W jaki sposób przekazywać materiały do Bibliografii?Publikacje należy dostarczać do Biblioteki Naukowej w formie drukowanej (kserokopie) – budynek A, I piętro, pokój nr 126 lub elektronicznej (w plikach pdf) – bibliot@ipin.edu.pl.
Dorobek naukowy pracowników dostarczany do Biblioteki Naukowej powinien zawierać:

 1. W przypadku artykułów i streszczeń zjazdowych:
  • okładkę czasopisma ze wszystkimi danymi (rok wydania, numer, w przypadku zjazdu – informacje dotyczące wszystkich danych na ten temat, czyli nazwę, tytuł, datę i miejsce zjazdu)
  • cały artykuł lub streszczenie z widocznymi numerami stron
 2. W przypadku fragmentów z książek:
  • okładkę, stronę tytułową oraz stronę redakcyjną (redaktorzy, rok, miejsce i numer wydania)
  • cały fragment z widocznymi numerami stron
 3. W przypadku książek, których autorami lub redaktorami są pracownicy Instytutu:
  • okładkę, stronę tytułową, stronę redakcyjną (redaktorzy, rok, miejsce i numer wydania) oraz spis treści
  • całą książkę (do wglądu)
 4. Od 2012 roku, w przypadku autorstwa monografii lub rozdziału w monografii, nalezy dostarczyc odpowiednie oswiadczenie:

Biblioteka Naukowa będzie wdzięczna za podarowanie książki do zbiorów Biblioteki przez autora lub redaktora monografii.

Publikacje prosimy dostarczać na bieżąco, po ich ukazaniu się w druku.

Rozmiar czcionki
Kontrast