agnieszka Mazur:

plan naukowy
punktacja roczna i okresowa
ocena parametryczna, sprawozdawczość w  POL-on 

Kontakt

Tel. (22) 45 82 892
e-mail: ipindin@ipin.edu.pl 

Paulina Kata-Niewiadomska

Sekretariat Dyrektora ds. Naukowych i Rady Naukowej IPiN oraz Komisji Przewodów Doktorskich
Przygotowywanie i protokołowanie posiedzeń Studium Doktoranckie sprawozdawczość w POL-on 

Kontakt

Tel. (22) 45 82 508
e-mail: sekretariatsn@ipin.edu.pl,
e-mail: radanaukowa@ipin.edu.pl  

Wakat

obsługa administracyjna grantów międzynarodowych
aktualizacja konkursów i grantów
administrator portalu SEDIA
sprawozdawczość w POL-on 

Kontakt

Tel. (22) 45 82 275
Fax. (22) 45 82 545
e-mail: granty@ipin.edu.pl


mgr Krzysztof Matulewicz

rejestracja aktywności grantowej
aktualizacja konkursów i grantów
obsługa administracyjna grantów krajowych
sprawozdawczość w POL-on 

Kontakt

Tel. (22) 45 82 645
Fax. (22) 45 82 545
e-mail: kmatulewicz@ipin.edu.pl  


Aleksandra Fedak

prenumerata periodyków i fakturowanie
realizacja zamówień na pozycje wydawnicze 

Kontakt

Tel. (22) 45 82 704
Fax. (22) 45 82 545
e-mail: wydawnictwo@ipin.edu.pl
e-mail: fedak@ipin.edu.pl


mgr Małgorzata Choszcz

redakcja i korekta tekstów
sekretarz redakcji „Postępy Psychiatrii i Neurologii” oraz redakcji „Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii”
promocja wydawnictwa IPiN 

Kontakt

Tel. (22) 45 82 659
e-mail: wydawn2@ipin.edu.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast