SPECJALIZACJA PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jest wpisany na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w zakresie Psychologii klinicznej

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jest jednostką posiadającą akredytację na prowadzenie kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie Psychologia kliniczna.

Kształci w ramach:

  • Psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych
  • Psychologii klinicznej chorób somatycznych
  • Psychologii klinicznej dzieci i młodzieży
  • Neuropsychologii klinicznej
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 599 z późn. zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000599

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1217 z poźn. zm.) 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001217

  • Programy szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej trwa 4 lata i składa się z dwóch części:
• szkolenia specjalizacyjnego podstawowego w bloku podstawowym,
• szkolenia specjalizacyjnego szczegółowego w jednym z czterech wybranych bloków szczegółowych.

Poszczególne etapy realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej związane są z kolejnymi modułami nauczania obejmującymi kursy teoretyczne oraz staże kierunkowe.

Ukończenie szkolenia specjalizacyjnego oraz zdanie państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PES) prowadzi do uzyskania tytułu specjalisty psychologa klinicznego

ZASADY ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W INSTYTUCIE PSYCHIATRII I NEUROLOGII

Szkolenie specjalizacyjne prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie organizacyjnym szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej.

Dokumenty do pobrania
• Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej

Materiały dydaktyczne do pobrania:

KURS nr 01 – Listopad 2019 r.

KURS nr 02 – Styczeń 2020 r.

KURS nr 03 – Luty 2020 r.

Przydatne linki:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/specjalizacje-majace-zastosowanie-w-ochronie-zdrowia2

Strona Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich

https://psychologia-konsultanci.pl/

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

https://www.cmkp.edu.pl/

Centrum Egzaminów Medycznych CEM

 https://www.cem.edu.pl/

KONTAKT

KONTAKT
Instytut Psychiatrii i Neurologii

Zakład Psychologii Klinicznej

tel. (22) 21 82 365
e-mail: sekretariatzpk@ipin.edu.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast