Pracownia komputerowa

– zajęcia prowadzi instruktor terapii zajęciowej
Wioletta Kuzińska
(terapeuta zajęciowy)

ZAJĘCIA w pracowni komputerowej przeciwdziałają cyfrowemu wykluczeniu uczestników WTZ, przygotowują uczestników do pracy zawodowej wymagającej umiejętności obsługi komputera np. do prac biurowych. Zajęcia odbywają się w grupach lub indywidualnie a dotyczą wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi komputera i używania programów komputerowych. Nauka polega na zdobywaniu nowych i utrwalaniu posiadanych już umiejętności. Uczestnicy rozwijają również swoje zainteresowania oraz kształtują postawę wobec pracy indywidualnej i grupowej. Nauka obsługi komputera oraz podstaw programów komputerowych sprzyja rozwojowi intelektualnemu i poprawie zdolności manualne.

Program zajęć w pracowni komputerowej jest dostosowany do poziomu, potrzeb i zainteresowań uczestników.

Program obejmuje następujące moduły tematyczne:

 • BHP w pracy z komputerem
 • Nauka uruchamiania komputera z uwzględnieniem włączania i wyłączania systemu komputerowego
 • Podstawowe techniki informatyczne (np. jak zresetować zawieszony system lub jak zainstalować darmowy program antywirusowy
 • Nauka zarządzania plikami i folderami (zapisywanie plików w komputerze i przenoszenie ich na nośnik CD, tworzenie folderów)
 • Doskonalenie umiejętności korzystania z edytora tekstu w programach Notatnik, MS Word i Open Office (znajomość podstawowych skrótów klawiatury, tworzenie dokumentu np. CV, podania, wstawianie tabeli/obrazka/zdjęcia, eksportowanie plików do formatu PDF, doskonalenie pisowni, przestrzeganie zasad ortografii i interpunkcji)
 • Doskonalenie umiejętności obsługi pozostałych programów z pakietu MS Office i Open Office
 • Korzystanie z internetu, wyszukiwanie przydatnych informacji np. rozkładu jazdy, repertuaru kin; tworzenie konta poczty elektronicznej, korzystanie z internetowych słowników
 • Tworzenie i obróbka grafiki komputerowej (programy Paint, Gimp)
 • Obsługa tabletu graficznego
 • Gry logiczne on-line (warcaby, szachy, scrable)
 • Wykorzystanie internetu do rozwoju własnych zainteresowań – zajęcia dostosowane do uczestników o mniej typowych zainteresowaniach, mających trudności z koncentracją lub wykazujących obawy przed pracą na komputerze (multimedia, odnajdywanie informacji na YouTube)
Rozmiar czcionki
Kontrast