Program zajęć obejmuje następujące etapy pracy przy wykonaniu linorytu: BHP w pracowni linorytu, przygotowanie projektu grafiki, wycięcie linoleum do odpowiednich rozmiarów, przeniesienie rysunku z projektu na płaszczyznę linoleum, tworzenie matryc przestrzennych, odbijanie matryc na prasie drukarskiej, przygotowanie linorytu do oprawy. W ramach zajęć uczestnicy nabywają również takie umiejętności jak: systematyczność, utrzymanie porządku na stanowisku pracy, dbanie o sprzęt i narzędzia.

Rozmiar czcionki
Kontrast