PRZEWODY DOKTORSKIE

streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Ewy Brzóski-Konkol

recenzja rozprawy doktorskiej mgr E. Brzóski-Konkol – prof. I. Namysłowska

recenzja rozprawy doktorskiej mgr E. Brzóski-Konkol – prof. F. Rybakowski

streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Dominika Chutorańskiego

recenzja rozprawy doktorskiej mgr D. Chutorańskiego – prof. S. Michalak

recenzja rozprawy doktorskiej mgr D. Chutorańskiego – prof. M. Skup

streszczenie rozprawy doktorskiej lek. Katarzyny Jachińskiej

recenzja rozprawy doktorskiej lek. K. Jachińskiej – prof. U. Fiszer

recenzja rozprawy doktorskiej lek. K. Jachińskiej – prof. D. Koziorowski

streszczenie rozprawy doktorskiej mgr M. Roessler-Góreckiej

recenzja rozprawy doktorskiej mgr M. Roessler-Góreckiej – dr hab. E. Szepietowska Prof. UMCS w Lublinie

recenzja rozprawy doktorskiej mgr M. Roessler-Góreckiej – dr hab. J. Rożniecki Prof. UM w Łodzi

streszczenie rozprawy doktorskiej mgr K. Hetmańczyk-Sawickiej

recenzja rozprawy doktorskiej mgr K. Hetmańczyk-Sawickiej – prof. J. Bal

recenzja rozprawy doktorskiej mgr K. Hetmańczyk-Sawickiej – prof. G. Gromadzka

streszczenie rozprawy doktorskiej lek. M. Litwińskiej-Bołtuć

recenzja rozprawy doktorskiej lek. M. Litwińskiej-Bołtuć – prof. A. Szulc

recenzja rozprawy doktorskiej lek. M. Litwińskiej-Bołtuc – dr hab. T. Gabryelewicz Prof. IMDiK PAN

streszczenie rozprawy doktorskiej lek. R. Wojdacza

recenzja rozprawy doktorskiej lek. R. Wojdacza – dr hab. T. Sobów

recenzja rozprawy doktorskiej lek. R. Wojdacza – prof. W. Dąbrowski

Streszczenie rozprawy doktorskiej lek. P. Woźniaka

Recenzja rozprawy doktorskiej lek. P. Woźniaka – prof. A. Kiejna

Recenzja rozprawy doktorskiej lek. P. Woźniaka – prof. T. Parnowski

Streszczenie rozprawy doktorskiej lek. O. Sikorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej lek. O. Sikorskiej – prof. K. Krysta

Recenzja rozprawy doktorskiej lek. O. Sikorskiej – prof. K. Kucia

Streszczenie rozprawy doktorskiej lek. J. Sonik-Włodarczyk

Recenzja rozprawy doktorskiej lek. J. Sonik-Włodarczyk – prof. N. Waszkiewicz

Recenzja rozprawy doktorskiej lek. J. Sonik-Włodarczyk – dr hab. M. Furgał

Streszczenie rozprawy doktorskiej lek. M. Opio

Recenzja rozprawy doktorskiej lek. M. Opio – prof. N. Waszkiewicz

Recenzja rozprawy doktorskiej lek. M. Opio – prof. J. Gierowski

Streszczenie rozprawy doktorskiej lek. E. Bronisz

Recenzja rozprawy doktorskiej lek. E. Bronisz – dr hab. M. Bosak

Recenzja rozprawy doktorskiej lek. E. Bronisz – dr hab. A Gorzkowska

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr E. Poradowskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr E. Poradowskiej – prof. K. Jankowski

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr E. Poradowskiej – dr hab. A. Jakubczyk

Streszczenie rozprawy doktorskiej lek. G. Makowicza

Recenzja rozprawy doktorskiej lek. G. Makowicza – prof. M. Bekiesińska-Figatowska

Recenzja rozprawy doktorskiej lek. G. Makowicza – prof. R. Pietura

Streszczenie rozprawy doktorskiej lek. M. Konopko

Recenzja rozprawy doktorskiej lek. M. Konopko – prof. G. Kozera

Recenzja rozprawy doktorskiej lek. M. Konopko – prof. W. Brola

Streszczenie rozprawy doktorskiej K. Romanowicz [pdf]

Recenzja rozprawy mgr K. Romanowicz – dr hab. M. Talarowska Prof. UŁ [pdf]

recenzja rozprawy mgr K. Romanowicz – dr hab. D. Strzelecki Prof. UM w Łodzi [pdf]

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr B. Osucha [pdf]

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr B. Osucha – dr hab. J. Pyrzanowska [pdf]

Rrecenzja rozprawy doktorskiej mgr B. Osucha – dr hab. W. Konopka [pdf]

Streszczenie rozprawy doktorskiej lek. Agnieszka Welento-Nowacka [pdf]

Recenzja rozprawy doktorskiej lek. Agnieszka Welento-Nowacka prof. Napoleon Waszkiewicz [pdf]

Recenzja rozprawy doktorskiej lek. Agnieszka Welento-Nowacka prof. Irena Krupka-Matuszczyk [pdf]

Streszczenie rozprawy doktorskiej lek. Anna Mazur [pdf]

Recenzja rozprawy doktorskiej lek. Anna Mazur prof. Józef Opara [pdf]

Recenzja rozprawy doktorskiej lek. Anna Mazur-prof. Iwona Rotter [pdf]

Streszczenie rozprawy doktorskiej lek. Kinga Kozak [pdf]

Recenzja rozprawy doktorskiej lek. Kinga Kozak prof. Iwona Rotter [pdf]

Recenzja rozprawy doktorskiej lek. Kinga Kozak prof. Beata Łabuz-Roszak [pdf]

Rozmiar czcionki
Kontrast