W dniach 29.03.2021 – 09.04.2021 Biblioteka pracuje w trybie pracy zdalnej.
Czytelników prosimy o kontakt mailowy: bibliot@ipin.edu.pl

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo Czytelników w trakcie trwania epidemii Covid-19, zostają wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu Biblioteki Naukowej IPiN.

W dniu 18 lutego 2021 ukazał się Komunikat Ministra Edukacji i Nauki o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

1) rekomendujemy kontakt telefoniczny i mailowy

2) zmiany dotyczące zwrotów i wypożyczeń :

– w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi, prosimy o składanie zamówień na materiały biblioteczne droga elektroniczna

– mailowo na adres : bibliot@ipin.edu.pl

– telefonicznie pod numerem 22 45 82 641

– zwrócone książki będą przechodziły trzydniowy okres kwarantanny

3) Czytelnia pozostaje zamknięta do odwołania

Prosimy o zrozumienie, wszystkie wymienione działania wdrażamy w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo.

IMPACT FACTOR 2019 Informujemy, że ukazała się nowa edycja bazy Journal Citation Reports (JCR) ze wskaźnikiem IF za 2019 rok. W bazie Bibliografia publikacji pracowników Instytutu zostanie przypisana jego wartość publikacjom z lat 2019-2020

Połącz z Journal Citation Reports 

20.12. 2019 roku ukazał się komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nowych, rozszerzonych wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

31 lipca 2019 r. ukazał się Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodoweych wraz z przypisaną liczbą punktów.

Rozporządzenie MNISW z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższymi Nauce POL-on.

Psychiatryonline.org APA Publishing – dostęp testowy

Zapraszamy do korzystania z zasobów portalu psychiatryonline.org w ramach dostępu testowego, z kolekcji czasopism i książek  można korzystać do 10 maja 2021 r.

dostęp: https://www.psychiatryonline.org/

w ramach 2 kolekcji : PsychiatryOnline Premium i Psychotherapy Library mamy dostęp do 6 tytułów czasopism: American Journal of Psychiatry, Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, Psychiatric News, Psychiatric Research and Clinical Practice, Psychiatric Services, American Journal of Psychotherapy i ponad 50-ciu książek z dziedziny psychiatrii I psychoterapii.

Rozporządzenie MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

28 lutego br. w Dzienniku Ustaw 2019 pod poz. 392 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, przedstawiające nowe zasady oceny jednostek naukowych.

W serwisie Konstytucja dla Nauki omówione zostały kryteria i zasady tej oceny.

Przypominamy, że ukazały się już:

Czekamy na ostateczną wersją wykazu czasopism, która będzie zawierać oprócz dyscyplin naukowych również punktację.

Po ukazaniu się wykazu w bazie Expertus (Bibliografia publikacji pracowników IPiN) zostanie zmieniona punktacja za publikacje w czasopismach z 2019 r. Monografie i ich fragmenty z 2019 r. zostaną przepunktowane w najbliższym czasie.

Ukazał się wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Zgodnie z Ustawą 2.0 zmienia się sposób w jaki w najbliższej ewaluacji w 2021 roku będą oceniane monografie naukowe z lat 2017-2021. Punkty będą przypisywane tym monografiom naukowym i ich fragmentom, które zostały opublikowane w wydawnictwach znajdujących się na wykazie sporządzonym przez MNiSW. Komunikat MNiSW z dnia 18 stycznia 2019 r w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe pod powyższym zdaniem proszę zamarkować link – komunikatem ministra

Wykaz wydawnictw będzie mógł być w przyszłości uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Naukowej (KEN), której pierwsza kadencja rozpocznie się 1 marca br. Więcej informacji na temat sporządzania wykazu wydawnictw można znaleźć na stronach Konstytucji dla Nauki.

Plik do pobrania – lista wydawnictw wraz z punktacją

ORCID to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych. Jest to organizacja non-profit i rejestracja identyfikatora jest bezpłatna. Każda zarejestrowana osoba otrzymuje unikalny identyfikator składający się z 16 cyfr zapisanych w formacie HTTPS URL. Dzięki niemu możliwe jest rozróżnienie autorów o tym samym nazwisku i właściwe przypisanie publikacji do osoby w bazach naukowych. Autorzy posiadający inne identyfikatory, takie jak Researcher ID, Scopus Author ID, Google Scholar Author ID mogą powiązać je ze swoim profilem w ORCID. ORCID automatycznie implementuje dorobek indeksowany w innych bazach. Według założeń „Konstytucji dla Nauki” ORCID będzie głównym źródłem informacji o osiągnięciach publikacyjnych jednostki naukowej w przyszłych ocenach ewaluacyjnych.

JAK ZAŁOŻYĆ PROFIL ORCID (Open Researcher and Contributor ID)
  1. Wchodzimy na stronę: https://orcid.org/register.
  2. Wypełniamy obowiązkowe pola podając służbowy adres e-mail.
  3. W ustawieniach widoczności wybieramy profil publiczny – everyone.
  4. Aby zakończyć proces rejestracji klikamy link aktywacyjny, który otrzymamy na wskazany adres e-mail.
  5. Edytujemy nasz profil, dodając informacje o wykształceniu, historii zatrudnienia, publikacjach.
  6. Zgłaszamy swój identyfikator ORCID do Biblioteki Naukowej na adres bibliot@ipin.edu.pl.

Instrukcja powiązania identyfikatora ORCID z pracami w bazach Scopus oraz Web of Science – udostępniona za zgodą Dyrektora Biblioteki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Biblioteka przypomina o konieczności dostarczania na bieżąco odbitek wszystkich publikacji.

Szczegółowe informacje w zakładce: Biblioteka – Bibliografia i bibliometria – Dostarczanie publikacji

Rozmiar czcionki
Kontrast