“Integralia 2023” – II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja
Zmiana – szansa czy zagrożenie? Pacjent w zintegrowanym systemie ochrony zdrowia psychicznego”.

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na INTEGRALIA 2023 – II Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję pt.: „Zmiana – szansa czy zagrożenie? Pacjent w zintegrowanym systemie ochrony zdrowia psychicznego”, organizowaną przez Klinikę Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz II Klinikę Psychiatryczną Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie we współpracy z Zakładem Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Doświadczenia uwarunkowane walką z COVID-19 oraz konfliktem zbrojnym w Ukrainie doprowadziły w znacznym stopniu do przeformułowania fundamentów współczesnego świata, skłaniając tym samym do pogłębionej i krytycznej refleksji nad kwestią zdrowia psychicznego. Kształtująca się obecnie rzeczywistość stawia przed specjalistami z obszaru ochrony zdrowia psychicznego  szczególne wyzwania. Jesteśmy w procesie zmiany, realizowana jest reforma psychiatrii zarówno dzieci i młodzieży jak i dorosłych, powstaje nowa specjalizacja w dziedzinie psychoterapii, uruchamiane są nowe szkolenia dla specjalistów w dziedzinie psychoterapii uzależnień.  Zmiany niosą wiele nadziei
i oczekiwań, ale także wzbudzają niepokój.

Celem konferencji jest kreowanie przestrzeni dla wspólnej refleksji i wymiany poglądów, a także propagowania idei interdyscyplinarności w obszarze zdrowia psychicznego, diagnozy psychologicznej, psychoterapii i psychiatrii. Poprzednia edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony środowiska naukowego, jak i praktyków. W związku z tym pragniemy spotkać się ponownie, aby kontynuować integrację środowisk, wzajemnie uczyć się od siebie, a tym samym efektywnie zmierzać w swoich działaniach ku dobru pacjenta rozważając korzyści płynące ze zmian w systemie ochrony zdrowia psychicznego.

Konferencja odbędzie się 01.12.2023 r.  w formie zdalnej. 

Udział w Konferencji jest bezpłatny i pozwala na uzyskanie punktów edukacyjnych. W programie tegorocznej edycji zaplanowane są wykłady eksperckie oraz czas na dyskusję i wymianę poglądów praktyków.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast