Karta Praw Pacjenta Instytutu Psychiatrii i Neurologii

https://www.ipin.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/IPiN_Prawa_Pacjenta_luty_2019.pdf

 

RZECZNIK PRAW PACJENTA
SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 

Maria Gałczyk-Wojciechowska

Wtorek w godz. 12.15 – 15.30

   Budynek A I piętro pokój nr 101

– telefon:   572-504-678

– e-mail:  m.wojciechowska@rpp.gov.pl

Pacjenci proszeni są o zgłaszanie potrzeby spotkania z Rzecznikiem lekarzom, pielęgniarkom lub innym

osobom z personelu medycznego oddziału.

           Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

  • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu  i i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
  • Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
  • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta
  • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny
Rzecznik Praw Pacjenta Pan Bartłomiej Chmielowiec

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

  1. Młynarska 46

01-171 Warszawa

kancelaria@rpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia: 800 190 590

(poniedziałek-piątek 8:00-18:00)

 

Rozmiar czcionki
Kontrast