Pracownia linorytu

– zajęcia prowadzi instruktor terapii zajęciowej
mgr Szymon Domian
(artysta plastyk, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi)

LINORYT to technika graficzna należąca do technik druku wypukłego. Wyżłobiony w linoleum rysunek staje się matrycą, z której następnie na prasie drukarskiej wykonuje się odbitkę pracy.
Linoleum jest łatwe w obróbce, do opracowania matrycy używa się dłut i noży oraz innych narzędzi umożliwiających cięcie materiału.

ZAJĘCIA poprawiają wytrwałość, cierpliwość i spostrzegawczość uczestnika.
Program zajęć obejmuje kształtowanie umiejętnego stosowania różnorodnych technik użytych do wykonania projektu a następnie grafiki.
Praca nad linorytem sprawia wiele radości i satysfakcji z twórczości plastycznej.

MATERIAŁY używane w pracowni linorytu

 • linoleum podłogowe, którego elastyczna struktura pod wpływem dłutek i rylców staje się materiałem pracy twórczej dla nieograniczonej ekspresji plastycznej.
 • gips (gipsoryt w druku wypukłym)
 • pleksi (rycie w pleksi – technika druku wklęsłego)
 • narzędzia: dłutka w różnych rozmiarach, rylce i dłubaki

ETAPY PRACY w pracowni linorytu

 • BHP w pracowni linorytu
 • Przygotowanie projektu grafiki
 • Przycięcie linoleum do odpowiednich rozmiarów
 • Przeniesienie rysunku z projektu na płaszczyznę matrycy
 • Tworzenie matryc przestrzennych
 • Przy wykonywaniu matrycy uczestnicy konsultują się ze sobą i z terapeutą
 • Odbijanie matryc na prasie drukarskiej
 • Przygotowanie pracy graficznej do oprawy
Rozmiar czcionki
Kontrast