Pracownia witrażu

– zajęcia prowadzi instruktor terapii zajęciowej
mgr Monika Popławska
(absolwentka podyplomowych studiów w zakresie
arteterapii z elementami terapii pedagogicznej,
Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa)

WITRAŻOWNICTWO jako metoda zdobnicza znane jest od średniowiecza.
Jednak dopiero technika stworzona przez Tiffany`ego daje możliwość nieograniczonego wykorzystania szkła. Pozwala zastosować szkło nie tylko jako ozdobę wielkich budowli sakralnych, ale służy również do wyrobu małych form witrażowych – lamp, zawieszek i biżuterii.

ZAJĘCIA sprzyjają poprawie sprawności manualnej, rozwijają wyobraźnię, oraz usprawniają funkcje poznawcze. Uczestnicy nabywają również takie umiejętności jak systematyczność i punktualność, zachowanie bezpieczeństwa, utrzymanie porządku przygotowanie stanowiska pracy, dbanie o sprzęt i narzędzia, samodzielne wykonanie zaplanowanej pracy. Praca w grupie poprawia umiejętności społeczne, umożliwia wyrobienie umiejętności współpracy z innymi, pomagania sobie w trudnych sytuacjach oraz dzielenia się obowiązkami.

MATERIAŁY używane w pracowni witrażu
Szkło witrażowe, cyna, drut miedziany, taśma miedziana samoprzylepna, topnik, łańcuszki metalowe

ETAPY PRACY w pracowni witrażu:
Część teoretyczna

 • zasady BHP w witrażownictwie, BHP w pracy z chemikaliami
 • zarys wiadomości na temat szkła i witrażu
 • technika witrażowa Tiffany`ego
 • zapoznanie się z dostępną literaturą dotyczącą witrażu
 • przegląd dostępnych projektów
 • narzędzia i sprzęt oraz urządzenia mechaniczne, chemikalia i materiały pomocnicze
 • wizyta w profesjonalnej pracowni witrażu
 • zwiedzanie miejsc, w których zastosowano witraż (kościoły, galerie)

Część praktyczna

 • przygotowanie stołu witrażowego i niezbędnych narzędzi
 • projektowanie form płaskich i przestrzennych
 • projektowanie mozaiki szklanej, kloszy, biżuterii szklanej
 • korzystanie z gotowych wzorów, przygotowanie szablonów i numeracja elementów
 • cięcie szkła (pasy, prostokąty, krzywizny, koła)
 • szlifowanie, użycie szlifierki, konserwacja sprzętu do cięcia i szlifowania
 • dobór odpowiedniej taśmy i sposoby owijania taśmą
 • lutowanie przy użyciu stacji lutowniczej, rodzaje grotów, użycie topików
 • lutowanie punktowe, lutowanie pełne
 • barwienie lutów, patyny, nabłyszczanie
 • konserwacja sprzętu do lutowania
 • użycie fugi i silikonu (mozaika)
 • mocowanie elementów dodatkowych (łańcuszki, uchwyty, profile ołowiane, trójniki, zawieszki)
 • montaż elementów elektrycznych (w lampach)
 • kleje, lampa UV
 • wykończenia, sprawdzenie jakości wyrobu
 • porządkowanie stanowiska pracy i pracowni

Rozmiar czcionki
Kontrast