mgr Elżbieta Szyper

Kierownik Działu
Planowanie i koordynacja badań naukowych
sprawozdawczość w ramach działalności statutowej i ewaluacji
administrator POL-on i JSA

Kontakt

Tel. (22) 45 82 796
e-mail: eszyper@ipin.edu.pl

Mgr Agnieszka Mazur

Kierunkowe plany tematyczne badań naukowych i prac rozwojowych
Punktacja roczna i okresowa
Sprawozdawczość w  POL-on
Administrator SMK

Kontakt

Tel. (22) 45 82 892
e-mail: ipindin@ipin.edu.pl 

Paulina Kata-Niewiadomska

Sekretariat Dyrektora ds. Naukowych
Sekretariat Rady Naukowej IPiN oraz Komisji Przewodów Doktorskich
Przygotowywanie i protokołowanie posiedzeń RN, Studium Doktoranckiego
Sprawozdawczość w POL-on 

Kontakt

Tel. (22) 45 82 508
e-mail: sekretariatsn@ipin.edu.pl,
e-mail: radanaukowa@ipin.edu.pl

Aleksandra Fedak

Prenumerata periodyków i fakturowanie
Realizacja zamówień na pozycje wydawnicze 

Kontakt

Tel. (22) 45 82 704
Fax. (22) 45 82 545
e-mail: wydawnictwo@ipin.edu.pl
e-mail: fedak@ipin.edu.pl

Mgr Małgorzata Choszcz

Redakcja i korekta tekstów
Sekretarz redakcji „Postępy Psychiatrii i Neurologii” oraz redakcji „Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii”
Promocja wydawnictwa IPiN 

Kontakt

Tel. (22) 45 82 659
e-mail: wydawn2@ipin.edu.pl

Mgr Anna Witek

Redakcja i korekta tekstów, prace wydawnicze

Tel. (22) 45 82 704
e-mail: awitek@ipin.edu.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast