Pracownia wikliniarstwa

zajęcia prowadzi instruktor terapii zajęciowej lic. Dariusz Dolega
(absolwent Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Wyższej w Warszawie)

WIKLINIARSTWO jest jedną z form rękodzieła artystycznego. Polega na wytwarzaniu przedmiotów ozdobnych i użytkowych (koszy, osłonek na doniczki, pater, szkatułek, ramek do zdjęć itp.) z wikliny. Analogiczna do tradycyjnego wikliniarstwa jest tzw. papierowa wiklina (wyplatanie z makulatury metodą wiklinową). Papier jest świetnym tworzywem wikliniarskim. Papierowa wiklina zyskuje popularność również dzięki niskiej cenie produkcji, zaś wykorzystanie surowców wtórnych (stare gazety i papier) ma aspekt ekologiczny.

W pracowni sztukę wyplatania zaczyna się od wikliny papierowe, która jest materiałem bardziej miękkim i przyjaznym dla osoby zaczynającej naukę tego rękodzieła. Na tym etapie uczestnicy poznają podstawowe zasady pracy z papierem i tworzenia z wikliny papierowej. Opanowują i ćwiczą techniki przydatne w późniejszej pracy z wikliną naturalną. Kolejnym etapem zajęć jest wyplatanie przedmiotów ozdobnych i użytkowych z wikliny papierowej. Następnie w miarę zdobywania umiejętności i ich pogłębiania, uczestnicy rozpoczynają pracę z wikliną naturalną. Uczestnicy zajęć dowiadują się, jak odpowiednio przygotować materiał do pracy i wykorzystując wcześniej poznane techniki wyplatania, wytwarzają przedmioty z wikliny.

ZAJĘCIA w pracowni charakteryzują się dużą różnorodnością, uczą koncentracji, rozwijają pamięć wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową, doskonalą sprawności manualne. Zajęcia skłaniają uczestników do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, plecionkarstwo jest świetnym treningiem dla osób mających trudności ze skupieniem uwagi. Praca z wikliną przebiega etapami, toteż w zajęciach mogą uczestniczyć osoby z różnym poziomem zaawansowania i o różnych zdolnościach manualnych.

MATERIAŁY używane w pracowni technik różnych
gazety, papier, klej, patyczki do szaszłyków, farby, lakiery i wiklina

ETAPY PRACY w pracowni technik różnych

  • BHP w pracowni wikliniarstwa
    • zapoznanie się z technikami, omówienie metod wyplatania
    • przygotowanie pasków gazetowych do wyplatania, skręcanie rurek, malowanie rurek
    • wyplatanie pojemników z wikliny papierowej
    • wyplatanie pojemników z wikliny naturalnej

 

Rozmiar czcionki
Kontrast