Zajęcia podzielone są modułowo w zależności od stopnia wiedzy z zakresu technologii drewna:

– Podstawy obróbki drewna (BHP w pracowni stolarstwa, podstawowa wiedza dotycząca używanych narzędzi ręcznych i elektronarzędzi, poddawanie elementów drewnianych ścieraniu i innym formom obrabiania, malowanie, klejenie elementów drewnianych).
– Techniki łączenia drewna (dobór odpowiednich mocowań, tradycyjne łączenia na pióro i wpust, używanie profili i łączników metalowych).
– Oprawa obrazów (przygotowanie elementów ramy, klejenie i lakierowanie ramy, cięcie szkła).
– Proces powstawania mebla (produkcja mebli drewnianych i z płyt strukturalnych, wykonywanie mebli i podzespołów meblowych),
– Wykonywanie dekoracji z drewna.

W ramach zajęć uczestnicy WTZ nabywają umiejętności pracy zespołowej oraz organizacji procesu pracy, nabywają umiejętności posługiwania się narzędziami. Praca w grupie umożliwia wyrobienie umiejętności współpracy z innymi, pomagania sobie w trudnych sytuacjach oraz dzielenia się obowiązkami.

Rozmiar czcionki
Kontrast