Uczestnicy zajęć poznają technikę Tiffany`ego, uczą się poszczególnych etapów powstawania witrażu począwszy od przygotowania projektu do gotowego wyrobu. Nabywają umiejętność wykonania mozaiki szklanej. Uczą się w jaki sposób bezpiecznie wykorzystać narzędzia, materiały pomocnicze i chemikalia. Zajęcia składają się z części teoretycznej – zarys wiadomości na temat szkła i witrażu. Uczestnicy poznają zasady BHP w witrażownictwie, zapoznają się z literaturą dotyczącą tematu oraz narzędziami używanymi przy tworzeniu witrażu. Czas pracy i poziom trudności zajęć praktycznych dostosowany jest indywidualnie do możliwości każdego z uczestników. Zajęcia sprzyjają poprawie sprawności manualnej, podnoszą poczucie własnej wartości, rozwijają wyobraźnię, poprawiają umiejętności społeczne oraz usprawniają funkcje poznawcze.
Rozmiar czcionki
Kontrast