Biblioteka Naukowa
Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

Budynek A, I piętro, pokój 126
Tel. (22) 45 82 641, (22) 45 82 797
Fax (22) 21 82 217
e-mail: bibliot@ipin.edu.pl

Biblioteka czynna:
poniedziałek – piątek 9:00-16:00

Tematyka zbiorów

psychiatria, neurologia, neuropatologia, psychologia kliniczna, psychopatologia, psychoterapia, psychofarmakologia, alkoholizm i inne uzależnienia, neuroradiologia, genetyka, medycyna.

Zbiory
  • wydawnictwa zwarte: 27.690 vol.
  • czasopisma: 555 tytułów (w tym 306 zagranicznych)
  • zbiory specjalne: 373 jedn., w tym: 311 prac doktorskich
Katalogi
  • alfabetyczny książek i czasopism (kartkowy do 2007)
  • przedmiotowy książek i czasopism (kartkowy do 2007)
  • kartoteka publikacji pracowników IPiN (kartkowa)
Bazy danych

obce: Ebsco, Science Direct, Scopus, Springer, Wiley, Web of Science

polskie: Polska Bibliografia Lekarska od 1979 – rok bieżący (online – aktualizowana co 3 miesiące) TezMeSH – Polska wersja tezaurusa Medical Subject Headings

własne: katalog wydawnictw zwartych SOWA – online (książki rejestrowane od 1994 roku) katalog czasopism SOWA – online (od 1996) publikacje pracowników IPiN Expertus online (od 1994)

Dodatkowe informacje

Licencje na korzystanie przez pracowników IPiN z serwisów czasopism elektronicznych zabraniają pobierania, gromadzenia znacznych zawartości systemu, a także przekazywania jakichkolwiek danych innym nieuprawnionym użytkownikom. W szczególności zabrania się kopiowania/pobierania całych wolumenów czasopism. Zabrania się też używania jakichkolwiek programów do automatycznego pobierania artykułów. Upoważnieni użytkownicy nie mogą użytkować pełnych tekstów baz w sposób, który narusza prawa autorskie lub inne prawa własnościowe. Użytkowanie baz niezgodne z warunkami podpisanych przez Instytut umów licencyjnych może spowodować zablokowanie przez dystrybutorów dostępu do serwisów mimo poniesionych przez Instytut wysokich kosztów subskrypcji.

Zarządzenie nr 19/2019

z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

w sprawie Regulaminu zasad i warunków korzystania ze zbiorów Biblioteki Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii

https://www.ipin.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/Regulamin.pdf

Rozmiar czcionki
Kontrast