Pracownia stolarstwa

– zajęcia prowadzi instruktor terapii zajęciowej
mgr Artur Stryjakiewicz
(absolwent Wydziału Nauk Pedagogicznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie)

DREWNO jest materiałem, które może podlegać wielorakiej obróbce. Począwszy od nadawania pożądanego kształtu metodami ścierania poprzez techniki dłutowania czy gięcia a skończywszy na wyginaniu w parze oraz rzeźbieniu.

ZAJĘCIA rozwijają podejmowanie świadomej aktywności, planowania pracy, cierpliwości, precyzji, tempa pracy oraz odpowiedzialności za jakość wykonanego przedmiotu, poprzez pracę w grupie wzmacniają się umiejętności społeczne uczestników.

MATERIAŁY używane w pracowni stolarstwa

 • drewno sosnowe, którego struktura pozwala na poddawanie technikom ręcznym
 • płyta wielowarstwowa i płyta wiórowa, stosowane głównie w celach konstrukcyjnych

ETAPY PRACY w pracowni stolarstwa

 • BHP w pracowni stolarstwa
 • Podstawy obróbki drewna
  • wiedza podstawowa dotycząca używanych narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi
  • poddawanie elementów drewnianych ścieraniu i innym formom obrabiania (przepiłowywanie, nawiercanie, frezowanie, szlifowanie)
  • malowanie (bejcowanie i lakierowanie )
  • klejenie elementów drewnianych;
 • Techniki łączenia drewna
  • dobór odpowiednich mocowań do rodzaju materiału (wkręty, spoiny, kołki)
  • tradycyjne łączenia na pióro i wpust;
  • używanie profili i łączników metalowych;
 • Oprawa obrazów – wykonanie ram drewnianych
  • przygotowanie elementów ramy
  • klejenie i lakierowanie ramy
  • cięcie szkła
 • Zapoznanie z procesem powstania mebla
  • zapoznanie się z procesem produkcji mebli drewnianych
  • wykonywanie elementów składowych mebla
 • Ozdoby z drewna – wykonywanie elementów ozdobnych, okolicznościowych
 • Obróbka drewna sosnowego i bukowego w procesie przygotowania ekologicznych zabawek.

Produktem gotowym są wytworzone tradycyjnymi metodami zabawki edukacyjne.

Rozmiar czcionki
Kontrast