Program zajęć z ceramiki obejmuje część teoretyczną (ogólne informacje o pracowni, zasady BHP i historia ceramiki) i praktyczną (wyrabianie gliny, modelowanie elementów, wyrabianie kleju ceramicznego, przygotowanie wyrobów do szkliwienia i do dalszej obróbki, malowanie wyrobów, realizowanie własnych pomysłów i koncepcji przestrzennych).
Program zajęć z krawiectwa dostosowany jest do stopnia umiejętności uczestników. Zajęcia obejmują: BHP w pracowni krawiectwa, poznanie podstawowych ściegów ręcznych, nauka szycia na maszynie, szycie małych form. Podczas zajęć z krawiectwa uczestnicy nabywają umiejętność szycia ręcznego, szycia na maszynie, krojenia materiałów, dobierania materiałów i kolorów oraz prawidłowego prasowania różnych rodzajów tkanin.
Podczas zajęć uczestnicy rozwijają wrażliwość twórczą i doskonalą sprawność manualną. Uczą się staranności i dokładności wykonywanych czynności. Poprzez pracę w grupie rozwijają umiejętności społeczne.

Rozmiar czcionki
Kontrast