Karta Praw Pacjenta Instytutu Psychiatrii i Neurologii

https://www.ipin.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/IPiN_Prawa_Pacjenta_luty_2019.pdf

 

RZECZNIK PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Z dniem 9 maja 2018 roku na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego został powołany Pan dr hab. nauk hum. Andrzej Nawrocki.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego mieści się na terenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w budynku A , I piętro pok. nr 101 i czynne jest w dni robocze:
od środy do piątku, w godz. od 7.45 do 15.45. za wyjątkiem trzeciego i czwartego piątku miesiąca w godz. 7.45 – 11.45, z powodu oddelegowania do pełnienia obowiązków w innych szpitali na terenie województwa.

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Adres:
Instytut Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Biura Rzecznika Praw Pacjenta są dostępne na stronie internetowej: www.rpp.gov.pl
Zmianie uległy godziny pracy ogólnopolskiej infolinii, która obecnie jest czynna od pon. – pt. w godzinach 8:00-20:00. Został również uruchomiony nowy adres do korespondencji e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2017 poz.882) są pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie i wykonują swoje zadania przy pomocy tego Biura.

Do zadań w/w Rzecznika należy:
  • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego,
  • Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów,
  • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjentów,
  • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.
Rozmiar czcionki
Kontrast