Studia Doktoranckie:

Sekretariat Studiów Doktoranckich

Tel. (22) 45 82 508

e-mail: pkata@ipin.edu.pl

Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku (zgodnie z art. 279 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

 

Regulami Studiów Doktoranckich

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów IPiN

Akty prawne:

– Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001669/U/D20181669Lj.pdf

– Rozporządzenie MNiSW z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001696/O/D20171696.pdf

Rozmiar czcionki
Kontrast