Kierownik:

dr hab. n. med. Michał Sobstyl

Kontakt:

Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

Sekretariat:

mgr Monika Kubiak-Molik                            

Tel. (22) 21 82 202

Fax. (22) 21 82 203

e-mail: mkubiak@ipin.edu.pl 

Małgorzata Sęk

Tel. (22) 21 82 361

Fax. (22) 21 82 203

e-mail: msek@ipin.edu.pl

 

Zespół lekarski Kliniki Neurochirurgii
Lekarze specjaliści:

dr n. med. Janusz Jagielski

Tel. (22) 21 82 207

lek. Piotr Biliński

Tel. (22) 21 82 205

dr n. med. Piotr Bojarski

Tel. (22) 21 82 205

dr n. med. Marek Prokopienko

Tel. (22) 21 82 205

Lekarze w trakcie szkolenia specjalizacyjnego

lek. Angelika Stapińska-Syniec

Tel. (22) 21 82 205

lek. Piotr Glinka

Tel. (22) 21 82 205

lek. Karol Piwowarski

Tel. (22) 21 82 205

Psycholog
 
Pielęgniarka Oddziałowa Kliniki Neurochirurgii

mgr lic. piel. Małgorzata Nasrallah 

Tel. (22) 21 82 206

e-mail: neurochirurgia@ipin.edu.pl

Struktura organizacyjna Kliniki Neurochirurgii

W skład Kliniki NCH – Oddział, Sala Pooperacyjna, Blok Operacyjny oraz Poradnia Neurochirurgiczna

 • Oddział – 16 łóżek szpitalnych
  Tel. (22) 21 82 212
 • Sala Pooperacyjna – 3 łóżka monitorowane z respiratorami
  Tel. (22) 21 82 208
 • Blok Operacyjny – 1 sala operacyjna wyposażona w neuronawigację, mikroskop operacyjny, nóż ultradźwiękowy, aparat RTG oraz USG.       
  Tel. (22) 21 82 211                                                 
 • Poradnia Neurochirurgiczna 
  Tel. (22) 21 82 259                             
Kierownik Zespołu Anestezjologicznego przy Klinice Neurochirurgicznej
 1. n. med. Lidia Jureczko 

Tel. (22) 21 82 211 

Lekarze specjaliści (zespół anestezjologów)

dr n. med. Rafał Kowalczyk

Tel. (22) 21 82 211

lek. Krzysztof Kwiatek

Tel. (22) 21 82 211

lek. Jan Biławicz

Tel. (22) 21 82 211

lek. Krzysztof Juszko

Tel. (22) 21 82 211

lek. Iwona Makowska

Tel. (22) 21 82 211

Koordynator Bloku Operacyjnego

mgr piel. Michał Czyżewski

Tel. (22) 21 82 209

email: mczyzewski@ipin.edu.pl

 

Działalność kliniczna:
 • neurochirurgia czynnościowa – operacyjne leczenie metodą głębokiej stymulacji mózgu choroby Parkinsona, dystonii, drżenia samoistnego w tym drżenia pourazowego i drżenia w przebiegu stwardnienia rozsianego jak również lekoopornej padaczki
 • leczenie operacyjne nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) oraz rdzenia kręgowego 
 • leczenie operacyjne wad naczyniowych mózgu (tętniaków i naczyniaków) operacje zarówno wewnątrzczaszkowe jak i wewnątrznaczyniowe (endowaskularne)
 • choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa – dyskopatia szyjna, lędźwiowa, stabilizacje kręgosłupa
 • jamistość rdzenia, zespół Chiari
 • leczenie wodogłowia normotensyjnego
 • leczenie złośliwego obrzęku mózgu w przebiegu udarów niedokrwiennych – dekompresje kostno-oponowe
 • leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i zespołu bólu regionalnego – poprzez implantacje stymulatorów rdzenia kręgowego 
 • operacyjne leczenie krwiaków przymózgowych i śródmózgowych
Działalność naukowa – projekty badawcze:
 • „Długofalowe monitorowanie funkcjonowania poznawczego u osób z chorobą Parkinsona leczonych głęboką stymulacją mózgu.”
 • „Wpływ głębokiej stymulacji mózgu – jądra niskowzgórzowego i części wewnętrznej gałki bladej na zmysł smaku u pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona.” 
 •  „Korelacja jakości życia w odniesieniu do stanu klinicznego, wyników badania neuroradiologicznego i elektromiograficznego u chorych po operacji dyskopatii szyjnej wtórnej do zmian zwyrodnieniowych powstałych w przebiegu zespołu SMS-owej szyi (Text Neck Syndrome).”
 •  „Ocena klinicznej skuteczności głębokiej stymulacji mózgu w leczeniu zaburzeń ruchowych z uwzględnieniem powikłań okołooperacyjnych i pooperacyjnych związanych z implantowanymi systemami do głębokiej stymulacji mózgu, jak również powikłań indukowanych głęboką stymulacją mózgu.”
 •  „Wpływ trybu stymulacji (stymulacja cykliczna/ciągła) jąder przednich wzgórza w leczeniu lekoopornej padaczki.”

Powyższe projekty badawcze realizowane są we współpracy z I Kliniką Neurologiczną i   II Kliniką Neurologiczną Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

 • „Ocena stopnia hydroksymetylacji w glejopochodnych guzach mózgu.”

Projekt badawczy realizowany we współpracy z Zakładem Cytologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

 • „Rozpoznawanie ruchu biologicznego i ocena funkcji poznawczych u osób z chorobą Parkinsona w trakcie leczenia farmakologicznego i po zastosowaniu jednostronnej stymulacji jądra niskowzgórzowego.”
 • „Wpływ stymulacji rdzenia kręgowego na rozpoznawanie ruchu biologicznego, funkcje wykonawcze i inteligencję emocjonalną u pacjentów z bólem neuropatycznym.”
 • „Rozpoznawanie ruchu biologicznego oraz funkcjonowanie poznawcze u pacjentów z nowotworami centralnego układu nerwowego.”
Informacje o oddziale:

W Klinice Neurochirurgicznej IPiN udzielane są świadczenia operacyjne w zakresie chorób układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem neurochirurgii czynnościowej, guzów mózgu, rdzenia kręgowego, chorób naczyniowych mózgu i przewlekłych lekoopornych zespołów bólowych.
Oddział współpracuje z Klinikami Neurologicznymi IPiN, Pracownią Naczyniową IPiN, Oddziałem Neurologicznej Rehabilitacji IPiN, Pracownią Radiologii IPiN oraz Oddziałami Psychiatrycznymi IPiN.

 

Warunki lokalowe:

Klinika Neurochirurgii dysponuje 19 łóżkami, w tym 3 stanowiskami intensywnego nadzoru pooperacyjnego.

Informacje dla pacjenta:

Przyjęcia do Oddziału odbywają się w godzinach 08:30-10:30 po wcześniejszym zakwalifikowaniu do hospitalizacji podczas wizyty w Poradni Neurochirurgicznej IPiN, Izbie Przyjęć lub w przypadku przeniesienia międzyoddziałowego po uzgodnieniu telefonicznym pomiędzy lekarzem kierującym, a Ordynatorem Oddziału oraz przesłaniem epikryzy. Nie jest możliwe wpisywanie do kolejki przyjęć na podstawie przesłanego skierowania bez kwalifikacji pacjenta do hospitalizacji i ustalenia trybu przyjęcia (przypadek pilny/stabilny).

         Ważne ! 
 • Na dziesięć dni przed operacją nie można przyjmować leków rozrzedzających krew (np. Aspiryna, Acard, Polocard).
 • Nie przyjmować w dniu operacji heparyny drobnocząsteczkowej (np. Clexane, Neoparin, Fraxiparyna.
 • Pacjenci chorzy na cukrzyce proszeni są o odstawienie leków cukrzycowych na dwa dni przed operacją.

Odwiedziny chorych przebywających na Sali Intensywnego Nadzoru możliwe są codziennie w godzinach 14:30-17:30 po uprzednim skontaktowaniu się z lekarzem prowadzącym lub lekarzem dyżurnym, z wyłączeniem czasu prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych lub pilnych interwencji lekarskich. W przypadkach uzasadnionych epidemiologicznie odwiedziny mogą zostać wstrzymane.

Odwiedziny pozostałych chorych możliwe są codziennie w godzinach 15:00-18:00. Kierownik Kliniki/Oddziału lub lekarz dyżurny, w wyjątkowych przypadkach może wyrazić zgodę na odwiedzanie chorego lub sprawowanie nad nim opieki w godzinach nocnych.

W dniu wypisu ze szpitala pacjenci w dobrym stanie, chodzący, zobowiązani są zwolnić łózko szpitalne do godziny 11.00.

Szczegółowe informacje na temat praw pacjenta, udostępniania dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia znajdują się na odpowiedniej stronie internetowej IPiN.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast