Program zajęć ukierunkowany jest na przekazanie informacji i niezbędnej wiedzy koniecznej do wprowadzenia lub powrotu uczestnika na rynek pracy. Zajęcia odbywają się w formie spotkań w grupie oraz w formie konsultacji indywidualnych. Podczas zajęć grupowych uczestnikom wskazywane są źródła informacji dotyczących rynku pracy, trendów zatrudnienia, możliwości wykorzystania posiadanych umiejętności i talentów w przyszłej pracy, oraz o instytucjach i organizacjach wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Podczas indywidualnych spotkań dla każdego uczestnika przeprowadzana jest diagnoza w celu wyznaczenia strategii pracy z zainteresowanym, aby optymalnie dopasować proces pomocy do potrzeb i aktualnej sytuacji. Zebranie wstępnych danych polega na przeprowadzeniu rozmowy i poznaniu przebiegu procesu rozwoju zawodowego, określenie doświadczanych trudności i analizie dotychczasowej aktywności zawodowej.

Uczestnicy mogą określić obszar aktywności zawodowej, który może sprzyjać samorealizacji, ocenić posiadane przez siebie predyspozycje i możliwości zawodowe, zwiększają wiedzę nt. zatrudnienia i poruszania się na otwartym rynku pracy, zapoznają się z podstawami prawa pracy, przygotowują dokumenty aplikacyjne, nabywają umiejętności prezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej.

Rozmiar czcionki
Kontrast