W zasobach Instytutu Psychiatrii i Neurologii znajduje się ogromny, unikalny zbiór mózgów Zakładu Neuropatologii obejmujący materiał gromadzony od 1952 roku do chwili obecnej jest przez kolejne pokolenia neuropatologów. Archiwizację fragmentów mózgów zainicjowała wybitna polska neuropatolog, prof. Ewa Osetowska. Kolekcja obejmuje zbiór fragmentów mózgów utrwalonych w zbuforowanym roztworze formaliny, bloczki parafinowe, preparaty histologiczne i immunohistochemiczne oraz dokumentację medyczną. Całość stworzyła zasoby o unikalnych charakterze, które są gotowym materiałem do dalszych badań. Wyjątkowy charakter zasobów Instytutu Psychiatrii i Neurologii polega na ogromnej ilości przypadków wraz z dokumentacją medyczną i obecności wielu rzadkich jednostek chorobowych.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) Instytut Psychiatrii i Neurologii realizuje projekt „Digital Brain” udostępniania cyfrowych kopii Pierwszego Polskiego Banku Mózgów.

Główne jednostki chorobowe reprezentowane w kolekcji:

 1. AIDS
 2. ALKOHOLIZM
 3. ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA
 4. BORELIOZA
 5. CHOROBA ALZHEIMERA
 6. CHOROBA CREUTZFELDTA-JAKOBA
 7. CHOROBA FAHRA
 8. CHOROBA HUNTINGTONA
 9. CHOROBA PARKINSONA
 10. CHOROBA PICKA
 11. CHOROBA REUMATOIDALNA
 12. CHOROBA WILSONA
 13. CHOROBY MITOCHONDRIALNE
 14. CHOROBY NACZYNIOPOCHODNE
 15. CHOROBY PSYCHICZNE
 16. CHOROBY RDZENIOWO-MIĘŚNIOWE
 17. CUKRZYCA
 18. DYSPLAZJA KOROWA
 19. GUZY PIERWOTNE OUN I PRZERZUTY
 20. KIŁA
 21. OTĘPIENIE CZOŁOWO-SKRONIOWE
 22. OTĘPIENIE Z CIAŁAMI LEWY’EGO (DLB)
 23. OTĘPIENIE ZE ZWYRODNIENIEM NEUROWŁÓKIENKOWYM (NFTD)
 24. PADACZKA
 25. PODOSTRE STWARDNIAJĄCE ZAPALENIE MÓZGU (SSPE)
 26. POSTĘPUJĄCE PORAŻENIE NADJĄDROWE (PSP)
 27. SAMOBÓJSTWO
 28. STWARDNIENIE ROZSIANE
 29. STWARDZNIENIE ZANIKOWE BOCZNE
 30. TOKSOPLAZMOZA
 31. URAZY
 32. ZAPALENIA GRZYBICZE
 33. ZAPALENIA OUN
 34. ZAPALENIA PASOŻYTNICZE
 35. ZAPALENIA RDZENIA
 36. ZAPALENIA ROPNE
 37. ZAPALENIE LIMBICZNE MÓZGU
 38. ZATRUCIE
 39. ZESPÓL DOWNA
 40. ZESPÓŁ GUILLAINA-BARRE
Kierownik Zakładu Neuropatologii

prof. Teresa Wierzba- Bobrowicz

Kontakt:

e-mail:  bobrow@ipin.edu.pl

Koordynator projektu „Digital Brain”

dr n. med. Tomasz Stępień 

Kontakt:

Tel. (22) 458 27 86

e-mail: tstepien@ipin.edu.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast