Pracownia ceramiki i krawiectwa

– zajęcia prowadzi instruktor terapii zajęciowej
mgr Małgorzata Lewandowska
(absolwentka Wydziału Rewalidacji i
Resocjalizacji Wyższej Szkoły Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie w zakresie
oligofrenopedagogiki)

A)
CERAMIKA jest częścią historii ludzkości od najdawniejszych czasów i odzwierciedla zmieniające się zwyczaje i rytuały cywilizacyjne – ludzie wykonywali z gliny przedmioty wotywne, które wyrażały ich uczucia religijne. Ceramika użytkowa pojawiła się w czasie, gdy człowiek zaczął uprawiać rolę. Wynalazek koła garncarskiego stanowił ogromny krok naprzód w upowszechnieniu ceramiki.

ZAJĘCIA w pracowni ceramiki rozwijają wrażliwość twórczą uczestników, rozwijają zainteresowania i indywidualne zdolności, doskonalą sprawność manualną i koordynację ruchową. Z ceramiką wiąże się również malowanie i zdobienie farbami ceramicznymi wykonanych przedmiotów oraz gotowych przedmiotów użytkowych. Uczestnicy cały czas doskonalą nabyte umiejętności.

MATERIAŁY używane w pracowni ceramiki

 • glina
  Glina to wyjątkowy surowiec, który można kształtować rękami, bez użycia narzędzi lub używając ich w niewielkim zakresie. Powstają w ten sposób piękne przedmioty, którym można nadać twardość kamienia, poddając je działaniu wysokiej temperatury. Praca z gliną sprawia, że obcujemy z żywiołami. Woda i powietrze zapewniają plastyczność miękkiej, dającej się urabiać glinie, ogień zaś utrwala stworzone przez nas kształty.
  Glina zachęca nas do pozostawienia śladu po sobie, mamy chęć ścisnąć ją w dłoni i nadać postać naszym pomysłom i marzeniom.
  Glina jest wyjątkowym materiałem, z którego można tworzyć najprzeróżniejsze rzeczy, od przedmiotów codziennego użytku po olbrzymie rzeźby plenerowe.
 • plastelina, modelina, gips, masa solna, masa papierowa
 • ziarna i kasze, z których wykonywane są obrazki

ETAPY PRACY w pracowni ceramiki

 • BHP w pracowni ceramiki

Wykonanie obrazu – mozaiki ceramicznej

 • przygotowanie gliny (rozdrabnianie i zalewanie wodą)
 • wyrabianie gliny
 • modelowanie poszczególnych elementów (np. kulek, ślimaków, kostek)
 • rysowanie lub odwzorowywanie projektów
 • rozmowa nad doborem elementów potrzebnych do ułożenia wzoru
 • układanie obrazu pod nadzorem terapeuty
 • malowanie danego wzoru
 • wspólne omawianie wykonanej pracy

Praca na kole garncarskim

 • opis trybu pracy na kole garncarskim
 • przygotowanie gliny (rozdrabnianie i zalewanie wodą)
 • wyrabianie gliny (odpowietrzenie gliny)
 • pokaz pracy na kole garncarskim
 • praca uczestnika na kole pod nadzorem terapeuty
 • omawianie pracy wykonanej przez uczestnika
 • sprzątanie stanowiska pracy

B)
KRAWIECTWO

W czasie zajęć z krawiectwa uczestnicy nabywają umiejętność szycia ręcznego, szycia na maszynie, krojenia materiałów, dobierania materiałów i kolorów oraz prawidłowego prasowania różnych rodzajów tkanin, a także opanowują przydatne w życiu codziennym umiejętności jak przyszycie guzika, prostych poprawek i przeróbek krawieckich itp.

Uczestnicy uczą się staranności i dokładności wykonywanych czynności.

ETAPY PRACY W PRACOWNI KRAWIECTWA

 • BHP w pracowni krawiectwa
 • poznanie podstawowych ściegów ręcznych
 • nauka szycia na maszynie
 • szycie małych form np. poszewka, poduszeczka do igieł, fartuch kuchenny
 • szycie tkanin dekoracyjnych z wykorzystaniem techniki patchworku

PATCHWORK – technika polegająca na tworzeniu obrazów lub wzorów geometrycznych poprzez zszywanie fragmentów różnych materiałów. Patchwork nie jest, jak niektórzy myślą, zwykłym szyciem lecz prawdziwą sztuką dobierania kolorów z zastosowaniem nierzadko skomplikowanych technik krawieckich. Tworzenie patchworku jest niezwykle pracochłonnym i czasochłonnym zajęciem. Z resztek i niepotrzebnych skrawków materiału powstają piękne, oryginalne i niecodzienne tkaniny dekoracyjne, narzuty, poduszki, również torby i ubrania.

ETAPY POWSTAWANIA PATCHWORKU: Po wybraniu projektu, poszczególne kawałki materiału, odpowiednio przycięte, układa się według wcześniej przygotowanego wzoru a następnie zszywa. Pozszywane kawałki tworzą wierzchnią, dekoracyjną warstwę patchworku. Pikowanie tkaniny podkreśla kontury wzorów i dodaje patchworkom uroku. Do dekoracji patchworku można również stosować aplikacje. W celu uwypuklenia faktury, nadania objętości i ocieplenia patchworku, z poliestru wykonuje się środkową, wypełniającą warstwę. Warstwa spodnia patchworku to jednolita tkanina nadająca gładkości i trwałości.

Rozmiar czcionki
Kontrast