Ursynowsko-Wilanowskie Centrum Zdrowia Psychicznego (UW CZP)

Kierownik UW CZP:

mgr Małgorzata Infeld

Tel. (22) 84 24 087

e-mail: minfeld@ipin.edu.pl

Koordynator UW CZP:

mgr Marta Piotrowska

Tel. (22) 218 23 70

e-mail: mpiotrowska1@ipin.edu.pl

Rejestratorka Medyczna:

Natalia Krzemień, Marta Zalewska, Paulina Rzeczkowska

Tel. (22) 218 23 70

Lekarze specjaliści psychiatrzy:

lek. Małgorzata Maj – Kierownik Ursynowsko – Wilanowskiego Ośrodka Dziennego

lek. Ewa Paszkowska

lek. Sylwia Reich – Kierownik Ursynowsko-Wilanowskiego Zespołu Leczenia Domowego

lek. Zuzanna Dukaczewska

Psycholodzy i psychoterapeuci:

Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (Ursynów)

mgr Olga Krodowska

mgr Marta Piotrowska

mgr Magdalena Ubysz

mgr Magdalena Wojda

mgr Wiktoria Bobieni

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (Wilanów)

mgr Zuzanna Banaszewska

mgr Lena Fijołek

mgr Sylwia Bieda- Pietrzak

Ursynowsko – Wilanowski Ośrodek Dzienny

mgr Aleksandra Augustyn

mgr Lena Fijołek

mgr Magdalena Świtalska – Jastrzębowska

mgr Nadja Piętera

mgr Joanna Szmyd

Ursynowsko-Wilanowski Zespół Leczenia Środowiskowego

mgr Maria Paczkowska

mgr Katarzyna Surowiec

mgr Laura Miceli

mgr Sylwia Stankiewicz

UW CZP jest częścią III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Zadaniem Centrum jest zapewnienie osobom powyżej 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałymi na obszarze działania CZP (tj. Ursynów, Wilanów). systemowej i kompleksowej opieki psychiatrycznej.

Centrum Zdrowia Psychicznego nie udziela świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzależnień w warunkach stacjonarnych, dziennych i ambulatoryjnych. Zakresy te realizowane są przez odrębne jednostki.

W skład Ursynowsko Wilanowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie wchodzą:

W ZAKRESIE AMBULATORYJNYM

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny w dzielnicy Ursynów jest miejscem pierwszego kontaktu z UW CZP dla mieszkańców Ursynowa. Jest on czynny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00-18:00. Adres: ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa, Tel. (22) 218 23 70 , 797 102 209

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny w dzielnicy Wilanów jest miejscem pierwszego kontaktu z UW CZP dla mieszkańców Wilanowa. Jest on czynny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00-18:00. Adres: ul.Lentza 35, 02-956 Warszawa, Tel. 504 586 567, 504 586 572

 • Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny jest miejscem zgłaszania się pacjenta w celu uzyskania pomocy z zakresu opieki psychiatrycznej.
 • Do PZK nie jest wymagane skierowanie.
 • W PZK istnieje możliwość uzyskania porady psychologicznej, diagnozy problemu, wskazania instytucji oferującej konkretną pomoc (np. w ustaleniu terminu pierwszej wizyty w Poradni Zdrowia Psychicznego).
 • Osoby korzystające już z pomocy, tj. będące pacjentami Poradni Zdrowia Psychicznego (PZP) Instytutu Psychiatrii i Neurologii lub innych jednostek działających w oparciu o umowę z NFZ będą leczeni na dotychczasowych zasadach.
 • Porady w PZK nie obejmują leczenia uzależnień, zaburzeń nerwicowych i zaburzeń funkcji poznawczych (otępienie, demencja, choroba Alzheimera),
 • Poprzez kontakt z PZK będzie możliwe ustalenie planu dalszej opieki.

Do zadań PZK należy:

 • udzielanie informacji o zakresie działania CZP i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej
  w CZP,
 • przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania psychiatrycznego i terapeutycznego,
 • uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia,
 • w przypadkach tego wymagających wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej,

Poradnia Zdrowia Psychicznego w dzielnicy Ursynów, czynna od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00-18:00. Adres: ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa. Tel. (22) 218 23 70

Poradnia Zdrowia Psychicznego w dzielnicy Wilanów, czynna od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00-18:00. Adres: ul.Lentza 35, 02-956 Warszawa, Tel. 504 586 567, 504 586 572

Do zadań Poradni Zdrowia Psychicznego (PZP) należy:

 • realizacja porad, wizyt domowych lub środowiskowych oraz sesji psychoterapii.

Świadczenia PZP udzielane przez:

 • psychiatrę: nie jest wymagane skierowanie,
 • psychologa / psychoterapeutę: jest wymagane skierowanie wystawione przez dowolnego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W ZAKRESIE DZIENNYM

Ursynowsko – Wilanowski Ośrodek Dzienny, czynny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00-13:00. Adres: ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa, Tel. (22) 218 23 70

W Ursynowsko – Wilanowskim Ośrodku Dziennym prowadzony jest program terapeutyczny oraz diagnostyczny dla pacjentów z różnymi zaburzeniami psychicznymi ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej i zaburzeń lękowo-depresyjnych
 2. schizofrenii, zaburzeń typu schizofrenii i zaburzeń urojeniowych
 3. organicznych i neurorozwojowych zaburzeń psychicznych.

Zasady przyjęć pacjentów do oddziału:

Do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego jest wymagane skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Pacjenci kierowani do oddziału przechodzą kwalifikacje u lekarza specjalisty oddziału.

W celu kwalifikacji należy skontaktować się telefonicznie pod nr tel.: 22 218 23 70.

Opis programu:

Czas trwania terapii: ustalany jest indywidualnie z lekarzem prowadzącym, orientacyjnie trwa od 2 do 12 tygodni

Grupy: otwarte

Liczebność grupy: do 12 osób

Podstawowym celem terapii realizowanej w ramach oddziału jest poprawa stanu psychicznego pacjentów: zmniejszenie nasilenia objawów oraz poprawa funkcjonowania w różnych rolach życiowych.

Codzienne zebrania zespołu umożliwiają dostosowanie planu terapeutycznego do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta.

I. Oddziaływania medyczne:

 • dostosowanie leczenia farmakologicznego bazujące na codziennej obserwacji pacjenta w dłuższym okresie
 • modyfikacja leczenia farmakologicznego w celu zapobiegania hospitalizacjom na oddziałach całodobowych
 • dostosowanie leczenia farmakologicznego w sytuacjach zmiany stanu psychicznego
 • badanie stanu somatycznego pacjenta uzupełniające całościową diagnostykę
 • zalecenia objęcia opieką przez innych lekarzy specjalistów

II. Oddziaływania psychologiczne:

 • terapia grupowa
 • warsztaty na temat zdrowego stylu życia
 • trening relaksacyjny
 • trening funkcji poznawczych
 • trening umiejętności społecznych
 • trening metapoznawczy
 • zajęcia integracyjne
 • aktywizacja behawioralna
 • psychorysunek.

Realizowane cele:

 • identyfikacja aktualnie przeżywanych emocji
 • rozwijanie umiejętności regulacji emocji
 • modyfikacja zniekształceń poznawczych
 • budowanie umiejętności społecznych
 • uzyskiwanie wsparcia społecznego
 • wspieranie procesu akceptacji choroby
 • identyfikacja źródeł bieżących problemów i ich wpływu na przebieg choroby
 • wspieranie podejmowania ról społecznych
 • rozwijanie umiejętności asertywnej komunikacji
 • usprawnianie funkcjonowania poznawczego
 • rozwijanie zdrowych nawyków dotyczących sposobu odżywiania się, snu, aktywności fizycznej
 • wspieranie kreatywności, rozwijanie nowych, twórczych strategii radzenia sobie
 • zdobycie wiedzy na temat choroby, czynników ryzyka nawrotów, wczesnych objawów ostrzegawczych
 • poprawa współpracy w zakresie farmakoterapii
 • przeciwdziałanie poczuciu stygmatyzacji i wykluczenia społecznego.

W razie stwierdzenia wskazań do poszerzenia diagnostyki na oddziale możliwe jest przeprowadzenie testów psychologicznych, badań laboratoryjnych, obrazowych i neurofizjologicznych.

W ZAKRESIE LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)

Zespół Leczenia Środowiskowego, pracuje od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Większość świadczeń realizowanych jest w miejscu zamieszkania pacjenta lub w lokalizacji przy ul. Zamiany 13.

Do świadczeń udzielanych przez Zespół Leczenia Środowiskowego kwalifikuje lekarz psychiatra.

W ZAKRESIE STACJONARNYM

Oddziały Psychiatryczne F-5 i F-6 III Kliniki Psychiatrycznej IPiN, czynne całą dobę.

W stanach nagłych pomoc można uzyskać w Izbie Przyjęć IPiN przy ul. Jana III Sobieskiego 9, 02-957
w Warszawie.

Na wizytę w Ursynowsko- Wilanowskim Centrum Zdrowia Psychicznego można zapisać się:

 • osobiście ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa lub ul. Lentza 35, 02-956 Warszawa, Tel. 504 586 567, 504 586 572 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00)
 • telefonicznie: (22) 218 23 70 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00).

JAK DO NAS DOJECHAĆ:

Ursynowskie- Wilanowskie Centrum Zdrowia Psychicznego (UWCZP) usytuowane jest niedaleko stacji metra oraz przystanków autobusowych.

Dojazd autobusem do przystanku:

– Ursynów Płn. (173 m) Autobus: 179 185 193 195 209 239 503

– Wiolinowa (344 m) Autobus: 209

– Metro Stokłosy (468 m), Autobusy: 179 193 209 239

– Metro Ursynów (481 m) Autobus: 136 179 195 209

– Koncertowa (675 m) Autobus: 136

Dojazd metrem:

– Stacja Metra Stokłosy (480 m)

– Stacja Metra Ursynów (493 m)

Rozmiar czcionki
Kontrast