Praca

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

zatrudni w ramach umowy o pracę

TECHNIKA MEDYCZNEGO

do pracy w Pracowni EMG i PW
Zakładu Neurofizjologii Klinicznej IPiN

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 • dyplom technika elektroradiologii / dyplom pielęgniarki / dyplom ratownika medycznego

Wymagania dodatkowe (preferowane):

 • licencja PTNK technika EMG i/lub PW lub chęć zdobycia w/w uprawnień

Wymagane umiejętności:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika elektroradiologa, pielęgniarki lub ratownika medycznego
 • obowiązkowość, zaangażowanie w pracę, dokładność, odpowiedzialność,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista w kontaktach z pacjentami i z personelem Instytutu.

Podstawowy zakres obowiązków:

 • wykonywanie badań w pracowni EMG i PW,
 • opracowanie laboranckie wyników badań,
 • ścisła współpraca z lekarzami w zakresie wykonywanych badań,
 • udział w szkoleniach lekarzy i techników.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie;
 • umowa o pracę;
 • pracę w miłym i zgranym zespole.

Oferty z CV wraz z listem motywacyjnym należy przesyłać na adres: neurofiz@ipin.edu.pl

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.    

Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Technika medycznego w Zakładzie Radiologii  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

zatrudni w ramach umowy o pracę

TECHNIKA MEDYCZNEGO

do pracy w Pracowni EEG i PSG
Zakładu Neurofizjologii Klinicznej IPiN

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 • dyplom technika medycznego / dyplom pielęgniarki / dyplom ratownika medycznego
 • szkolenie w zakresie podstawowych technik badań neurofizjologicznych

Wymagania dodatkowe (preferowane):

 • szkolenie w zakresie wykonywania badań polisomnograficznych
 • posiadanie licencji w zakresie wykonywania badań EEG

Wymagane umiejętności:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika medycznego, pielęgniarki lub ratownika medycznego
 • obowiązkowość, zaangażowanie w pracę, dokładność, odpowiedzialność,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista w kontaktach z pacjentami i z personelem Instytutu.

Podstawowy zakres obowiązków:

 • wykonywanie badań w pracowni EEG i PSG,
 • ścisła współpraca z lekarzami w zakresie wykonywanych badań,
 • udział w szkoleniach lekarzy i techników,
 • gotowość do pracy w nocy (PSG)

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie;
 • umowa o pracę;
 • pracę w miłym i zgranym zespole.

Oferty z CV wraz z listem motywacyjnym należy przesyłać na adres: neurofiz@ipin.edu.pl

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Technika medycznego w Zakładzie Radiologii  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

IPiN_Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Nauki i Edukacji

 

Opis stanowiska pracy:

 • Opracowanie i monitorowanie realizacji Kierunkowych Planów Tematycznych Badań Naukowych i Prac Rozwojowych oraz punktacji rocznej zakładowej, indywidualnej oraz do oceny okresowej.
 • Przygotowanie i aktualizacja dokumentów wewnętrznych regulujących zakres danych do systemu POL-on i sprawozdawczości rocznej instytutu.
 • Sprawozdawczość w systemie POL-on w tym udział w analizie danych do ewaluacji jakości działalności naukowej
 • Pełnienie roli administratora w teleinformatycznym Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK),
 • Monitorowanie procesu składania wniosków w SMK
 • Udział w opracowaniu rocznego sprawozdania o z działalności IPiN.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Dobra znajomość pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem:

– arkusza kalkulacyjnego,

– tworzenia prezentacji w Power Point.

 • Doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi.

Pożądane umiejętności i cechy:

 • Umiejętność analizy źródeł danych oraz klasyfikowania ich.
 • Umiejętność interpretacji i stosowania aktów prawnych w wykonywanej pracy.
 • Sumienność i skrupulatność.
 • Zaangażowanie w wykonywaną pracę.
 • Samodzielność w działaniu we współpracy z zespołem.

Mile widziane:

 • Znajomość systemu POL-on i SMK
 • Umiejętność interpretacji zapisów Ustawy i Rozporządzenia i zakresie danych koniecznych do wprowadzenia do systemu POL-on oraz SMK

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w instytucji naukowej
 • Dofinansowanie do pakietu sportowego
 • Dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i dzieci (tzw. „grusza”)
 • Pracę w miłej atmosferze.

Uprzejmie prosimy o nadesłanie CV i listu motywacyjnego 14 czerwca 2024.

Warszawa, dnia 28.05.2024 r.

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zatrudni:

 

Lekarza specjalistę chorób wewnętrznych

Wymagane kwalifikacje:

 • Dyplom lekarza oraz aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • Specjalizacja w zakresie chorób wewnętrznych
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalisty co najmniej 5 lat
 • Umiejętność samodzielnej pracy oraz podejmowania decyzji
 • Komunikatywność, empatia oraz zaangażowanie
 • Gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji

Opis stanowiska pracy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w podstawowym systemie  lub w ramach umowy cywilnoprawnej
 • praca w Zespole Konsultantów – w gabinecie Internistycznym z Pracownią EKG Instytutu Psychiatrii i Neurologii
 • prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferujemy:

Pracę w uzgodnionych godzinach pomiędzy 8.00 a 15:35 od poniedziałku do piątku.

Dokumenty aplikacyjne ( CV i list motywacyjny) należy składać mailowo na adres: hwojtala@ipin.edu.pl lub osobiście w Dziale Kadr, pokój 19, Budynek A Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9.

Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko lekarza specjalisty chorób wewnętrznych   (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”      

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Warszawa, dnia 28.05.2024 r.

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko

Magister farmacji

Miejsce pracy : Warszawa ul. Sobieskiego 9

Od kandydatów na wymienione wyżej stanowisko wymagane są następujące kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Prawo wykonywania zawodu farmaceuty
 3. Dokładność, skrupulatność, zaangażowanie, terminowość.
 4. Mile widziane doświadczenie w pracy w aptece szpitalnej oraz specjalizacja z zakresu farmacji szpitalnej lub klinicznej

Zakres obowiązków:

 1. Realizacja zapotrzebowań oddziałów na produkty lecznicze i wyrobu medyczne.
 2. Prowadzenie dokumentacji farmaceutycznej zgodnie z wymogami prawa.
 3. Przygotowywanie leków recepturowych
 4. Opracowanie i przygotowanie zadań do przetargów.
 5. Udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie Instytutu

Dokumenty aplikacyjne ( CV i list motywacyjny) należy składać mailowo na adres: amikulak@ipin.edu.pl

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko
Magistra farmacji  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Warszawa, dnia 23.05.2024 r.

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza rekrutację na stanowisko

Pielęgniarki / Pielęgniarza do Oddziałów Psychiatrycznych

Wymagane kwalifikacje:

 • Dyplom pielęgniarki
 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Opis stanowiska pracy:

 • zatrudnienie na pełny wymiar etatu na podstawie umowy o pracę w oddziałach psychiatrycznych
 • praca w oparciu o przejrzyste procedury zgodnie ze standardami praktyki pielęgniarskiej
 • przyjazna atmosfera, możliwość rozwoju zawodowego

Zgłoszenia zawierające kserokopie dokumentów stwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych Instytutu Psychiatrii i Neurologii, budynek A, parter, pokój nr 19, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa.

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Wiśniewska: iwisniewska@ipin.edu.pl

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.    

Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”         

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko

Pracownik gospodarczy – pralnia

Miejsce pracy : Warszawa ul. Sobieskiego 9

 

Od kandydatów na wymienione wyżej stanowisko wymagane są następujące kwalifikacje:

 1. Wykształcenie zawodowe.
 2. Umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym.
 3. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
 4. Dokładność, skrupulatność, zaangażowanie, terminowość.
 5. Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

To oferujemy:

 1. Umowa o pracę.
 2. Praca jednozmianowa od 6.00 do 14.00
 3. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Zakres obowiązków:

 • przyjmowanie, przeliczanie i rozkładanie czystej pościeli
 • szykowanie brudnej pościeli do wysłania do pralni
 • Segregowanie, przeliczanie, ważenie pościeli
 • Prowadzenie dokumentacji w sprawie wydanej i przychodzącej pościeli
 • Utrzymanie w należytym porządku magazynu (dezynfekowanie pomieszczeń)

Inne drobne prace zlecone przez kierownika sekcji administracji.

Osoba do kontaktu :

               Sylwia Włodarczyk  swlodarczyk@ipin.edu.pl

                Tel. 22 45-82-650,  22-45-82-549,   22-21-82-406

CV proszę składać na adres e-mail: swlodarczyk@ipin.edu.pl lub bezpośrednio w Dziale Kadr pokój nr.19 ul. Sobieskiego 9 Budynek A parter.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko
Robotnik gospodarczy

 

Miejsce pracy : Warszawa ul. Sobieskiego 9

Od kandydatów na wymienione wyżej stanowisko wymagane są następujące kwalifikacje:

 1. Wykształcenie zawodowe.
 2. Prawo jazdy kategorii B mile widziane
 3. Umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym.
 4. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
 5. Dokładność, skrupulatność, zaangażowanie, terminowość.
 6. Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

To oferujemy:

 1. Umowa o pracę na okres próbny ( 3 miesiące )
 2. Praca jednozmianowa od 6.00 do 14.00
 3. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Zakres obowiązków:

1.Sprzątanie terenu zewnętrznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii:

 • Zamiatanie terenu
 • Grabienie liści
 • Koszenie trawy
 • Odśnieżanie terenu
 • Obcinanie uschniętych gałęzi
 • Wywożenie śmieci komunalnych i medycznych
 • Praca kosiarką spalinową i nożycami
 • Przenoszenie mebli
 • Drobne prace gospodarcze na terenie IPiN oraz inne polecenia zlecone przez  Kierownika Sekcji Administracji.
 1. Zastępstwo pracownika w pralni

Osoba do kontaktu :

               Sylwia Włodarczyk  swlodarczyk@ipin.edu.pl

                Tel. 22 45-82-650,  22-45-82-549,   22-21-82-406

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko
Psychologa klinicznego

 

Miejsce pracy : Warszawa ul. Sobieskiego 9

Od kandydatów na wymienione wyżej stanowisko wymagane są następujące kwalifikacje:

Specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psycholog z udokumentowanym doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą, lub psycholog kliniczny, lub psycholog posiadający co najmniej rok udokumentowanego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach działających w ramach systemu opieki zdrowotnej, oświaty, pomocy społecznej, wspierania rodziny lub pieczy zastępczej

Zakres obowiązków:

Udzielanie świadczeń następującej grupie świadczeniobiorców: dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, a także ich rodziny lub przedstawiciele ustawowi;
Osoba do kontaktu :

Ilona Gagacka : igagacka@ipin.edu.pl

 • Dokumenty aplikacyjne ( CV i list motywacyjny) należy składać mailowo na adres: igagacka@ipin.edu.pl
 • W treści CV proszę zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochroni danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko

MŁODSZEGO ASYSTENTA do Pracowni Cytogenetyki, Zakład Genetyki

Miejsce pracy : Warszawa ul. Sobieskiego 9

Od kandydatów na wymienione wyżej stanowisko wymagane są następujące kwalifikacje:

 • Wymagane /posiadane kwalifikacje:

– wykształcenie wyższe kierunkowe
– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, aktualne PWZDL
– biegłość w zakresie wykonywania badań – array CGH i/lub analizy prążkowej chromosomów –
w zakresie badań prenatalnych, postnatalnych oraz wydawania wyników cytogenetycznych
– mile widziana samodzielność w prowadzeniu hodowli komórkowych z różnych tkanek (krew      obwodowa, amniocyty, trofoblast, fibroblasty)
– znajomość technik wykorzystywanych w Pracowni Cytogenetyki -FISH, MLPA
– umiejętność pracy w zespole, sumienność i precyzja w wykonywaniu powierzonych zada

 • Zapewniamy:
 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 2. Perspektywę długofalowej współpracy i możliwości rozwoju
 3. Wynagrodzenie na poziomie rynkowym
 4. Bogaty pakiet socjalny – w tym wsparcie finansowe w okresie świątecznym, dofinansowanie odpoczynku wakacyjnego, karty Multisport
 5. Pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:35

Osoba do kontaktu :

Dokumenty aplikacyjne ( CV i list motywacyjny) należy składać mailowo na adres: : cytogenetyka@ipin.edu.pl

 

 • W treści CV proszę zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochroni danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko
Psychoterapeuty dzieci i młodzieży

Miejsce pracy : Warszawa ul. Sobieskiego 9

Od kandydatów na wymienione wyżej stanowisko wymagane są następujące kwalifikacje:

 1. Wykształcenie: specjalizacja w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub
 • osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2021 r. poz. 1297), lub
 • osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży
 • osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty
 • osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty.
 1. Umiejętność obsługi komputera.
 2. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
 3. Dokładność, skrupulatność, zaangażowanie, terminowość.

Osoba do kontaktu :

              Ilona Gagacka : igagacka@ipin.edu.pl

Dokumenty aplikacyjne ( CV i list motywacyjny) należy składać mailowo na adres: igagacka@ipin.edu.pl

 

 • W treści CV proszę zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochroni danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko

Terapeuty środowiskowego

Miejsce pracy : Warszawa ul. Sobieskiego 9

 Od kandydatów na wymienione wyżej stanowisko wymagane są następujące kwalifikacje:

 1. Wykształcenie: terapeuta środowiskowy lub
 • osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej ,,Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub
 • osoba w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży.
 1. Umiejętność obsługi komputera.
 2. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
 3. Dokładność, skrupulatność, zaangażowanie, terminowość.

Osoba do kontaktu :

                Ilona Gagacka e-mail:igagacka@ipin.edu.pl

 

 • Dokumenty aplikacyjne ( CV i list motywacyjny) należy składać mailowo na adres: igagacka@ipin.edu.pl

 

 • W treści CV proszę zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochroni danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zatrudni:
LEKARZA PSYCHIARĘ

Zakres obowiązków

 • Praca w Poradni PZP Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego IPiN

Nasze wymagania

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • Specjalizacja w dziedzinie psychiatrii ( lub w trakcie specjalizacji)

Oferujemy

 • Pracę w uzgodnionych godzinach pomiędzy 8.00 a 18,00 od poniedziałku do piątku w PZP  
 • Umowa o pracę lub kontrakt

Osoby do kontaktu :

 

Lidia Godlewska tel. 22 45 82 896

 

Dokumenty aplikacyjne wraz z  CV należy składać mailowo na adres: dsp@ipin.edu.pl lub bezpośrednio w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.     

Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. partnerstw lokalnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
zatrudni
Lekarza neurologa specjalizującego się w epileptologii

 

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie pacjentów w z padaczką lub jej podejrzeniem w I Klinice Neurologicznej IPiN
 • Konsultacje epileptologiczne w Poradni Neurologicznej IPiN
 • Współpraca w zespole wielodyscyplinarnym w zakresie diagnostyki przedinwazyjnej oraz inwazyjnej przedoperacyjnej w padaczce lekoopornej
 • Opisywanie badań elektroencefalograficznych, w tym również ocena badań stereoEEG
 • Współpraca w rozwijaniu Pododdziału Diagnostyki i Leczenia Padaczki Lekoopornej

Nasze wymagania

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • Specjalizacja w dziedzinie neurologii
 • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Epileptologii
 • Certyfikat EEG
 • Doświadczenie w diagnostyce nieinwazyjnej oraz inwazyjnej przedoperacyjnej w padaczce lekoopornej

Warunki zatrudnienia

 • Umowa kontraktowa
 • Wymiar co najmniej 0,6 etatu
 • Praca zgodnie z harmonogramem w godzinach 07:00 do 15:35 od poniedziałku do piątku ( w pełnym lub niepełnym wymiarze zatrudnienia )
 • W Poradni – praca w uzgodnionych godzinach pomiędzy 8.00 a 18,00 od poniedziałku  do piątku 

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju naukowego: udziału w badaniach naukowych oraz uzyskania stopni naukowych
 • Możliwość udziału w badaniach klinicznych
 • Zgrany zespół pracowników, chętnie dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem
 • Dobrą atmosferę pracy

 

Osoba do kontaktu:

 • Magdalena Ostrowska tel. 22 4582885 email: mostrowska@ipin.edu.pl

Dokumenty aplikacyjne wraz z  CV należy składać mailowo na adres: dsp@ipin.edu.pl lub bezpośrednio w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.     

Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Lekarza neurologa specjalizującego się w epileptologii (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż
  3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
zatrudni
Lekarza neurologa

Zakres obowiązków

 • Praca w Klinice Neurologicznej
 • Pełnienie dyżurów lekarskich w oddziale i Izbie Przyjęć Neurologicznej IPiN
 • Konsultacje specjalistyczne w Poradni Neurologicznej IPiN

Nasze wymagania

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • Specjalizacja w dziedzinie neurologii (lub w trakcie specjalizacji)

Warunki zatrudnienia

 • Umowa o pracę lub kontrakt
 • Na kontrakcie stawka godzinowa do negocjacji
 • w Oddziale – pracę od 08:00 do 15:35 od poniedziałku do piątku ( w pełnym lub niepełnym wymiarze zatrudnienia ) / dyżury lekarskie w Oddziale
 • W Poradni – pracę w uzgodnionych godzinach pomiędzy 8.00  a 18,00 od poniedziałku  do piątku 

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju naukowego: udziału w badaniach naukowych oraz uzyskania stopni naukowych
 • Możliwość udziału w badaniach klinicznych
 • Zgrany zespół pracowników, chętnie dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem
 • Dobrą atmosferę pracy

Osoba do kontaktu:

Dokumenty aplikacyjne wraz z  CV należy składać mailowo na adres: dsp@ipin.edu.pl lub bezpośrednio w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.     

Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Lekarza neurologa lokalnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż
  3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zatrudni:
PSYCHOLOGA / PSYCHOTERAPEUTĘ

Zakres obowiązków

 • Praca w Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego IPiN

Nasze wymagania

 • Ukończone studia wyższe mgr Psychologii 
 • Ukończony II rok szkolenia psychoterapeutycznego 
 • Dyspozycyjność od poniedziałku do piątku 
 • Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii grupowej bądź innych formach pracy grupowej 

Oferujemy

 • Pracę w uzgodnionych godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00 od poniedziałku do piątku w PZK/PZP
 • Superwizję i interwizje zespołowe
 • Praca  na pełny etat lub 4/5 etatu
 • Umowa o pracę.

Osoby do kontaktu :

W związku z rozwojem Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego funkcjonującego w ramach Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie poszukujemy do naszego zespołu psychologa/psychoterapeuty do pracy w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym i Poradni Zdrowia Psychicznego.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Dokumenty aplikacyjne wraz z  CV należy składać mailowo na adres: dsp@ipin.edu.pl lub bezpośrednio w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.     

Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. partnerstw lokalnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

 

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko:
Sanitariusza  

Oferta: 

 • wymiar zatrudnienia – 2 etaty

Wymagania:

 • umiejętność pracy w zespole; rzetelność, dyspozycyjność, komunikatywność, empatia, wysoka kultura osobista.
 • Mile widziana aktualna książeczka sanitarno –epidemiologiczna

Zakres obowiązków:

Wykonywanie prac pomocniczych; utrzymywanie czystości w pomieszczeniach, zmiana pościeli, transport materiałów biologicznych, np. próbek krwi do badań, zabezpieczenie odpadów.  Sanitariusz może także pomagać w czynnościach pielęgnacyjnych, toalecie osób niezdolnych do samoopieki, wydawanie posiłków, a także towarzyszy pielęgniarkom w przygotowaniu chorych do zabiegów.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie  dokumentów
(CV, list motywacyjny) na adres: dsp@ipin.edu.pl

W treści CV proszę zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochroni danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zostałem poinformowany o swoich prawach.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko
Pracownik punktu kancelaryjnego

Miejsce pracy : Warszawa ul. Sobieskiego 9

Od kandydatów na wymienione wyżej stanowisko wymagane są następujące kwalifikacje:

 • wykształcenie średnie
 • znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
 • znajomość zagadnień z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją.
 • praktyczna znajomość obsługi programów informatycznych z zakresu elektronicznego zarządzania dokumentacją/ elektronicznego obiegu dokumentacji.
 • obsługa komputera (MS Office) i innych urządzeń biurowych.
 • samodzielność i zdolności organizacyjne

Zakres obowiązków:

 • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej (poczta, kurier).
 • prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej i wysyłanej.
 • rozdzielanie i doręczanie korespondencji do właściwych komórek organizacyjnych.
 • udzielanie informacji interesantom.
 • prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów.
 • skanowanie dokumentów do systemu i dekretacja zgodnie z właściwością.
 • porządkowanie akt zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej.
 • organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów.
 • wysyłanie korespondencji oraz przesyłek..

Oferujemy

 • pracę w trybie jednozmianowym.
 • dofinansowanie do karty Multisport
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego (kursy, szkolenia)
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Osoba do kontaktu :

              Ilona Gagacka e-mail:igagacka@ipin.edu.pl

 • Dokumenty aplikacyjne ( CV i list motywacyjny) należy składać mailowo na adres: igagacka@ipin.edu.pl
 • W treści CV proszę zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochroni danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Warszawa, 23.04.2024 r.

 

Zawiadomienie

o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na podstawie Zarządzenia Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii nr 22/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w celu wybrania kandydata na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej/ Pielęgniarza Oddziałowego w I Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Dyrekcja Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej/Pielęgniarza Oddziałowego w I Klinice Neurologicznej dokonano wyboru następujących ofert:

 1. Karina Nasfeter

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej udzielającego świadczeń zdrowotnych

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko
Specjalista terapii uzależnień

Oferta: 

 • wymiar zatrudnienia – pełny etat


Wymagania:

 • psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień ( lub w procesie certyfikacji)
 • umiejętność pracy w zespole, rzetelność, dyspozycyjność, komunikatywność, empatia, wysoka kultura osobista.

 

Zakres obowiązków:

Prowadzenie psychoterapii grupowej i indywidualnej z osobami uzależnionymi.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie  dokumentów
(CV, list motywacyjny) na adres: dsp@ipin.edu.pl

Osoba do kontaktu:

Jadwiga Kubiak – kierownik Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień

Tel. 22 4582685

W treści CV proszę zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochroni danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko
Pomoc Apteczna

Miejsce pracy : Warszawa ul. Sobieskiego 9

 

Od kandydatów na wymienione wyżej stanowisko wymagane są następujące kwalifikacje:

 1. Wykształcenie min. średnie.
 2. Umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym.
 3. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
 4. Dokładność, skrupulatność, zaangażowanie, terminowość.
 5. Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Zakres obowiązków:

 1. Sprzątanie pomieszczeń Apteki.
 2. Mycie sprzętu recepturowego.
 3. Pomoc przy przyjmowaniu dostaw, rozkładanie towaru w odpowiednich magazynach.
 4. Pomoc przy wydawaniu płynów infuzyjnych i wyrobów medycznych.
 5. Wsparcie personelu apteki w wykonywaniu ich zadań.

 

Osoba do kontaktu :

               Agnieszka Mikulak e-mail: amikulak@ipin.edu.pl

 • Dokumenty aplikacyjne ( CV i list motywacyjny) należy składać mailowo na adres: amikulak@ipin.edu.pl

 

 • W treści CV proszę zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochroni danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
zatrudni 
Specjalistę ds. Płac

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie obsługi płacowej ok 300 pracowników, w tym
 • Naliczanie wynagrodzeń w systemie kadrowo-płacowym,
 • Rozliczanie nieobecności (zwolnienia lekarskie, urlopy wypoczynkowe) na listach płac,
 • Sporządzanie list płac (wynagrodzenia, dyżury, premie)
 • Sporządzanie dokumentów związanych z obsługą płacową,
 • Udzielanie informacji pracownikom z zakresu rozliczenia wynagrodzeń,

Nasze wymagania

 • Wykształcenie co najmniej średnie.
 • Minimum roczne doświadczenie w samodzielnym naliczaniu wynagrodzeń pracowników.
 • Praktyczna znajomość przepisów z zakresu naliczania wynagrodzeń za pracę, świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w zakresie choroby i macierzyństwa, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel.
 • Dokładność, staranność i terminowość.
 • Samodzielność oraz zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

Mile widziane

 • Doświadczenie w obsłudze płacowej pracowników służby zdrowia oraz znajomość systemu InfoMedica.

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w oparciu o umowę o pracę,
 • Przyjazną atmosferę w pracy,
 • Pracę w zgranym i wspierającym się zespole,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy, szkolenia)
 • Dodatkowe świadczenia socjalne,
 • Pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji,
 • Możliwość wykupienia karty MultiSport oraz ubezpieczenia grupowego PZU,

Osoba do kontaktu :   Justyna Orzechowska  e-mail: jorzechowska@ipin.edu.pl

 • Dokumenty aplikacyjne ( CV i list motywacyjny) należy składać mailowo na adres: dsp@ipin.edu.pl lub bezpośrednio w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
 • Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 • Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby oraz czas niezbędny do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27.04.2016 tzw. RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

                          

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza nabór na stanowisko

Pracownika Socjalnego w Zespole Pracowników Socjalnych

Miejsce pracy : Warszawa

Wymagania :

 1. Wykształcenie zgodne z art. 116 ustawy z 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U z 2016 r. poz 930 z zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
 2. 25.01.2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008. Nr 27, poz. 158). Mile widziane doświadczenie zawodowe.
 3. Obsługa komputera oraz programów komputerowych ( Pakiet MS Office) w stopniu podstawowym.
 4. Umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy własnej
 5. Odpowiedzialność i sumienność
 6. Mile widziane doświadczenie zawodowe

Zapewniamy:

 1. Pracę w profesjonalnym zespole dbającym o dobrą atmosferę.
 2. Perspektywę długofalowej współpracy i możliwości rozwoju.
 3. Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności
 4. Pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:35

Osoba do kontaktu :

        Dorota Pawlikiewicz tel. 22 458 28 78 e-mail: dpawlikiewicz@ipin.edu.pl

 • Dokumenty aplikacyjne ( CV i list motywacyjny) należy składać mailowo na adres: dsp@ipin.edu.pl lub bezpośrednio w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
 • Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

                                                                                                                  Warszawa, 02.04.2024 r.

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko

Księgowa/ Starsza Księgowa w Dziale Finansowo-Księgowym

Miejsce pracy : Warszawa

 

Od kandydatów na wymienione wyżej stanowisko wymagane są następujące kwalifikacje:

 1. Wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe w szczególności: ekonomia, finanse, zarządzanie,
 2. Co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, preferowane 3 letnie doświadczenie,
 3. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych,
 4. Biegła obsługa pakietu MS Office, w tym Excel,
 5. Preferowana znajomość programu Info Medica,
 6. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 7. Dokładność, skrupulatność, zaangażowanie, terminowość

Zakres obowiązków:

 1. Przyjmowanie i weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów finansowo-księgowych, w szczególności dotyczących grantów i projektów realizowanych w IPiN,
 2. Wprowadzanie ww dokumentów do systemu finansowo-księgowego,
 3. Wstępna dekretacja ww dokumentów dotyczących kosztów rodzajowych i OPK,
 4. Rozksięgowywanie faktur dotyczących przychodów wg właściwych OPK,
 5. Wystawianie faktur dotyczących sprzedaży, not korygujących,
 6. Import dokumentów finansowo-księgowych z modułów pomocniczych do księgi głównej,
 7. Zakładanie i aktualizacja danych dotyczących kontrahentów w systemie finansowo-księgowym,
 8. Comiesięczna analiza sald i zapisów na kontach księgowych,
 9. Współpraca z Działem Projektów w zakresie ewidencji zdarzeń gospodarczych dotyczących grantów i projektów, w tym przygotowywanie dokumentów finansowo-księgowych na potrzeby kontroli, przygotowywanie potwierdzeń dokonanych płatności,
 10. Współudział w pracach związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych,
 11. Przygotowywanie danych, tabel, zestawień na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne IPiN,

Osoba do kontaktu :

               Katarzyna Wesołowska tel. 22 2182315 e-mail: kwesolowska@ipin.edu.pl

 • Dokumenty aplikacyjne ( CV i list motywacyjny) należy składać mailowo na adres: dsp@ipin.edu.pl lub bezpośrednio w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
 • Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza nabór na stanowisko:

SEKRETARKI MEDYCZNEJ  W ZAKŁADZIE GENETYKI

Miejsce pracy : Warszawa

 Wymagania:

Minimum średnie wykształcenie

– Doświadczenie w pracy jako sekretarka medyczna ( doświadczenie w obsłudze pacjentów, doświadczenie w pracy z dokumentacją medyczną, doświadczenie przy pracy z programami   komputerowymi np. KS-SOMED,AMMS do obsługi placówek medycznych)

– wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz interpersonalne

– wysoki poziom kultury osobistej

– bardzo dobre umiejętności organizacyjne

– umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących

– skrupulatność i dokładność w działaniu

– umiejętność pracy w zespole

– punktualność i dyskrecja

– zrozumienie oraz otwartość na potrzeby pacjentów

Proponowany termin zatrudnienia : 01.07.2024 r.

Dokumenty aplikacyjne ( CV i list motywacyjny) należy składać mailowo na adres: dsp@ipin.edu.pl ; genetykasekretariat@ipin.edu.pl lub bezpośrednio w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa,

Osoba do kontaktu: Prof. Małgorzata Bednarska- Makaruk.

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

W treści CV proszę zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochroni danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza nabór na stanowisko:

PIELĘGNIARKI OPERACYJNEJ NA BLOKU OPERACYJNYM KLINIKI NEUROCHIRURGII

Miejsce pracy : Warszawa

Wymagania:

wykształcenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz uprawnienia pielęgniarki operacyjnej

• umiejętność pracy w zespole;
• komunikatywność, empatia, wysoka kultura osobista.

Oferta: 

forma zatrudnienia do uzgodnienia  – pełny etat ( lub równoważnik pełnego etatu)

Dokumenty aplikacyjne ( CV i list motywacyjny) należy składać mailowo na adres: dsp@ipin.edu.pl lub bezpośrednio w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W treści CV proszę zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochroni danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zostałem poinformowany o swoich prawach, dostępnych na stronie szpitalruda.pl”

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

zatrudni

Lekarza neurologa

 

Zakres obowiązków

 • Praca w Poradni Neurologicznej i /lub w Oddziale

Nasze wymagania

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • Specjalizacja w dziedzinie neurologii (lub w trakcie specjalizacji)

Oferujemy

 • W Poradni – pracę w uzgodnionych godzinach pomiędzy 8.00  a 18,00 od poniedziałku  do piątku  / w Oddziale – pracę od 08,00 do 15,35 od poniedziałku do piątku ( w pełnym lub niepełnym wymiarze zatrudnienia ) / dyżury lekarskie w Oddziale
 • Umowa o pracę lub kontrakt

Osoba do kontaktu:

Dokumenty aplikacyjne wraz z  CV należy składać mailowo na adres: dsp@ipin.edu.pl lub bezpośrednio w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.     

Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. partnerstw lokalnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

 

Warszawa, 21.03.2024 r.

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta w Klinice Neurochirurgii IPiN

Od kandydatów na wymienione wyżej stanowisko wymagane są następujące kwalifikacje:

 • dyplom magistra psychologii;
 • doświadczenie w realizacji projektów naukowych;
 • wystąpienia konferencyjne krajowe i międzynarodowe;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • potwierdzone aktywne uczestnictwo w działalności naukowej z zakresu psychologii klinicznej.

Oferty zawierające: kwestionariusz osobowy, podanie, kserokopie dokumentów dotyczących posiadanych stopni, specjalizacji, życiorys z charakterystyką działalności naukowej
i zawodowej, spis publikacji, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji, treść klauzuli: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Asystenta w Klinice Neurochirurgii IPiN (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie” składać należy w Dziale Kadr IPiN, ul.Sobieskiego 9 w terminie w terminie do 05.04.2024 r. do godz.10:00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Neurochirurgii”.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłaszanych kandydatur nastąpi do dnia 09.04.2024 r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza nabór na stanowisko:

 

REJESTRATORKI/SEKRETARKI MEDYCZNEJ                                       

 

Miejsce pracy : Warszawa

Wymagania :

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Biegła obsługa komputera oraz programów komputerowych ( Pakiet MS Office), mile widziana znajomość systemu AMMS
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Umiejętność redagowania dokumentów , pism.
 5. Umiejętność poruszania się w przepisach prawnych.
 6. Umiejętności interpersonalne : komunikatywność i otwartość , umiejętność współpracy.
 7. Samodzielność w podejmowaniu decyzji, elastyczność.
 8. Bardzo dobra organizacja pracy, zaangażowanie, dokładność, pomysłowość.

Zakres obowiązków :

 1. Wykonywanie prac administracyjno-biurowych i techniczno-usługowych w ramach kompetencji.
 2. Przyjmowanie, rejestrowanie, segregowanie i przekazywanie korespondencji oraz jej wysyłka zgodnie z obowiązującymi w Instytucie instrukcjami i przepisami. Prowadzenie rejestru pism i korespondencji.
 3. Wykonywanie prac administracyjno- biurowych i techniczno- usługowych w związku z realizacją zadań Kliniki Nerwic.
 4. Prowadzenie we współpracy z personelem Komórki organizacyjnej sprawozdawczości                           ( sprawozdania roczne i inne).
 5. Współpraca z Działem Kadr- zgłaszanie urlopów, zwolnień lekarskich i wyjazdów służbowych pracowników, ewidencja czasu pracy i dyżurów lekarskich, przygotowywanie list obecności.
 6. Udzielanie podstawowych informacji o działalności komórki organizacyjnej, np. o dokumentach niezbędnych do realizacji usług, o rodzajach realizowanych usług.
 7. Zaopatrzenie komórki organizacyjnej w materiały biurowe, kontakt z Działem IT w związku z serwisem i naprawą sprzętu, zgłaszanie uszkodzeń, awarii sprzętów i monitorowanie procesu ich usuwania, przygotowywanie zapotrzebowań na zakup sprzętu i materiałów oraz remontów i napraw niezbędnych do realizacji zadań Kliniki.
 8. Codzienna kontrola danych wprowadzanych do systemu informatycznego dotyczących pacjentów przyjętych w poradni/do oddziałów, które to dane wymagane są do prawidłowego rozliczenia kontraktu z NFZ.
 • Dokumenty aplikacyjne ( CV i list motywacyjny) należy składać mailowo na adres: dsp@ipin.edu.pl lub bezpośrednio w Dziale Kadr IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
 • Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Warszawa, dnia 20.03.2024 r.
 
 
 
 
 
Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty cenowej w związku z rozeznaniem rynku:

zaproponowanie stawki brutto za godzinę pracy w ramach umowy zlecenie dla Starszego Badacza.

 

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5.

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 wraz z oświadczeniem RODO na adres e-mail: wichniak@ipin.edu.pl lub bezpośrednio w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, budynek A w terminie do dnia 29 marca 2024 r.

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Oświadczenie RODO

   Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza nabór na stanowisko

Technik Elektroradiologii w Zespole Konsultantów Gabinet Internistyczny EKG

 

Miejsce pracy : Warszawa

Wymagania :

 1. Wykształcenie kierunkowe
 2. Obsługa komputera oraz programów komputerowych ( Pakiet MS Office) w stopniu podstawowym.
 3. Umiejętności i uprawnienia do wykonywania badań EKG ( wykształcenie kierunkowe lub ukończony kurs, certyfikat)
 4. Umiejętność rozpoznawania ostrych stanów kardiologicznych w zapisie EKG wymagających natychmiastowej reakcji ( zawał, zaburzenia rytmu, bloki)
 5. Umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy własnej
 6. Odpowiedzialność i sumienność

Zapewniamy:

 1. Pracę w profesjonalnym zespole dbającym o dobrą atmosferę.
 2. Perspektywę długofalowej współpracy i możliwości rozwoju.
 3. Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności
 4. Pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:35

Proponowany termin zatrudnienia 1 kwietnia 2024 roku

Osoba do kontaktu :

        Ilona Gagacka tel. 22 4582377 e-mail: igagacka@ipin.edu.pl

 • Dokumenty aplikacyjne ( CV i list motywacyjny) należy składać mailowo na adres: dsp@ipin.edu.pl lub bezpośrednio w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
 • Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

   
     Warszawa, dnia 07.03.2024 r.

 

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Pielęgniarki Oddziałowej /Pielęgniarza Oddziałowego Oddziału F1
w I Klinice Psychiatrycznej

Wymagane kwalifikacje :

 • tytuł magistra pielęgniarstwa
 • tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
 • co najmniej 5-letniego doświadczenia w pracy w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Opis stanowiska pracy

 • Zatrudnienie na pełny wymiar etatu na podstawie umowy o pracę w podstawowym systemie pracy
 • Praca w oparciu o przejrzyste procedury zgodnie ze standardami praktyki pielęgniarskiej
 • Przyjazna atmosfera, możliwość rozwoju zawodowego
 • Organizacja, koordynacja i nadzór pracy podległego personelu
 • Sporządzanie i zarządzanie grafikiem czasu pracy
 • Nadzór nad prowadzoną dokumentacją medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami

Zgłoszenia zawierające kserokopie dokumentów stwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska (potwierdzone za zgodność z oryginałem), opisany przebieg pracy zawodowej i list motywacyjny należy składać w zamkniętej kopercie opisanej  „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej/Pielęgniarza Oddziałowego  Oddziału F1
w I Klinice Psychiatrycznej”
od dnia 11.03.2024r. do dnia 11.04.2024r. do godziny 10.00
w Dziale Kadr Instytutu Psychiatrii i Neurologii, budynek A, parter, pokój nr 19, ul. Sobieskiego 9,
02-957 Warszawa.

O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.    

Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej / Pielęgniarza Oddziałowego   Oddziału F1 w I Klinice Psychiatrycznej  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”     

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

zatrudni

Statystyka Medycznego w Dziale Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych

 

Zakres obowiązków:

 • Przygotowanie i monitorowanie sprawozdawczości do Ministerstwa Zdrowia, GUS i innych;
 • Przygotowanie sprawozdawczości na rzecz Komórek Organizacyjnych IPiN;
 • Przygotowanie raportów dotyczących wskaźników szpitalnych;
 • Obsługa Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji NFZ w zakresie zgłoszeń zmian do umowy;
 • Zbieranie i opracowywanie danych niezbędnych do sporządzania i przekazywania sprawozdawczości do NFZ;
 • Bieżąca i terminowa aktualizacja potencjału w systemie SZOI;
 • Kontrola poprawności przekazywanych do NFZ danych, pod względem ich zgodności z wymogami NFZ obowiązującymi dla poszczególnych rodzajów świadczeń;
 • Monitorowanie i bieżąca analiza zewnętrznych regulacji prawnych (Rozporządzenia Ministra Zdrowia, Zarządzenia Prezesa NFZ itp.);
 • Ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu.

Nasze wymagania:

 • Obsługa komputera: MS Office;
 • Obsługa sprzętu biurowego;
 • Umiejętności organizacyjne;
 • Komunikatywność, empatia;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zaangażowanie w wykonywaną pracę;
 • Umiejętność planowania, wyznaczania priorytetów i pracy pod presją czasu.
 • Obsługa systemu informatycznego AMMS, SZOI.

Osoby do kontaktu :

 • Magdalena Ostrowska tel. 22 4582885 e-mail: mostrowska@ipin.edu.pl
 • Aleksandra Pajączkowska tel. 22 4582896 e-mai: apajaczkowska@ipin.edu.pl

Dokumenty aplikacyjne (CV) należy składać mailowo na adres: dsp@ipin.edu.pl lub bezpośrednio w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa.

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.     

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. partnerstw lokalnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

Warszawa, dnia 29.02.2024 r.

 

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Pielęgniarki Oddziałowej / Pielęgniarza Oddziałowego w I Klinice Neurologicznej

Wymagane kwalifikacje:

 • tytuł magistra pielęgniarstwa
 • tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
 • co najmniej 5-letniego doświadczenia w pracy w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołami.

Opis stanowiska pracy:

 • zatrudnienie na pełny wymiar etatu na podstawie umowy o pracę w podstawowym systemie pracy
 • praca w oparciu o przejrzyste procedury zgodnie ze standardami praktyki pielęgniarskiej
 • przyjazna atmosfera, możliwość rozwoju zawodowego
 • organizacja, koordynacja i nadzór pracy podległego personelu
 • sporządzanie i zarządzanie harmonogramem czasu pracy
 • nadzór nad prowadzoną dokumentacją medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgłoszenia zawierające kserokopie dokumentów stwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska (potwierdzone za zgodność z oryginałem), opisany przebieg pracy zawodowej i List Motywacyjny należy składać w zamkniętej kopercie opisanej ,, Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej/Pielęgniarza Oddziałowego
w I Klinice Neurologicznej ’’
  od dnia 01.03. 2024 r. do dnia 29.03. 2024 r. do godziny 10.00 w Dziale Spraw Pracowniczych Instytutu Psychiatrii i Neurologii, budynek A, parter, pokój nr 19, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.    

Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej / Pielęgniarza Oddziałowego w I Klinice Neurologicznej 
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”      

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza nabór na stanowisko

Sekretarki medycznej w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania

 

Miejsce pracy : Warszawa

Wymagania :

 1. Wykształcenie średnie/ wyższe.
 2. Biegła obsługa komputera oraz programów komputerowych ( Pakiet MS Office).
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Umiejętność redagowania dokumentów , pism.
 5. Umiejętność poruszania się w przepisach prawnych.
 6. Umiejętności interpersonalne : komunikatywność i otwartość , umiejętność współpracy.
 7. Samodzielność w podejmowaniu decyzji, elastyczność.
 8. Bardzo dobra organizacja pracy, zaangażowanie, dokładność, pomysłowość.
 9. Znajomość systemu AMMS.

Zakres obowiązków :

 1. Wykonywanie prac administracyjno-biurowych i techniczno-usługowych w ramach kompetencji.
 2. Przyjmowanie, rejestrowanie, segregowanie i przekazywanie korespondencji oraz jej wysyłka zgodnie z obowiązującymi w Instytucie instrukcjami i przepisami. Prowadzenie rejestru pism i korespondencji.
 3. Wykonywanie prac administracyjno- biurowych i techniczno- usługowych w związku z realizacją zadań Kliniki Nerwic.
 4. Prowadzenie we współpracy z personelem Kliniki sprawozdawczości ( sprawozdania roczne i inne).
 5. Udział w przygotowaniu zebrań i posiedzeń klinicznych i naukowych.
 6. Współpraca z Działem Spraw Pracowniczych- zgłaszanie urlopów, zwolnień lekarskich i wyjazdów służbowych pracowników, ewidencja czasu pracy i dyżurów lekarskich, przygotowywanie list obecności.
 7. Udzielanie podstawowych informacji o działalności Kliniki, np. o dokumentach niezbędnych
 8. do realizacji usług, o rodzajach realizowanych usług.
 9. Zaopatrzenie Kliniki w materiały biurowe, kontakt z Działem IT w związku z serwisem i naprawą sprzętu, zgłaszanie uszkodzeń, awarii sprzętów i monitorowanie procesu ich usuwania, przygotowywanie zapotrzebowań na zakup sprzętu i materiałów oraz remontów i napraw niezbędnych do realizacji zadań Kliniki.
 10. Codzienna kontrola danych wprowadzanych do systemu informatycznego dotyczących pacjentów przyjętych do oddziałów, które to dane wymagane są do prawidłowego rozliczenia kontraktu z NFZ.

Osoba do kontaktu :

        Magdalena Ostrowska tel. 22 4582885 e-mail: mostrowska@ipin.edu.pl

 • Dokumenty aplikacyjne ( CV i list motywacyjny) należy składać mailowo na adres: dsp@ipin.edu.pl lub bezpośrednio w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
 • Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza nabór na stanowisko

Statystyk medyczny w Dziale Dokumentacji Medycznej

Miejsce pracy : Warszawa

Wymagania :

 1. Wykształcenie średnie/ wyższe.
 2. Biegła obsługa komputera oraz programów komputerowych ( Pakiet MS Office).
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Umiejętność redagowania dokumentów , pism.
 5. Umiejętność poruszania się w przepisach prawnych.
 6. Umiejętności interpersonalne : komunikatywność i otwartość , umiejętność współpracy.
 7. Samodzielność w podejmowaniu decyzji, elastyczność.
 8. Bardzo dobra organizacja pracy, zaangażowanie, dokładność, pomysłowość.
 9. Umiejętność pracy w systemie SZOI.
 10. Znajomość systemu AMMS.
 11. Znajomość aktów prawnych niezbędnych do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej

( Zarządzenia Prezesa NFZ, Rozporządzenia Ministra Zdrowia, etc.)

Zakres obowiązków :

 1. Obsługa korespondencji z Sądów, Prokuratury, Policji, ZUS-u oraz pozostałych instytucji,
 2. Redagowanie i wysyłka korespondencji związanej z ruchem chorych zgodnie z przeznaczeniem,
 3. Wyszukiwanie danych pacjentów w programach AMMS i SOLMED.
 4. Prowadzenie rejestru pism i korespondencji

Udostępnianie dokumentacji medycznej organom do tego upoważnionym

 

Proponowany termin zatrudnienia 1 marca 2024 roku

Osoba do kontaktu :

        Dorota Jabłońska tel. 22 4582661 e-mail: djablonska@ipin.edu.pl

 • Dokumenty aplikacyjne ( CV i list motywacyjny) należy składać mailowo na adres: dsp@ipin.edu.pl lub bezpośrednio w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
 • Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza nabór na stanowisko

Referent/Specjalista w Sekcji Administracji

Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie/wyższe.
 2. Biegła obsługa komputera oraz programów komputerowych (Pakiet MS Office).
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Umiejętność redagowania dokumentów, pism.
 5. Umiejętność poruszania się w przepisach prawnych.
 6. Umiejętności interpersonalne: komunikatywność i otwartość, umiejętność współpracy.
 7. Samodzielność w podejmowaniu decyzji, elastyczność.
 8. Bardzo  dobra organizacja pracy, zaangażowanie, dokładność, pomysłowość.  

Zakres Obowiązków:

 1. Planowanie potrzeb materiałowych związanych z zabezpieczeniem administracyjnym we współpracy z komórkami wewnętrznymi instytutu, w tym opracowanie rocznego planu rzeczowo-finansowego na każdy rok budżetowy.
 2. Okresowa kontrola wykorzystania planu finansowego.
 3. Opracowanie norm należności dla komórek wewnętrznych w zakresie zabezpieczenia administracyjnego.
 4. Koordynacja wynajmu powierzchni na cele komercyjne, nadzór nad zawartymi oraz ich rozliczanie.
 5. Nadzór nad umowami z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi w IPiN (między innymi: usługi pralnicze, sprzątania, telekomunikacyjne, gospodarka odpadami medycznymi i komunalnymi, ochrony itp.).
 6. Realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami medycznymi i komunalnymi.
 7. Wsparcie innych komórek w zakresie przenoszenia wyposażenia.
 8. Prowadzenie rejestru wykorzystania sal konferencyjnych.
 9. Nadzór nad funkcjonowaniem parkingu.
 10. Przygotowywanie OPZ dla postępowań ujętych w zakresie odpowiedzialności Sekcji oraz danych z rozpoznania rynku.
 11. Nadzór nad wykonaniem zawartych z kontrahentami zewnętrznymi umów w zakresie zabezpieczenia administracyjnego.
 12. Odpowiedzialność za przygotowanie sprawozdań, raportów i innych informacji
  z wykonywanych zadań w obszarze odpowiedzialności.
 13. Wykonywanie innych poleceń przełożonego w zakresie obszaru odpowiedzialności.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV wraz z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego na adres mailowy:  swlodarczyk@ipin.edu.pl ; mpyckowska@ipin.edu.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby oraz czas niezbędny do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27.04.2016 tzw. RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza nabór na stanowisko

Referent w Dziale Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych

 

Miejsce pracy : Warszawa

Wymagania :

 1. Wykształcenie średnie/ wyższe.
 2. Biegła obsługa komputera oraz programów komputerowych ( Pakiet MS Office).
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Umiejętność redagowania dokumentów , pism.
 5. Umiejętność poruszania się w przepisach prawnych.
 6. Umiejętności interpersonalne : komunikatywność i otwartość , umiejętność współpracy.
 7. Samodzielność w podejmowaniu decyzji, elastyczność.
 8. Bardzo dobra organizacja pracy, zaangażowanie, dokładność, pomysłowość.
 9. Umiejętność pracy w systemie SZOI.
 10. Znajomość systemu AMMS.
 11. Znajomość aktów prawnych niezbędnych do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej

( Zarządzenia Prezesa NFZ, Rozporządzenia Ministra Zdrowia, etc.)

Proponowany termin zatrudnienia 1 marca 2024 roku

Osoba do kontaktu :

 • Magdalena Ostrowska tel. 22 4582885 e-mail: mostrowska@ipin.edu.pl
 • Dokumenty aplikacyjne ( CV i list motywacyjny) należy składać mailowo na adres: dsp@ipin.edu.pl lub bezpośrednio w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
 • Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Archiwista – koordynator czynności kancelaryjnych

 

Zakres obowiązków

 • Wdrażanie i rozwój systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).
 • Koordynowanie i bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwej rejestracji spraw i prowadzenia akt spraw oraz prowadzenie instruktaży w tym zakresie
 • Koordynowanie i nadzorowanie prawidłowości stosowania zasad obiegu dokumentów w systemie EZD.
 • Koordynowanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji archiwalnej i innych aktów obejmujących zasady obiegu dokumentów Instytutu.
 • Prowadzenie szkoleń i instruktaży dla pracowników z obsługi systemu EZD oraz wspieranie użytkowników w pracy w systemie.
 • Prowadzenie kontroli w zakresie właściwego gromadzenia akt spraw oraz poprawnego wykonywania czynności kancelaryjnych przez pracowników Instytutu w systemie tradycyjnym oraz w systemie EZD;
 • Udział w projektowaniu rozwiązań informatycznych oraz nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania organizacji systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD);
 • Udział w komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania;
 • Udzielanie konsultacji oraz opracowywanie ekspertyz w zakresie postępowania z dokumentacją przed-archiwalną i archiwalną;

Wymagania

 • wykształcenie średnie z ukończonymi kursami kancelaryjno-archiwalnymi I i II stopnia (preferowane wykształcenie wyższe ze specjalizacją archiwistyka i zarządzanie dokumentacją)
 • Uprawnienia do wykonywania zawodu archiwisty
 • Znajomość Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 • Znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
 • Znajomość zagadnień z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją.
 • Praktyczna znajomość obsługi programów informatycznych z zakresu elektronicznego zarządzania dokumentacją/ elektronicznego obiegu dokumentacji.
 • Obsługa komputera (MS Office) i innych urządzeń biurowych.
 • Samodzielność i duże zdolności organizacyjne.
 • Doświadczenie we wdrożeniu systemu EZD

Warszawa, dnia 29.02.2024 r.

 

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Pielęgniarki Oddziałowej / Pielęgniarza Oddziałowego

w I Klinice Neurologicznej

Wymagane kwalifikacje:

 • tytuł magistra pielęgniarstwa
 • tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
 • co najmniej 5-letniego doświadczenia w pracy w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołami.

Opis stanowiska pracy:

 • zatrudnienie na pełny wymiar etatu na podstawie umowy o pracę w podstawowym systemie pracy
 • praca w oparciu o przejrzyste procedury zgodnie ze standardami praktyki pielęgniarskiej
 • przyjazna atmosfera, możliwość rozwoju zawodowego
 • organizacja, koordynacja i nadzór pracy podległego personelu
 • sporządzanie i zarządzanie harmonogramem czasu pracy
 • nadzór nad prowadzoną dokumentacją medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgłoszenia zawierające kserokopie dokumentów stwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska (potwierdzone za zgodność z oryginałem), opisany przebieg pracy zawodowej i List Motywacyjny należy składać w zamkniętej kopercie opisanej ,, Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej/Pielęgniarza Oddziałowego
w I Klinice Neurologicznej ’’
  od dnia 01.03. 2024 r. do dnia 29.03. 2024 r. do godziny 10.00 w Dziale Kadr Instytutu Psychiatrii i Neurologii, budynek A, parter, pokój nr 19,
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.    

Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej / Pielęgniarza Oddziałowego w I Klinice Neurologicznej 
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”   

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

                                                           

Warszawa, dnia  29.01.2024 r.       

         

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

zatrudni

starszego specjalistę w Dziale Organizacyjno – Prawnym

Oferujemy pracę w Dziale Organizacyjno – Prawnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Praca na pełny etat w ramach umowy o pracę.

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, projektów regulaminów, instrukcji i innych aktów o charakterze wewnętrznym;
 • monitorowanie i bieżąca analiza zewnętrznych regulacji prawnych (m.in. Rozporządzenia Ministra Zdrowia, Zarządzenia Prezesa NFZ);
 • koordynacja i nadzór nad procesem udostępniania informacji publicznej;
 • analiza dokumentacji przekazanej przez komórki organizacyjne pod kątem popełnienia czynu zabronionego oraz sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania;
 • realizacja wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych na rzecz uprawnionych instytucji i organów;
 • realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad komórkami organizacyjnymi IPIN w zakresie prawidłowego i terminowego wykonywania przez nie zadań określonych przez Dyrektora IPIN;
 • analiza umów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • opiniowanie  umów zawieranych przez IPIN z podmiotami leczniczymi w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej,
 • opiniowanie wniosków IPIN dotyczących przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umów z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 • opracowanie rocznego sprawozdania z działalności Działu Orgnizacyjno – Prawnego;

Nasze wymagania:

 • minimum 5 letni staż pracy
 • Obsługa komputera: MS Office;
 • Obsługa sprzętu biurowego;
 • Umiejętności organizacyjne;
 • Komunikatywność, empatia;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zaangażowanie w wykonywaną pracę;
 • Umiejętność planowania, wyznaczania priorytetów i pracy pod presją czasu.

Osoby do kontaktu :

 • Magdalena Ostrowska tel. 22 4582885 e-mail: mostrowska@ipin.edu.pl
 • Wojciech Wojtal tel. 22 2182373 e-mai: wwojtal@ipin.edu.pl

Dokumenty aplikacyjne (CV) należy składać mailowo na adres: dsp@ipin.edu.pl lub bezpośrednio w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa.

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.     

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. partnerstw lokalnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

                                                              Warszawa, dnia  26.01.2024 r.       

         

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

zatrudni

Referenta/Specjalistę ds. rozliczeń z NFZ

 

Oferujemy pracę w Dziale Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Praca na pełny etat w ramach umowy o pracę.

Zakres obowiązków:

 • Przygotowanie i monitorowanie postępowań konkursowych z NFZ;
 • Nadzorowanie realizacji umów zawartych z NFZ;
 • Bieżąca analiza wykonania kontraktu;
 • Kontrola poprawności przekazywanych do NFZ danych, pod względem ich zgodności z wymogami NFZ obowiązującymi dla poszczególnych rodzajów świadczeń;
 • Obsługa Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji NFZ;
 • Zbieranie i opracowywanie danych niezbędnych do sporządzania i przekazywania sprawozdawczości oraz rachunków do NFZ;
 • Bieżąca i terminowa aktualizacja potencjału w systemie SZOI;
 • Wystawianie faktur za wykonane świadczenia zdrowotne w terminach wynikających z umów;
 • Ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu;
 • Współpraca z NFZ i świadczeniodawcami w zakresie  wyjaśniania przyczyn powstałych koincydencji usług;
 • Codzienna kontrola komunikatów na portalu SZOI;
 • Monitorowanie i bieżąca analiza zewnętrznych regulacji prawnych (Rozporządzenia Ministra Zdrowia, Zarządzenia Prezesa NFZ itp.).

Nasze wymagania:

 • Obsługa komputera: MS Office;
 • Obsługa sprzętu biurowego;
 • Umiejętności organizacyjne;
 • Komunikatywność, empatia;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zaangażowanie w wykonywaną pracę;
 • Umiejętność planowania, wyznaczania priorytetów i pracy pod presją czasu.
 • Obsługa systemu informatycznego AMMS, InfoMedica.

Osoby do kontaktu :

 • Magdalena Ostrowska tel. 22 4582885 e-mail: mostrowska@ipin.edu.pl
 • Aleksandra Pajączkowska tel. 22 4582896 e-mai: apajaczkowska@ipin.edu.pl

Dokumenty aplikacyjne (CV) należy składać mailowo na adres: dsp@ipin.edu.pl lub bezpośrednio w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa.

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.     

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. partnerstw lokalnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

Warszawa, dnia 12.01.2024 r.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

zatrudni

 Starszego Badacza do Zespołu Badawczego

w ramach realizacji zadania nr 2 projektu komercyjnego pn. „Developing a product innovation in the field of supporting diagnostics and treatment in primary health care, ambulatory specialist care (AOS) and hospital treatment” dofinansowanego ze źródeł Agencji Badań Medycznych, Umowa nr 2022/ABM/07/00012 – 00.

Opis stanowiska pracy:

Zadaniem Starszego Badacza będzie:

 • wykonanie prac badawczych, w celu pozyskania danych do wszystkich etapów wytworzenia wyrobu do oceny stanu psychicznego, w projekcie komercyjnym pn. „Developing a product innovation in the field of supporting diagnostics and treatment in primary health care, ambulatory specialist care (AOS) and hospital treatment”, dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych, Umowa nr 2022/ABM/07/00012 – 00, dalej “projekt”
 • przegląd piśmiennictwa naukowego, wybór narzędzi badawczych i przygotowanie standaryzowanego wywiadu klinicznego służącego ocenie stanu psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem objawów depresyjnych i lękowych oraz aspektów dobrostanu psychicznego
 • opracowanie, z perspektywy naukowej, specyfikacji oprogramowania wspierającego ocenę stanu psychicznego z użyciem tabletów i innych urządzeń przenośnych, umożliwiającego oznaczanie odpowiedzi i reakcji emocjonalnych pacjenta oraz dodawanie adnotacji
 • sporządzenie co najmniej 120 indywidualnych ocen stanu psychicznego wraz z rejestracją badań w formie nagrań wideo, w oparciu o przygotowany wywiad i ocenę własną oprogramowania, o którym mowa w pkt. 3 powyżej
 • sporządzenie oceny i opisu nagrań badań stanu psychicznego dla zespołu informatycznego, z uwzględnieniem użycia w analizie algorytmów sztucznej inteligencji
 • przygotowanie publikacji oraz wystąpień kongresowych przedstawiających wyniki realizacji projektu
 • sporządzenie opisu merytorycznego wykonywanych zadań badawczych na potrzeby dokumentowania postępów realizacji projektu
 • opracowanie danych i raportów do przedstawienia na spotkanie zespołu badawczego oraz spotkania z konsorcjantami, w celu udoskonalenia metodologii rozwoju tworzonego produktu

Wymagania:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza lub psychologa
 • w przypadku lekarzy specjalizacja w dziedzinie psychiatrii lub w trakcie specjalizacji
 • w przypadku psychologów specjalizacja z psychologii klinicznej lub ukończone szkolenie z psychoterapii
 • znajomość pakietu MS Office
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • znakomite umiejętności organizacyjne
 • umiejętności skutecznego zarządzania czasem
 • umiejętność tworzenia i utrzymywania relacji ze współpracownikami

Oferujemy:

 • umowę o pracę w okresie od luty 2024 do grudzień 2025 z możliwością wydłużenia
  w wymiarze 60 godzin na miesiąc
 • udział w realizacji interesującego projektu
 • pracę w doświadczonym Zespole Badawczym
 • pracę w Instytucji Badawczej o ugruntowanej pozycji na rynku

Dokumenty aplikacyjne (cv) należy składać mailowo na adres: wichniak@ipin.ed.pl lub bezpośrednio w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, budynek A w terminie do dnia 26 stycznia 2024 r.

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko  Starszego Badacza (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty
  e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

                                                                                 Warszawa, dnia  12.01.2024 r.

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

Adiunkta w Klinice Psychiatrii Sądowej IPiN

Od kandydatów na wymienione wyżej stanowisko wymagane są następujące kwalifikacje:

 • Posiadanie stopnia doktora nauk społecznych lub nauk o zdrowiu
 • Znaczący dorobek naukowy w zakresie psychiatrii sądowej lub psychologii sądowej potwierdzony publikacjami w czasopismach
 • Udział w krajowych i zagranicznych projektach naukowych i badawczych
 • Posiadanie wiedzy z zakresu opiniowania sądowego w postępowaniu cywilnym
  i karnym.

Oferujemy:  

 • umowę o pracę,
 • wsparcie w podjęciu własnych badań,
 • udział w projektach badawczych o dużym znaczeniu społecznym.

Oferty zawierające:

 • kwestionariusz osobowy,
 • podanie,
 • kserokopie dokumentów dotyczących posiadanych stopni i kwalifikacji,
 • życiorys z charakterystyką działalności naukowej i zawodowej,
 • spis publikacji,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji, o następującej treści klauzuli: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Adiunkta w Klinice Psychiatrii Sądowej IPiN (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie”

Oferty należy składać na adres: Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9,
02- 957 Warszawa (tel. 22 45-82-616) w Dziale Kadr w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Psychiatrii Sądowej IPiN” w terminie
do  29.01.2024 r.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłaszanych kandydatur nastąpi do  31.01.2024 r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału
  w procesie rekrutacji.

                                                                                                                            Warszawa, dnia  12.01.2024 r.

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta w III Klinice Psychiatrycznej   

Od kandydatów na wymienione wyżej stanowisko wymagane są następujące kwalifikacje:

 • posiadanie tytułu lekarza,
 • specjalizacja w dziedzinie psychiatrii
 • udokumentowany  dorobek naukowy w zakresie psychiatrii
 • sformułowany plan pracy doktorskiej.

Oferujemy:  

 • umowę o pracę,
 • wsparcie w podjęciu własnych badań,
 • udział w projektach badawczych o dużym znaczeniu społecznym.

Oferty zawierające:

 • kwestionariusz osobowy
 • podanie, kserokopie dokumentów dotyczących posiadanych stopni i kwalifikacji
 • życiorys z charakterystyką działalności naukowej i zawodowej
 • spis publikacji
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji, o następującej treści klauzuli: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko naukowe Asystenta
  w III Klinice Psychiatrycznej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

Oferty należy składać do 29 stycznia 2024 r. osobiście w zaklejonej kopercie w Dziale Kadr   Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa z dopiskiem na kopercie:
”Konkurs na stanowisko Asystenta w III Klinice Psychiatrycznej”

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłaszanych kandydatur nastąpi do dnia 31.01.2024 r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału
  w procesie rekrutacji.

Warszawa, dnia 12.01.2024 r.

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

Adiunkta w Zakładzie Socjologii Zdrowia i Badań nad Uzależnieniami IPiN.

 1. Od kandydatów na wymienione wyżej stanowisko wymagane są:
 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w zakresie socjologii,
 • posiadanie znaczącego dorobku naukowego potwierdzonego publikacjami w czasopismach krajowych i zagranicznych,
 • czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • udział w projektach naukowych i naukowo-badawczych poświęconych tematyce zdrowia, jego psychospołecznych uwarunkowań i/lub innych społecznych aspektów zdrowia, choroby i opieki zdrowotnej,
 • kompetencje z zakresu metodologii badań społecznych, szczególnie badań ilościowych oraz analizy danych, a także umiejętność pracy w programach statystycznych, takich jak SPSS, Statistica lub innych.
 1. Oferty zawierające:
 • kwestionariusz osobowy,
 • podanie,
 • kserokopie dokumentów dotyczących posiadanych stopni,
 • życiorys z charakterystyką działalności naukowej i zawodowej,
 • spis publikacji,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji, o następującej treści klauzuli: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Socjologii Zdrowia i Badań nad Uzależnieniami IPiN (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie”

Należy składać na adres: Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02- 957 Warszawa (tel. 22 45-82-616) w Dziale Kadr w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Socjologii Zdrowia i Badań nad Uzależnieniami IPiN” w terminie
do  29.01.2024 r.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłaszanych kandydatur nastąpi do 31.01.2024 r.

INFORMACJA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

                                                                                             Warszawa, dnia 09.01.2024 r.

 

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

 

Od kandydatów na wymienione wyżej stanowisko wymagane są następujące kwalifikacje:

 

 • posiadanie tytułu lekarza,
 • specjalizacja w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • udokumentowany  dorobek naukowy w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • sformułowany plan pracy doktorskiej.

Oferujemy:   

 • umowę o pracę,
 • wsparcie w podjęciu własnych badań,
 • udział w projektach badawczych o dużym znaczeniu społecznym.

Oferty zawierające: kwestionariusz osobowy, podanie, kserokopie dokumentów dotyczących posiadanych stopni i kwalifikacji, życiorys z charakterystyką działalności naukowej
i zawodowej, spis publikacji, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji na  stanowisko Asystenta w Klinice Psychiatrii Dzieci
i Młodzieży (klauzula)
należy składać do dnia  24 stycznia 2024 r. osobiście w zaklejonej kopercie w Dziale Kadr  Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa z dopiskiem na kopercie: ”Konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży”

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłaszanych kandydatur nastąpi do dnia 29.01.2024 r.

Treść  klauzuli:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko naukowe Asystenta w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży” (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału
  w procesie rekrutacji.

Warszawa, dnia 09.01.2024 r.

 

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Pielęgniarki Oddziałowej / Pielęgniarza Oddziałowego

w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Wymagania

Wymagane kwalifikacje :

 • tytuł magistra pielęgniarstwa
 • tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
 • co najmniej 5-letniego doświadczenia w pracy w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza

Opis stanowiska pracy

 • Zatrudnienie na pełny wymiar etatu na podstawie umowy o pracę w podstawowym systemie pracy
 • Praca w oparciu o przejrzyste procedury zgodnie ze standardami praktyki pielęgniarskiej
 • Przyjazna atmosfera, możliwość rozwoju zawodowego
 • Organizacja, koordynacja i nadzór pracy podległego personelu
 • Sporządzanie i zarządzanie grafikiem czasu pracy
 • Nadzór nad prowadzoną dokumentacją medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami

Zgłoszenia zawierające kserokopie dokumentów stwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska (potwierdzone za zgodność z oryginałem), opisany przebieg pracy zawodowej i List Motywacyjny należy składać w zamkniętej kopercie opisanej ,, Konkurs na stanowisko Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży ’’  do dnia 10.02.2024 r. do godziny 10.00 w Dziale Kadr
Instytutu Psychiatrii i Neurologii, budynek A, parter, pokój nr 8, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.    

Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej / Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

zatrudni

Terapeutę zajęciowego

 

Wymagania:

 1. Wymagania formalne dla osoby kandydującej na stanowisko terapeuty zajęciowego

zgodne z rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
(Dz. U z 4 sierpnia 2023r. poz. 1515 ).

 1. Doświadczenie zawodowe na stanowisku terapeuty zajęciowego
  (mile widziane doświadczenie w pracy z pacjentami  zaburzeniami psychicznymi).
 2. Pełna zdolność do czynność prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Zadania:

 1. Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych pacjenta, określenie celów terapeutycznych,
 2. Nawiązanie, wspieranie i podtrzymanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem i jego rodziną, środowiskiem, zespołem aktywizująco-terapeutycznym,
 3. Planowanie grupowego i indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu
  o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości pacjenta,
 4. Organizowanie zajęć i wybór metod terapeutycznych ułatwiających integrację w środowisku, zwiększających satysfakcję i sprawność życiową,
 5. Uczenie pacjenta posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym.
 6. Prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej i systemowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymogami NFZ, rozporządzeniami MZ oraz przepisami wewnętrznymi IPiN,
 7. Współpraca z zespołem terapeutycznym.

Wymiar zatrudnienia

 1. równoważnik pełnego etatu

Forma i zakres  zatrudnienia dostosowana  do indywidualnych preferencji wybranego kandydata.

CV prosimy przesyłać na adres: klinikadim@ipin.edu.pl, dsp@ipin.edu.pl

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby oraz czas niezbędny do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27.04.2016 tzw. RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

zatrudni

Rejestratorkę medyczną

 

Oferujemy pracę w Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego od poniedziałku do piątku w godzinach 8. 00 – 18. 00 (według grafiku II zmiany) w 2 lokalizacjach na terenie Mokotowa. Praca na pełny etat w ramach umowy o pracę.

 

Zakres obowiązków:

 

 • rejestracja wizyt pacjentów (bezpośrednio, telefonicznie i mailowo),
 • bieżące aktualizowanie kalendarza oraz tworzenie harmonogramu konsultacji medycznych
 • nadzór nad grafikiem wizyt pacjentów i poprawnym obiegiem dokumentacji medycznej
 • udzielanie informacji dotyczących zakresu świadczonych usług pacjentom zgłaszającym się telefonicznie i osobiście
 • współpraca z lekarzami oraz innymi działami placówki
 • przygotowywanie dokumentacji pacjenta do wizyty lekarskiej
 • kompletowanie i archiwizacja dokumentacji medycznej
 • realizacja bieżących zadań recepcji
 • współpraca z innymi oddziałami Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego
  i personelem medycznym

 

Nasze wymagania:

 

 • średnie wykształcenie
 • mile widziane doświadczenie na recepcji w placówkach medycznych NFZ
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz interpersonalne.
 • wysoki poziom kultury osobistej
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne
 • umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 • skrupulatność i dokładność w działaniu
 • umiejętności pracy w zespole
 • punktualność i dyskrecja
 • zrozumienie oraz otwartość na potrzeby pacjentów

Osoby do kontaktu :

 • Magdalena Ostrowska tel. 22 4582885 e-mail: mostrowska@ipin.edu.pl
 • Lidia Godlewska tel. 22 4582896 e-mai: lgodlewska@ipin.edu.pl

Dokumenty aplikacyjne ( CV i list motywacyjny) należy składać mailowo na adres: dsp@ipin.edu.pl lub bezpośrednio w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.     

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. partnerstw lokalnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

zatrudni

Lekarza radiologa

 

Zakres obowiązków

Wykonywanie badań USG, MRI,TK,RTG

Nasze wymagania

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • Specjalizacja w dziedzinie radiologii (lub w trakcie specjalizacji)

Oferujemy

 • pracę w uzgodnionych godzinach ( w pełnym lub niepełnym wymiarze zatrudnienia )
 • Umowa o pracę lub kontrakt

Osoba  do kontaktu:

Dokumenty aplikacyjne wraz z  CV należy składać mailowo na adres: dsp@ipin.edu.pl lub bezpośrednio w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.     

Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. partnerstw lokalnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

zatrudni

Lekarza psychiatrę

Zakres obowiązków

 • Praca w Poradni, w tym w Poradni Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego i /lub w  Oddziale

Nasze wymagania

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • Specjalizacja w dziedzinie psychiatrii ( lub w trakcie specjalizacji)

Oferujemy

 • W MCZP – pracę w uzgodnionych godzinach pomiędzy 8.00 a 18,00 od poniedziałku  do piątku  / w Oddziale – pracę od 08,00 do 15,35 od poniedziałku do piątku ( w pełnym lub niepełnym wymiarze zatrudnienia ) / dyżury lekarskie w Oddziale
 • Umowa o pracę lub kontrakt

Osoby do kontaktu :

 

Dokumenty aplikacyjne wraz z  CV należy składać mailowo na adres: dsp@ipin.edu.pl lub bezpośrednio w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.     

Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. partnerstw lokalnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

 

 

Warszawa, dnia  08.11.2023 r.

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika  Zakładu Zdrowia Publicznego

Od kandydatów na wymienione wyżej stanowisko wymagane są następujące kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe, tj. mgr zdrowia publicznego lub pielęgniarstwa lub psychologii lub socjologii lub pedagogiki lub pedagogiki specjalnej lub dyplom lekarza;
 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych lub społecznych lub medycznych;
 • dorobek naukowy w obszarze zdrowia publicznego lub zdrowia psychicznego
 • praktyczna znajomość organizacji usług medycznych, społecznych oraz wiedza w zakresie finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych w Polsce;
 • co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • umiejętność kierowania zespołem pracowniczym, podejmowania decyzji, motywowania pracowników;
 • praktyczna znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie.

Dodatkowo:

 • specjalizacja w dziedzinie zdrowia publicznego;

Opis stanowiska pracy:

 • organizacja pracy podległego zespołu w obszarze zadań Zakładu Zdrowia Publicznego;
 • nadzór nad prawidłową realizacją umów w zakresie statystyki publicznej, Narodowego Programu Zdrowia oraz innych umów realizowanych w Zakładzie Zdrowia Publicznego;
 • przygotowywanie analiz i dokumentów dot. zdrowia publicznego na zlecenie Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Ministerstwa Zdrowia lub innych urzędów w ramach ich ustawowych kompetencji;
 • analiza merytoryczna i zgłoszenie uwago do projektów dokumentów prawnych z zakresu zdrowia publicznego;
 • współpraca z komórkami Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz urzędami i instytucjami centralnymi i samorządowymi w zakresie zdrowia publicznego, w tym szczególnie w zakresie zdrowia psychicznego;
 • współpraca z organizacjami międzynarodowymi w obszarze zdrowia psychicznego na zlecenie dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Oferty zawierające:

CV i list motywacyjny, kwestionariusz osobowy dla ubiegającego się o zatrudnienie, kserokopie dokumentów stwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku  (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem), opisany przebieg pracy zawodowej, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie”,
zgodnie z  treścią klauzuli:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika Zakładu Zdrowia Publicznego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”),”

składać należy w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN,  budynek A, parter, pokój nr 8 ul. Sobieskiego 9 (tel. 22 45-82-616 lub 885) w terminie do 23.11.2023 r. (liczy się data wpływu oferty do IPiN)
w zaklejonej kopercie z dopiskiem:„ Konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Zdrowia Publicznego”.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłaszanych kandydatur nastąpi do dnia 28.11.2023 r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Warszawa, dnia 24.10.2023 r.

Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

w ramach realizacji Celu Operacyjnego 3 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025

zleci tłumaczenie z języka angielskiego na język polski podręcznika:
„The Coping Long Term with Active Suicide Program (CLASP). A Multi-Modal Intervention for Suicide Prevention.” autorstwa Ivana Millera, Brandona Gaudiano, oraz  Lauren Weinstock, wydanego przez Oxford University Press w 2022 roku, (130 stron po 1800 znaków)

Oczekiwane kwalifikacje:

 • wieloletnie, udokumentowane doświadczenie w tłumaczeniu książek z języka angielskiego na język polski,
 • mile widziane doświadczenie w tłumaczeniu publikacji z obszaru psychologii, a w szczególności z obszaru profilaktyki i terapii zachowań samobójczych,
 • mile widziane wykształcenie filologiczne,
 • krótki termin realizacji (jeszcze w 2023 roku).

Oferty z CV (wraz z klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych) należy składać do 7 listopada 2023 mailowo na adres: biurozzs@ipin.edu.pl lub w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa.

Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko eksperta do pracy w zespole realizatorów programu profilaktyki samobójstw w populacji klinicznej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Warszawa, dnia  20.10.2023 r.

 

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Kierownika w Zakładzie Neuropatologii IPiN

Od kandydatów na wymienione wyżej stanowisko wymagane są następujące kwalifikacje:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora lub tytułu naukowego  w dziedzinie nauk medycznych;
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;
 • posiadanie tytułu specjalisty z zakresu neuropatologii i neurologii;
 • posiadanie znaczącego dorobku naukowego związanego z neuropatologią, potwierdzonego publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym;
 • posiadanie doświadczenia w diagnostyce neuropatologicznej, w tym guzów OUN i ultrastrukturalnej;
 • posiadanie doświadczenia w dydaktyce oraz organizowaniu kursów szkoleniowych i konferencji w dziedzinie neuropatologii

 

Oferty zawierające: kwestionariusz osobowy, podanie, kserokopie dokumentów dotyczących posiadanych stopni, życiorys z charakterystyką działalności naukowej i zawodowej, spis publikacji, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji, treść klauzuli: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie” składać należy w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN,
ul. Sobieskiego 9 (tel.022 45-82-616 lub 885) w terminie do 03.11.2023 r. (liczy się data wpływu oferty do IPiN) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Neuropatologii”.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłaszanych kandydatur nastąpi do dnia 10.11.2023 r.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Warszawa, dnia 18.10.2023 r.

 

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Pielęgniarki Oddziałowej / Pielęgniarza Oddziałowego

w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Wymagania

Wymagane kwalifikacje :

 • tytuł magistra pielęgniarstwa
 • tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
 • co najmniej 5-letniego doświadczenia w pracy w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
Opis stanowiska pracy
 • Zatrudnienie na pełny wymiar etatu na podstawie umowy o pracę w podstawowym systemie pracy
 • Praca w oparciu o przejrzyste procedury zgodnie ze standardami praktyki pielęgniarskiej
 • Przyjazna atmosfera, możliwość rozwoju zawodowego
 • Organizacja, koordynacja i nadzór pracy podległego personelu
 • Sporządzanie i zarządzanie grafikiem czasu pracy
 • Nadzór nad prowadzoną dokumentacją medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami

Zgłoszenia zawierające kserokopie dokumentów stwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska (potwierdzone za zgodność z oryginałem), opisany przebieg pracy zawodowej i List Motywacyjny należy składać w zamkniętej kopercie opisanej ,, Konkurs na stanowisko Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży ’’  od dnia 18.10.2023 r. do dnia 17.11.2023 r. do godziny 10.00 w Dziale Spraw Pracowniczych Instytutu Psychiatrii i Neurologii, budynek A, parter, pokój nr 8, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.    

 

Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej / Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

 

           

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii do pracy w Poradni Neurologicznej

Wymagania:

– dyplom lekarza medycyny

– posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza

– specjalizacja w dziedzinie neurologii

– znajomość obsługi komputera

Oferujemy pracę w miłym zespole i możliwość rozwoju naukowego.

Rodzaj umowy – do uzgodnienia.

Kontakt:

 1. Dział Spraw Pracowniczych – dsp@ipin.edu.pl; 22 45 82 661/616;
 2. Sekretariat Dyrektora – sekretariatdn@ ipin.edu.pl; 22 45 82 706.

                                                                                                                                                             Warszawa, dnia 18.09.2023r

 

                                           Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
                                                                  ogłasza konkurs na stanowisko naukowe
                                                                    Asystenta w Zakładzie Neurochemii

 

Od kandydatów na wymienione wyżej stanowisko wymagane są następujące kwalifikacje:

 

 • posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii;
 • doświadczenie kliniczne, w tym w prowadzeniu pacjentów w kryzysie samobójczym;
 • zainteresowanie pracą badawczą oraz realizacją projektów badawczych w dziedzinie neurobiologii zaburzeń psychicznych;
 • autorstwo lub współautorstwo opracowań o charakterze naukowym;
 • znajomość podstawowych metod analizy statystycznej;

Oferujemy:

     – umowę o pracę;

     – wsparcie w podjęciu własnych badań;

     – udział w projektach badawczych o dużym znaczeniu społecznym;

     – pracę w miłym zespole.

Oferty zawierające: kwestionariusz osobowy, podanie, kserokopie dokumentów dotyczących posiadanych tytułów, życiorys z charakterystyką działalności naukowej i zawodowej, spis publikacji, na stanowisko Asystenta w Zakładzie Neurochemii (wraz z klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych) należy składać do dnia 02 października 2023r. osobiście w zaklejonej kopercie w Dziale Spraw Pracowniczych w IPiN, ul. Sobieskiego 9.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłaszanych kandydatur nastąpi do dnia 04.10.2023r.
Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:
„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko naukowe Asystenta w Zakładzie Neurochemii (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:
1)    administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
2)    Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
3)    Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
4)    Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5)    Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
6)    mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
7)    podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

                                                                                                                                                                                                        Warszawa, dnia 13.09.2023r

 

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko naukowe

Asystenta w Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej Pro-M

z Zakładu Zdrowia Publicznego IPiN

 

Opis stanowiska pracy:                  

 1. Udział w pracach badawczych realizowanych przez Pracownię Profilaktyki Młodzieżowej Pro-M z Zakładu Zdrowia Publicznego IPiN, które dotyczą problemów zdrowia psychicznego, profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży i młodych dorosłych oraz strategii redukcji szkód wśród użytkowników substancji psychoaktywnych.
 2. Planowanie i realizowanie badań własnych zarówno jakościowych jak
  i ilościowych.
 3. Udział w opracowaniu narzędzi do badań nad problemami zdrowia psychicznego. zachowaniami ryzykownymi młodzieży oraz narzędzi do badań ewaluacyjnych programów profilaktyki zachowań ryzykownych i redukcji szkód.
 4. Prace organizacyjne i koordynacja badań terenowych, nawiązanie współpracy
  z różnymi podmiotami (np. szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego, placówkami ochrony zdrowia).
 5. Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi zajmującymi się promocją zdrowia psychicznego, profilaktyką zachowań ryzykownych i redukcją szkód wśród użytkowników substancji psychoaktywnych.
 6. Analizowanie wyników badań, opracowywanie raportów i publikacji z tych badań.
 7. Przygotowywanie publikacji naukowych i prezentacji konferencyjnych.
 8. Udział w szkoleniach dla realizatorów działań profilaktycznych oraz programów redukcji szkód.
 9. Rozwój naukowy, w tym uzyskanie stopnia doktora nauk.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne;
 • Dorobek własny w badaniach nad zachowaniami ryzykownymi młodzieży i młodych dorosłych oraz strategiami redukcji szkód udokumentowany publikacjami naukowymi;
 • Przynajmniej 10 publikacji naukowych, łączna wartość IF 7 lub więcej;
 • Przygotowana rozprawa doktorska zgodna z profilem zainteresowań badawczych Zespołu Pracowni Pro-M i Zakładu Zdrowia Publicznego;
 • Gotowość do dalszego rozwoju naukowego;
 • Doświadczenia własne w działalności społecznej (m.in. w ramach organizacji pozarządowych) na rzecz osób z problemem uzależnienia i innymi problemami zdrowia psychicznego .

 

Dodatkowe:

 • Umiejętność współpracy w zespole;
 • Łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Rzetelność w realizacji zadań;
 • Znajomość sektora publicznego;
 • Znajomość języka angielskiego.

 

Oferujemy:   

 • umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną;
 • wsparcie w podjęciu własnych badań;
 • udział w projektach badawczych o dużym znaczeniu społecznym;
 • pracę w miłym zespole.

 

Oferty z CV na stanowisko Asystenta w Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej Pro-M (wraz z klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych) należy składać do dnia 27 września 2023r. osobiście w zaklejonej kopercie w Dziale Spraw Pracowniczych w IPiN, ul. Sobieskiego 9.

 

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.    

 

Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko naukowe Asystenta w Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej Pro-M z Zakładu Zdrowia Publicznego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Oddział Dzienny Psychiatryczny – Sobieskiego, MCZP, I Klinika Psychiatryczna
zatrudni specjalistę na stanowisku lekarza
do pracy w oddziale dziennym

Wymagania:

 • dyplom lekarza medycyny;
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;
 • specjalizacja w zakresie psychiatrii;

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie;
 • umowa o pracę;
 • pracę w dobrym zespole;
 • możliwość rozwoju naukowego.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za:

 1. leczenie pacjentów;
 2. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 3. systematyczne samokształcenie.
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
zatrudni
Lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii
do pracy w I Klinice Neurologicznej

Wymagania:

 • dyplom lekarza medycyny;
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;
 • specjalizacja w dziedzinie neurologii;
 • możliwość podjęcia dyżurów lekarskich w oddziale i izbie przyjęć;
 • znajomość obsługi komputera,

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • prowadzenie pacjentów z chorobami układu nerwowego przyjmowanymi w trybie ostrym i planowym;
 • prowadzenia pacjentów w ramach poradni przyklinicznej;
 • prowadzenie pacjentów w ramach programów lekowych;
 • dbałość o wysokie standardy medyczne w placówce

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie;
 • umowa o pracę;
 • pracę w miłym zespole;
 • możliwość rozwoju naukowego.
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
zatrudni w ramach umowy o pracę
Lekarza specjalistę na stanowisku st. asystenta
do pracy w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej II Kliniki Neurologii IPiN

Wymagania:

 • dyplom lekarza medycyny;
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;
 • specjalizacja:

  – w dziedzinie rehabilitacji medycznej / rehabilitacji w chorobach narządu ruchu / rehabilitacji ogólnej / medycyny fizykalnej i balneoklimatologii / fizjoterapii i balneoklimatologii / balneoklimatologii i medycyny fizykalnej / balneologii / balneologii i medycyny fizykalnej

  lub

  – specjalizacja w dziedzinie neurologii / chorób wewnętrznych wraz z posiadanym doświadczeniem w pracy na oddziale rehabilitacji.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie;
 • umowa o pracę;
 • pracę w miłym zespole;
 • możliwość rozwoju naukowego.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 1. Badanie pacjenta pod kątem programowania kompleksowej rehabilitacji,
 2. Nadzór nad wykonywanymi zabiegami,
 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 4. Systematyczne samokształcenie
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
zatrudni pracownika Działu Spraw Pracowniczych

ZADANIA

 • Sporządzanie dokumentacji kadrowej związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych
 • Prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Ewidencjonowanie czasu pracy oraz kontrola poprawności grafików
 • Monitorowanie ważności badań medycyny pracy, wystawianie skierowań na badanie wstępne, okresowe i kontrolne
 • Bieżąca aktualizacja danych pracowniczych w systemie kadrowo-płacowym
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu oraz koordynowanie obiegu dokumentacji kadrowej
 • Bieżąca obsługa kadrowa pracowników
 • Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz dokonywanie zmian, korekt, wyrejestrowań w programie Płatnik
 • Sporządzanie raportów kadrowo-płacowych na potrzeby Dyrekcji oraz Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych
 • Sporządzanie sprawozdań ( GUS, MZ, PFRON )
 • Obsługa ZFŚS
 • Współudział i aktualizacja zasad oraz procedur kadrowych
 • Bieżące monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych

WYMAGANIA

 • Wykształcenie minimum średnie ( mile widziane wykształcenie wyższe na kierunku administracja, zarzadzanie zasobami ludzkimi, ekonomia lub pokrewne )
 • Minimum 2-letnie doświadczenie pracy w kadrach (mile widziane doświadczenie w pracy w placówkach medycznych),
 • Samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Zdolności organizacyjne, terminowość, sumienność i dokładność w działaniu
 • Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • Znajomość obsługi programu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook.

OFERUJEMY

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Stabilność zatrudnienia
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy, szkolenia)
 • Korzystanie ze świadczeń socjalnych

CV prosimy przesyłać na adres: dsp@ipin.edu.pl

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby oraz czas niezbędny do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27.04.2016 tzw. RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Warszawa, dnia 26.06.2023 r.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zatrudni

Monitora badania klinicznego

w ramach realizacji niekomercyjnego badania klinicznego w psychiatrii i neurologii finansowanego ze źródeł Agencji Badań Medycznych o nazwie: „Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo polskiej kladrybiny w leczeniu chorych z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego – badanie fazy 2, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo”.

Opis stanowiska pracy:

 • Zadaniem monitora badania klinicznego będzie dbanie o realizację badania zgodnie z dobrą praktyką kliniczną, odpowiednimi wymogami regulacyjnymi, protokołem badania, standardowymi procedurami postępowania, a także:
 • kwalifikacja ośrodków badawczych do badania, przeprowadzanie wizyt inicjujących badanie, wizyt monitorujących oraz wizyt zamykających,
 • zarządzanie procesami i planami związanymi z realizacją badania w ośrodkach partnerskich,
 • szkolenie zespołów badawczych z zakresu protokołu badania,
 • ocena jakości oraz integralności działań badawczych w ośrodkach pod kątem właściwego postępowania względem protokołu badania oraz zgodności z obowiązującymi przepisami,
 • aktualizowanie dokumentacji badania, monitorowanie wprowadzonych danych przez zespoły badawcze, generowania zapytań oraz udzielanie odpowiedzi,
 • przygotowanie oraz przekazywanie dokumentacji i sprawozdań dotyczących zarządzania ośrodkami, ustaleń z wizyt oraz planów pracy z ośrodkami,
 • codzienne wsparcie dla zespołów w ośrodkach badawczych.

Wymagania:

 • Dyplom wyższej uczelni o profilu medycznym bądź pokrewnym (farmacja, biologia, pielęgniarstwo, analityka medyczna, weterynaria, biotechnologia, chemia) i/lub równoważne połączenie wykształcenia, praktyki oraz doświadczenie w monitorowaniu badań klinicznych,
 • podstawowa wiedza oraz umiejętność zastosowania wymogów regulacyjnych dotyczących badań klinicznych, w tym Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP), a także przepisów prawa krajowego i międzynarodowego,
 • umiejętność pracy z protokołem badania,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętności komunikacji pisemnej i werbalnej,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znakomite umiejętności organizacyjne oraz w zakresie rozwiązywania problemów,
 • umiejętności skutecznego zarządzania czasem,
 • umiejętność tworzenia i utrzymywania relacji ze współpracownikami.

Oferujemy:

 • Pracę na umowę zlecenie w niepełnym wymiarze godzin,
 • udział w realizacji interesującego projektu,
 • pracę w miłym i doświadczonym zespole badawczym,
 • pracę w instytucji badawczej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • pracę w wiodących jednostkach naukowych na terenie Warszawy.

Zgłoszenia zawierające  CV (wraz z  klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczoną poniżej) oraz dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i umiejętności można składać mailowo na adres: ikurkowska@ipin.edu.pl lub w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, budynek A, pokój nr 8 (parter) w terminie do dnia 31 lipca 2023 r.

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Monitora badania klinicznego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:
 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Konkursy na świadczenie usług medycznych
Archiwum konkursów na świadczenie usług medycznych
DYREKTOR
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji specjalisty neurologa-interwencjonisty pacjentów hospitalizowanych w klinikach neurologicznych, wykonywania zabiegów endowaskularnych na naczyniach mózgowych i domózgowych (embolizacje, stentowanie tętnic szyjnych, trombektomie) w Pracowni Radiologii Zabiegowej i Badań Naczyniowych oraz konsultacje neurologiczne w Poradni Neurologicznej Instytutu, oraz na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Oferta- Zarządzenie – 54-2022

Ogłoszenie Zarządzenie 54-2022

Zawiadomienie do konkursu 54-2022

DYREKTOR
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w zakresie następujących specjalistycznych konsultacji:

 • internistycznych,
 • kardiologicznych:
  – w miejscu wykonywania świadczenia
  – w formie konsultacji zdalnych (telekonsultacji)

Oferta- Zarządzenie – 55-2022

Ogłoszenie Zarządzenie 55-2022

A – dyżurów lekarskich w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii obejmujących w szczególności  

      wykonywanie świadczeń w Izbie Przyjęć, Klinikach Neurologicznych, Oddziale ORN, Klinikach  

      Psychiatrycznych oraz przy zabiegach naczyniowych i EW oraz przypadkach ratujących życie dla  

      pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

B – w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii.

C – udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Poradni Genetycznej
     w Zakładzie Genetyki .

Oferta Zarządzenie 29-2022

Ogłoszenie Zarządzenie 29-2022

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu

DYREKTOR
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – w zakresie usług psychologicznych,  psychoterapeutycznych w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w zakresie usług psychologicznych,  w Poradni Zaburzeń Snu na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Oferta[pdf]

Ogłoszenie[pdf]

DYREKTOR

INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

głasza konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii
i intensywnej  terapii na rzecz  pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

 

Oferta

Ogłoszenia

DYREKTOR

INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

Ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć Instytutu Psychiatrii i Neurologii w zakresie psychiatrii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

 

Oferta

Ogłoszenie

DYREKTOR
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – w zakresie usług psychologicznych, psychoterapeutycznych w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w zakresie usług psychologicznych, psychoterapeutycznych w Zespole Profilaktyki i Leczenia Uzależnień na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Oferta

Ogłoszenie

DYREKTOR

INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Klinice Neurochirurgii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Oferta

Ogłoszenie

DYREKTOR

INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej obejmującej wykonywania – procedur neurochirurgicznych i/lub endowaskularnych w Klinice Neurochirurgii Instytutu na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Oferta

Ogłoszenie

DYREKTOR

INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej obejmującej wykonywania – procedur neurochirurgicznych i/lub endowaskularnych w Klinice Neurochirurgii Instytutu na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Oferta

Ogłoszenie

DYREKTOR

INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarstwa w następujących zakresach: Neurologii/Rehabilitacji Neurologicznej, Pracowni Badań i Zabiegów Naczyniowych, Neurochirurgii, Psychiatrii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 

Oferta

Ogłoszenie

DYREKTOR

INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów endowaskularnych na naczyniach mózgowych i domózgowych (embolizacje, stentowanie tętnic szyjnych, przezcewnikowe trombektomie mechaniczne) w Pracowni Badań i Zabiegów Naczyniowych Ośrodkowego Układu Nerwowego IPiN na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

 

Oferta

Ogłoszenie

DYREKTOR INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Klinikach Psychiatrycznych na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Oferta

Ogłoszenie

Zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu

DYREKTOR INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – w zakresie wykonywania zabiegów tracheostomii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Oferta

Ogłoszenie

DYREKTOR INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych świadczonych na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii.

Oferta

Ogłoszenie

DYREKTOR
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w zakresie następujących specjalistycznych konsultacji:

 • internistycznych,
 • kardiologicznych. :
  • w miejscu wykonywania świadczenia
  • w formie konsultacji zdalnych (telekonsultacji)

Oferta- Zarządzenie – 58-2022

Ogłoszenie Zarządzenie 58-2022

DYREKTOR
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – w zakresie udzielania psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Oferta[pdf]

Ogłoszenie[pdf]

DYREKTOR

INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekunów medycznych w oddziałach Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej, Psychiatrii i Psychogeriatrii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

 

Oferta

Ogłoszenie

DYREKTOR

INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie przez ratowników medycznych całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie izby przyjęć, leczenia szpitalnego w neurologii i rehabilitacji neurologicznej na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Oferta

Ogłoszenie

Rozmiar czcionki
Kontrast