Wniosek na zakup książek [ RTF ]

Zamówienie kserokopii [ RTF ]

Deklaracja (wypożyczalnia międzybiblioteczna) [ RTF ]

Oświadczenie dotyczące monografii [ DOCX ]

Oświadczenie dotyczące rozdziału [ DOCX ]


Druk oświadczenia dotyczącego afiliacji (w przypadku niejednoznacznej afiliacji; brak, podwójna afiliacja):

Dla pojedynczej publikacji [ DOCX ]

Dla wielu publikacji [ DOCX ]

Rozmiar czcionki
Kontrast