“Integralia 2022” – I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja
„Psychoterapia, Psychologia Kliniczna i Psychiatria –
– między dyskursem humanistycznym a biomedycznym”.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na INTEGRALIA 2022 – I Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję: „Psychoterapia, Psychologia Kliniczna i Psychiatria – między dyskursem humanistycznym a biomedycznym”, organizowaną przez Klinikę Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania i II Klinikę Psychiatryczną Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, we współpracy z Zakładem Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. 

Tegoroczna edycja odbędzie się dnia 25.11.2022 r., w formie zdalnej. 

Udział w Konferencji jest bezpłatny i pozwala na uzyskanie 9 punktów edukacyjnych. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać za pośrednictwem formularza znajdującego się w zakładce „Zarejestruj się” do 15.11.2022r.

Celem Konferencji jest stworzenie przestrzeni do wspólnej refleksji, wymiany poglądów i propagowania idei interdyscyplinarności w obszarze ochrony zdrowia psychicznego; diagnozy psychologicznej, psychoterapii i psychiatrii. Tematyka ta wydaje się szczególnie ważna i aktualna w związku ze zmianami, które zachodzą w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień w naszym kraju; reforma psychiatrii, wyodrębnianie nowych specjalizacji medycznych. 

W programie tegorocznej edycji zaplanowane są wykłady eksperckie oraz czas na dyskusję i wymianę poglądów praktyków. 

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, prof. dr hab. n. med. Halinę Sienkiewicz-Jarosz oraz Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. prof. UŁ Annę Paszkowską – Rogacz. 

Patronat naukowy objęły Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Zapraszamy do rejestracji, a w razie pytań do kontaktu ipinkonferencja@gmail.com

Z wyrazami szacunku 

dr n. med. Katarzyna Nowakowska-Domagała 

p.o. Kierownika Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania IPIN 

adiunkt, Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii, Instytut Psychologii UŁ 

dr hab. n. med., prof IPIN Tadeusz Pietras 

Kierownik II Kliniki Psychiatrycznej IPIN 

prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz 

Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Instytutu Psychologii UŁ 

Termin: 25.11.2022r. 

Miejsce: online, platforma teams 

Organizatorzy: 

   • Klinika Nerwic Zaburzeń Osobowości i Odżywiania, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, 
   • II Klinika Psychiatryczna IPIN, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, 
   • Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki. 

Patronat honorowy: 

   • Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, 
   • Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. prof. UŁ Anna Paszkowska-Rogacz. 

Patronat naukowy: 

   • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – Sekcja Naukowa Psychoterapii, 
   • Polskie Towarzystwo Psychologiczne Sekcja Psychoterapii.
Rozmiar czcionki
Kontrast