Zajęcia w pracowni komputerowej to nauka nowych i doskonalenie zdobytych umiejętności oraz rozwijanie zainteresowań.

Działania pracowni komputerowej podzielone są na moduły tematyczne:

– Podstawowe techniki informatyczne i użytkowanie komputera: wiedza na temat sprzętu komputerowego, oprogramowania, informacje dotyczące funkcjonalności komputera oraz sposobów wykorzystania w praktyce, przeglądanie stron internetowych i komunikacja.
– Przetwarzanie tekstu(Microsoft Office, Open Office) podstawowe pojęcia z zakresu przetwarzania tekstów, praca z dokumentami, tworzenie, wprowadzanie tekstu, edycja, zasady korzystania z edytorów tekstu, przechowywanie dokumentów, pisanie CV.
– Tworzenie i obróbka grafiki komputerowej (Paint, Gimp, Adobe Photoshop).
– Gry logiczne on-line (warcaby, szachy, scrable) to trening koncentracji, planowania, rozwijania umiejętności abstrakcyjnego i logicznego myślenia, zwiększanie aktywności umysłowej.

Rozmiar czcionki
Kontrast