Co to jest ORCID?

ORCID to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych. Jest to organizacja non-profit i rejestracja identyfikatora jest bezpłatna. Każda zarejestrowana osoba otrzymuje unikalny identyfikator składający się z 16 cyfr zapisanych w formacie HTTPS URL. Dzięki niemu możliwe jest rozróżnienie autorów o tym samym nazwisku i właściwe przypisanie publikacji do osoby w bazach naukowych. Autorzy posiadający inne identyfikatory, takie jak Researcher ID, Scopus Author ID, Google Scholar Author ID mogą powiązać je ze swoim profilem w ORCID. ORCID automatycznie implementuje dorobek indeksowany w innych bazach. Według założeń „Konstytucji dla Nauki” ORCID będzie głównym źródłem informacji o osiągnięciach publikacyjnych jednostki naukowej w przyszłych ocenach ewaluacyjnych.

Jak założyć profil ORCID?
  1. Wchodzimy na stronę: https://orcid.org/register.
  2. Wypełniamy obowiązkowe pola podając służbowy adres e-mail.
  3. W ustawieniach widoczności wybieramy profil publiczny – everyone.
  4. Aby zakończyć proces rejestracji klikamy link aktywacyjny, który otrzymamy na wskazany adres e-mail.
  5. Edytujemy nasz profil, dodając informacje o wykształceniu, historii zatrudnienia, publikacjach.
  6. Zgłaszamy swój identyfikator ORCID do Biblioteki Naukowej na adres bibliot@ipin.edu.pl

Instrukcja powiązania identyfikatora ORCID z pracami w bazach Scopus oraz Web of Science – udostępniona za zgodą Dyrektora Biblioteki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Jak powiązać ORCID z PBN i POL-on? – prezentacja graficzna

Rozmiar czcionki
Kontrast