Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w dniu 24 maja 2023 r. organizują ogólnopolską konferencję pn. „Wokół problematyki zdrowia psychicznego: aktualne problemy, dylematy i wyzwania”.  Tematem wiodącym Konferencji będzie problematyka zdrowia psychicznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy, wyzwania oraz zagrożenia i ryzyka związane z tym obszarem.

Celem organizowanej Konferencji jest spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych zajmujących się zdrowiem psychicznym i podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji nad tym zagadnieniem. Konferencja ma umożliwić spotkanie przedstawicieli różnych środowisk naukowych i skłonić do dyskusji nad zagadnieniami z obszaru zdrowia psychicznego. W aspekcie praktycznym celem będzie poszukiwanie nowych form pomocy osobom doświadczających trudności w tym obszarze.

Należy podkreślić iż zamierzeniem Konferencji jest wieloaspektowe i interdyscyplinarne spojrzenia na podejmowane zagadnienia w celu wypracowania wspólnego podejścia dla dalszych  działań teoretycznych i praktycznych.

Zapraszamy do udziału psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, lekarzy, nauczycieli i wychowawców jak również przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zainteresowanych problematyką konferencji.

Zagadnienia ogólne:

  • Zdrowie psychiczne – aktualne problemy i wyzwania
  • Wyzwania w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
  • Wyzwania w obszarze zdrowia psychicznego osób dorosłych
  • Zmiany w funkcjonowaniu rodzin a zdrowie psychiczne
  • Praca zawodowa a zdrowie psychiczne
  • Zmieniająca się rzeczywistość społeczna i jej znaczenie dla rozwoju trudności w obszarze zdrowia psychicznego
  • Stereotypy, zachowania i postawy wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
  • Formy pomocy osobom doświadczającym trudności w obszarze zdrowia psychicznego
  • W kierunku profilaktyki zdrowia psychicznego – kierunki i możliwości rozwoju

Miejsce konferencji: sala konferencyjna – Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, ul. Sobieskiego 9.

Zgłoszenia prosimy przesyłać poprzez formularz:
https://lnkd.in/dmvFTNcJ

Kontakt z organizatorami:
j.kurtyka-chalas@uw.edu.pl

Więcej informacji na temat konferencji:
https://lnkd.in/d_4N79ED

Serdecznie zapraszamy!

Rozmiar czcionki
Kontrast