KIEROWNIK

mgr Anna Stołowska 

Tel. (22) 45 82 521
Tel./fax. (22) 85 89 172

KADRA

mgr Anna Grzelak-Teśniarz
tel. (22) 45 82 865

mgr Małgorzata Lewandowska
tel. (22) 45 82 865

mgr Szymon Domian
tel. (22) 45 82 865

lic. Dariusz Dolega
tel. (22) 45 82 663

mgr Artur Stryjakiewicz
tel. (22) 45 82 663

mgr Dorota Gmyrek
tel. (22) 45 82 663

mgr Monika Popławska
tel. (22) 45 82 663

Wioletta Kuzińska
tel. (22) 45 82 663

Warsztat Terapii Zajęciowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii rozpoczął funkcjonowanie 01.08.1993r. Działalność WTZ jest finansowana przez Urząd Miasta Stołecznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

W zajęciach w WTZ uczestniczy 39 osób, które z powodu zaburzeń psychicznych mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i które zostały zakwalifikowane do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej w Warsztacie.

Uczestnicy WTZ objęci są kompleksową rehabilitacją opartą na zasadzie partnerstwa polegającej na poszanowaniu praw uczestnika, a głównie prawa dotyczącego jego dobrowolnego uczestnictwa w procesie rehabilitacji. Wielostronność oddziaływań rehabilitacyjnych zakłada współdziałanie całego zespołu WTZ w różnych sferach życia codziennego uczestnika, zaś powtarzalność oddziaływań polega na powtarzaniu poprzednio nabytych umiejętności i stopniowaniu trudności aż do uzyskania całkowitej lub prawie pełnej samodzielności.

W programie zajęć WTZ ważną rolę odgrywa również terapia sztuką. Jest traktowana jako sposób na rozładowanie wewnętrznych napięć, pozbycia się przykrego dyskomfortu psychicznego, a zatem na poprawienie psychicznego funkcjonowania. Wykorzystujemy twórczy a zarazem rekreacyjny charakter zajęć w pracowniach. Uczestnicy WTZ, wspierani i mobilizowani przez terapeutów odkrywają w sobie nowe możliwości twórcze, odnajdują poczucie przynależności do wspólnie pracującej grupy, nawiązują kontakty z otoczeniem. Wykonane w WTZ prace prezentujemy na wystawach.

W WTZ funkcjonuje 8 pracowni:
Rozmiar czcionki
Kontrast