Zakończone postępowanie habilitacyjne dr n. med. Pawła Goska: 

1. wniosek

2. uchwała ws. powołania składu komisji habilitacyjnej

3. recenzja prof. A. Czernikiewicza

4. recenzja prof. L. Bidzana

5. recenzja prof. M. Janas-Kozik

6. recenzja prof. P. Gałeckiego

7. protokół z posiedzenia komisji habilitacyjnej

8. uchwała komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem

9. uchwała Rady Naukowej IPiN ws. odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Zakończone postępowanie habilitacyjne dr n. hum. Katarzyny Dąbrowskiej:

1. wniosek

2. uchwała ws. powołania składu komisji habilitacyjnej

3. recenzja prof. A. Kiejny

4. recenzja prof. A. Słopień

5. recenzja prof. K. Kucia

6. recenzja prof. N. Waszkiewicza

7. protokół z posiedzenia komisji habilitacyjnej

8. uchwała komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem

9. uchwała Rady Naukowej IPiN ws. nadania stopnia doktora habilitowanego

Zakończone postępowanie habilitacyjne dr n. med. Dominiki Berent:

1. wniosek

2. uchwała ws. powołania składu komisji habilitacyjnej

3. recenzja prof. F. Rybakowskiego

4. recenzja prof. E. Wilczek-Rużyczki

5. recenzja prof. B. Galińskiej-Skok

6. recenzja prof. M. Makary-Studzińskiej

7. protokół z posiedzenia komisji habilitacyjnej

8. uchwała komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem

9. uchwała Rady Naukowej IPiN ws. nadania stopnia doktora habilitowanego

Zakończone postępowanie habilitacyjne dr n. med. Łukasza Wieczorka.

1. wniosek

2. uchwała Rady Naukowej IPIN ws składu komisji habilitacyjnej

3. uchwała Prezydium Rady Doskonałości Naukowej ws. powołania nowego recenzenta

4. recenzja dr hab. n. M. Lew-Starowicz

5. recenzja prof. dr hab. H. Karakuła-Juchnowicz

6. recenzja prof. dr hab. K. Kucia

7. recenzja prof. dr hab. M. Wojnar

8. uchwała Komisji Habilitacyjnej z dnia 21 maja 2021 r.

9. uchwała Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii z dnia 10 czerwca 2021 r.

Zakończone postępowanie habilitacyjne dr n. hum. Justyny Klingemann:

1. wniosek

2. uchwała Rady Naukowej IPiN ws. składu komisji habilitacyjnej

3. uchwała Prezydium Rady Doskonałości Naukowej ws. powołania nowego recenzenta

4. recenzja dr hab. B. Betkowska-Korpała

5. recenzja dr hab. P. Pacan

6. recenzja prof. dr hab. A. Samochowiec

7. recenzja prof. dr hab. M. Majkowicz

8. uchwała Komisji Habilitacyjnej z dnia 31 maja 2021 r.

9. załącznik do uchwały Komisji Habilitacyjnej

10. uchwała Rady Naukowej IPiN ws. nadania stopnia doktora habilitowanego

Zakończone postępowanie habilitacyjne dr n. med. Marty Skowrońskiej:

1. wniosek

2. uchwała Rady Naukowej IPiN ws. składu komisji habilitacyjnej

3. recenzja dr hab. D. Gąsecki

4. recenzja dr hab. S. Budrewicz

5. recenzja prof. dr hab. A. Głąbiński

6. recenzja prof. dr hab. U. Fiszer

7. uchwała Komisji Habilitacyjnej z dnia 25 marca 2021 r.

8. uchwała Rady Naukowej IPiN ws. nadania stopnia doktora habilitowanego

Rozmiar czcionki
Kontrast