Ursynowsko-Wilanowskie Centrum Zdrowia Psychicznego (UW CZP)

Kierownik UW CZP:

mgr Marta Piotrowska

Tel. (22) 218 23 70

e-mail: mpiotrowska1@ipin.edu.pl

Koordynator UW CZP:

mgr Katarzyna Nowak

Tel. (22) 218 23 80

e-mail: knowak1@ipin.edu.pl

Rejestratorka Medyczna:

Natalia Krzemień, Marta Zalewska

Tel. (22) 218 23 70

Paulina Rzeczkowska

Tel. 504 586 567, 504586572

Karolina Jesiotr, Marlena Bieńczak

Tel. (22) 218 23 80

Lekarze specjaliści psychiatrzy:

lek. Małgorzata Maj – Kierownik Ursynowsko – Wilanowskiego Ośrodka Dziennego

lek. Ewa Paszkowska

lek. Sylwia Reich – Kierownik Ursynowsko-Wilanowskiego Zespołu Leczenia Domowego Środowiskowego

lek. Zuzanna Dukaczewska

lek. Kornelia Węgrzyn

Lekarze PZP:

lek. Mikołaj Achremczyk

lek. Ewa Buda

lek. Daria Smułek

lek. Wacław Dyrda

lek. Aleksandra Ryńska

lek. Joanna Wilemborek

lek. Justyna Sędek

dr n. med. Marta Litwińska

lek. Milena Kowalska

lek. Kornelia Węgrzyn

Psycholodzy i psychoterapeuci:

Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (Ursynów) ul. Zamiany 13

mgr Magdalena Fijołek

mgr Magdalena Ubysz

mgr Magdalena Wojda

mgr Wiktoria Bobieni

mgr Dorota Trecek

mgr Katarzyna Kawińska

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (Wilanów) ul. Lentza 35

mgr Zuzanna Banaszewska

mgr Lena Kaszycka

mgr Sylwia Bieda- Pietrzak

mgr Ewa Kamińska

Poradnia Zdrowia Psychicznego (Wilanów) ul. Goplańska 35

mgr Dagmara Rosikoń

mgr Karolina Kolwas

mgr Katarzyna Kordyńska

mgr Katarzyna Nowak

mgr Anna Dąbrowska

Ursynowsko – Wilanowski Ośrodek Dzienny

mgr Aleksandra Augustyn

mgr Lena Fijołek

mgr Magdalena Świtalska – Jastrzębowska

mgr Nadja Piętera

mgr Joanna Szmyd

Ursynowsko-Wilanowski Zespół Leczenia Środowiskowego

mgr Agata Skubisz-sekretarka medyczna (22 4582717)

mgr Maria Paczkowska – psycholog

mgr Laura Miceli – psycholog

mgr Sylwia Stankiewicz – psycholog

mgr Monika Sumowska-psycholog

mgr Zuzanna Borek-psycholog

UW CZP jest częścią III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Zadaniem Centrum jest zapewnienie osobom powyżej 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałymi na obszarze działania CZP (tj. Ursynów, Wilanów). systemowej i kompleksowej opieki psychiatrycznej.

Centrum Zdrowia Psychicznego nie udziela świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzależnień w warunkach stacjonarnych, dziennych i ambulatoryjnych. Zakresy te realizowane są przez odrębne jednostki.

W skład Ursynowsko Wilanowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie wchodzą:

W ZAKRESIE AMBULATORYJNYM

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny w dzielnicy Ursynów jest miejscem pierwszego kontaktu z UW CZP dla mieszkańców Ursynowa. Jest on czynny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00-18:00. Adres: ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa, Poradnia Tel. 22 218 23 70, PZK Psycholog Tel. 797 102 209

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny w dzielnicy Wilanów jest miejscem pierwszego kontaktu z UW CZP dla mieszkańców Wilanowa. Jest on czynny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00-18:00. Adres: ul.Goplańska 35, 02-956 Warszawa, Poradnia Tel. 22 218 23 80, PZK Psycholog Tel. 504 586 567

 • Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny jest miejscem zgłaszania się pacjenta w celu uzyskania pomocy z zakresu opieki psychiatrycznej.
 • Do PZK nie jest wymagane skierowanie.
 • W PZK istnieje możliwość uzyskania porady psychologicznej, diagnozy problemu, wskazania instytucji oferującej konkretną pomoc (np. w ustaleniu terminu pierwszej wizyty w Poradni Zdrowia Psychicznego).
 • Osoby korzystające już z pomocy, tj. będące pacjentami Poradni Zdrowia Psychicznego (PZP) Instytutu Psychiatrii i Neurologii lub innych jednostek działających w oparciu o umowę z NFZ będą leczeni na dotychczasowych zasadach.
 • Porady w PZK nie obejmują leczenia uzależnień, zaburzeń nerwicowych i zaburzeń funkcji poznawczych (otępienie, demencja, choroba Alzheimera),
 • Poprzez kontakt z PZK będzie możliwe ustalenie planu dalszej opieki.

Do zadań PZK należy:

 • udzielanie informacji o zakresie działania CZP i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej
  w CZP,
 • przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania psychiatrycznego i terapeutycznego,
 • uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia,
 • w przypadkach tego wymagających wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej,

Poradnia Zdrowia Psychicznego w dzielnicy Ursynów, czynna od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00-18:00. Adres: ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa. Tel. (22) 218 23 70

Poradnia Zdrowia Psychicznego w dzielnicy Wilanów, czynna od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00-18:00Adres: ul.Lentza 35, 02-956 Warszawa, Tel. 504 586 567, 504 586 572

Poradnia Zdrowia Psychicznego w dzielnicy Wilanów, czynna od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00-18:00Adres: ul.Goplańska 35, 02-956 Warszawa, Tel. (22) 218 23 80

Do zadań Poradni Zdrowia Psychicznego (PZP) należy:

 • realizacja porad, wizyt domowych lub środowiskowych oraz sesji psychoterapii.

Świadczenia PZP udzielane przez:

 • psychiatrę: nie jest wymagane skierowanie,
 • psychologa / psychoterapeutę: jest wymagane skierowanie wystawione przez dowolnego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W ZAKRESIE DZIENNYM

Ursynowsko – Wilanowski Ośrodek Dzienny, czynny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00-13:00. Adres: ul. Goplańska 35, 02-956 Warszawa, Tel. (22) 218 23 80

W Ursynowsko – Wilanowskim Ośrodku Dziennym prowadzony jest program terapeutyczny oraz diagnostyczny dla pacjentów z różnymi zaburzeniami psychicznymi ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej i zaburzeń lękowo-depresyjnych
 2. schizofrenii, zaburzeń typu schizofrenii i zaburzeń urojeniowych
 3. organicznych i neurorozwojowych zaburzeń psychicznych.

Zasady przyjęć pacjentów do oddziału:

Do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego jest wymagane skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Pacjenci kierowani do oddziału przechodzą kwalifikacje u lekarza specjalisty oddziału.

W celu kwalifikacji należy skontaktować się telefonicznie pod nr tel.: 22 218 23 80.

Opis programu:

Czas trwania terapii: ustalany jest indywidualnie z lekarzem prowadzącym, orientacyjnie trwa od 2 do 12 tygodni

Grupy: otwarte

Liczebność grupy: do 12 osób

Podstawowym celem terapii realizowanej w ramach oddziału jest poprawa stanu psychicznego pacjentów: zmniejszenie nasilenia objawów oraz poprawa funkcjonowania w różnych rolach życiowych.

Codzienne zebrania zespołu umożliwiają dostosowanie planu terapeutycznego do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta.

 1. Oddziaływania medyczne:
 • dostosowanie leczenia farmakologicznego bazujące na codziennej obserwacji pacjenta w dłuższym okresie
 • modyfikacja leczenia farmakologicznego w celu zapobiegania hospitalizacjom na oddziałach całodobowych
 • dostosowanie leczenia farmakologicznego w sytuacjach zmiany stanu psychicznego
 • badanie stanu somatycznego pacjenta uzupełniające całościową diagnostykę
 • zalecenia objęcia opieką przez innych lekarzy specjalistów
 1. Oddziaływania psychologiczne:
 • terapia grupowa
 • warsztaty na temat zdrowego stylu życia
 • trening relaksacyjny
 • trening funkcji poznawczych
 • trening umiejętności społecznych
 • trening metapoznawczy
 • zajęcia integracyjne
 • aktywizacja behawioralna
 •  

Realizowane cele:

 • identyfikacja aktualnie przeżywanych emocji
 • rozwijanie umiejętności regulacji emocji
 • modyfikacja zniekształceń poznawczych
 • budowanie umiejętności społecznych
 • uzyskiwanie wsparcia społecznego
 • wspieranie procesu akceptacji choroby
 • identyfikacja źródeł bieżących problemów i ich wpływu na przebieg choroby
 • wspieranie podejmowania ról społecznych
 • rozwijanie umiejętności asertywnej komunikacji
 • usprawnianie funkcjonowania poznawczego
 • rozwijanie zdrowych nawyków dotyczących sposobu odżywiania się, snu, aktywności fizycznej
 • wspieranie kreatywności, rozwijanie nowych, twórczych strategii radzenia sobie
 • zdobycie wiedzy na temat choroby, czynników ryzyka nawrotów, wczesnych objawów ostrzegawczych
 • poprawa współpracy w zakresie farmakoterapii
 • przeciwdziałanie poczuciu stygmatyzacji i wykluczenia społecznego.

W razie stwierdzenia wskazań do poszerzenia diagnostyki na oddziale możliwe jest przeprowadzenie testów psychologicznych, badań laboratoryjnych, obrazowych i neurofizjologicznych.

W ZAKRESIE LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)

Zespół Leczenia Środowiskowego, pracuje od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Większość świadczeń realizowanych jest w miejscu zamieszkania pacjenta lub w lokalizacji przy ul. Goplańskiej 35.

Do świadczeń udzielanych przez Zespół Leczenia Środowiskowego kwalifikuje lekarz psychiatra.

W ZAKRESIE STACJONARNYM

Oddziały Psychiatryczne F-5 i F-6 III Kliniki Psychiatrycznej IPiN, czynne całą dobę.

W stanach nagłych pomoc można uzyskać w Izbie Przyjęć IPiN przy ul. Jana III Sobieskiego 9, 02-957
w Warszawie.

Na wizytę w Ursynowsko- Wilanowskim Centrum Zdrowia Psychicznego można zapisać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00:

 • osobiście na ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa, ul. Lentza 35, 02-956 Warszawa, ul. Goplańska 35,  02-954 Warszawa,  
 • telefonicznie: (22) 218 23 70, Tel. (22) 218 23 80, 504 586 567, 504 586 572

JAK DO NAS DOJECHAĆ:

Ursynowskie-Wilanowskie Centrum Zdrowia Psychicznego (UWCZP) usytuowane jest niedaleko stacji metra oraz przystanków autobusowych.

Dojazd autobusem do przystanku:

– Ursynów Płn. (173 m) Autobus: 179 185 193 195 209 239 503

– Wiolinowa (344 m) Autobus: 209

– Metro Stokłosy (468 m), Autobusy: 179 193 209 239

– Metro Ursynów (481 m) Autobus: 136 179 195 209

– Koncertowa (675 m) Autobus: 136

Dojazd metrem:

– Stacja Metra Stokłosy (480 m)

– Stacja Metra Ursynów (493 m)

Rozmiar czcionki
Kontrast