PRACOWNIA NEUROIMMUNOLOGII

ADRES:

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Pracownia Neuroimmunologii II Kliniki Neurologii
ul. Sobieskiego 9 (budynek H, domofon nr 6)
02-957 Warszawa
Tel. (22) 45 82 804
Fax. (22) 45 82 593
e-mail: neuroimmunologia@ipin.edu.pl

przyjęcie materiału do badań w pracowni w godz. 7.00-13.30.

ZESPÓŁ PRACOWNI NEUROIMMUNOLOGII

dr n. med. Agnieszka Cudna (acudna@ipin.edu.pl)
mgr Anna Palejko
tech. anal. med. Edyta Wrześniewska

BADANIA IMMUNOLOGICZNE
 Rodzaj badaniaInformacje ogólne na temat badańZlecenie badańWięcej informacji na temat badań
1Badanie w kierunku obecności oligoklonalnych IgG w płynie mózgowo-rdzeniowymbiałko oligoklonalne – informacje ogólnebiałko oligoklonalne – zlecenie
2Badania w kierunku obecności przeciwciał przeciwneuronalnychprzeciwciała przeciwneuronalne – informacje ogólne

1) Przeciwciała przeciwneuronalne w surowicy

2) Przeciwciała przeciwneuronalne w PMR

3) PPN – ankieta

 
3Badanie w kierunku obecności przeciwciał przeciwko antygenom powierzchniowym (NMDA, AMPA1/AMPA2, DPPX, LGI1, CASPR2, GABAB)NMDA – informacje ogólnePrzeciwciała przeciwko NMDA – zlecenieNMDA- więcej informacji na temat badania
4Badanie w kierunku obecności przeciwciał przeciw gangliozydomGangliozydy – informacje ogólnePrzeciwciała przeciwko gangliozydom – zlecenieGangliozydy – więcej informacji na temat badania
5Badanie w kierunku obecności przeciwciał przeciwko akwaporynie 4Akwaporyna – informacje ogólne

1) Przeciwciała przeciwko akwaporynie 4 – zlecenie

2) AQP4 – ankieta

Akwaporyna 4 – więcej informacji na temat badania 
6Badanie w kierunku obecności przeciwciał przeciwko akwaporynie 4 i białku oligodendrocytów i mieliny (MOG)>Przeciwciała przeciwko MOG – informacje ogólnePrzeciwciała przeciwko MOG – zlecenie 
7Badanie w kierunku obecności przeciwciał przeciwko IgLON5Badanie w kierunku obecności przeciwciał przeciwko IgLON5 – informacje ogólneBadanie w kierunku obecności przeciwciał przeciwko IgLON5 – zlecenieBadanie w kierunku obecności przeciwciał przeciwko IgLON5 – więcej informacji na temat badania
8Badanie w kierunku wykrywania łańcuchów ciężkich neurofilamentówBadanie w kierunku wykrywania neurofilamentów łańcuchów ciężkich – informacje ogólneBadanie w kierunku wykrywania neurofilamentów łańcuchów ciężkich – zlecenieBadanie w kierunku wykrywania neurofilamentów łańcuchów ciężkich – więcej informacji na temat badania
9Badanie w kierunku wykrywania łańcuchów lekkich neurofilamentówBadanie w kierunku wykrywania łańcuchów lekkich neurofilamentów – informacje ogólneBadanie w kierunku wykrywania łańcuchów lekkich neurofilamentów – zlecenie
10Badanie w kierunku obecności przeciwciał przeciwko receptorowi acetylocholiny (AChR)Badanie w kierunku obecności przeciwciał przeciwko receptorowi acetylocholiny (AChR) -informacje ogólneBadanie w kierunku obecności przeciwciał przeciwko receptorowi acetylocholiny (AChR)  – zlecenie
11Badanie w kierunku obecności przeciwciał przeciwko mięśniowoswoistej kinazie tyrozynowej (MUSK)Badanie w kierunku obecności przeciwciał przeciwko mięśniowoswoistej kinazie tyrozynowej (MUSK) -informacje ogólne

Badanie w kierunku obecności przeciwciał przeciwko

mięśniowoswoistej kinazie tyrozynowej (MUSK) – zlecenie

12Badanie w kierunku wykrywania przeciwciał przeciwko glikoproteinie związanej z mieliną (a-MAG)Przeciwciała a MAG -informacje ogólnePrzeciwciała a MAG -informacje – zlecenie
13

Oznaczanie markerów neurodegeneracyjnych (tTau, B-amyloid (1-40), B-amyloid (1-42), pTau)

Oznaczanie markerów neurodegeneracyjnych-informacje ogólneOznaczanie markerów neurodegeneracyjnych -informacje – zlecenie
BADANIA GENETYCZNE
Rodzaj badaniaInformacje ogólne na temat badańZlecenie badańWięcej informacji na temat badań
1Badania genetyczne w kierunku choroby Wilsona (analiza DNA w kierunku obecności mutacji w genie ATP7B)Wilson – informacje ogólne

1) Wil zlec 3 mut

2) Wil zlec HQ

3) zgoda

PROCEDURY POBIERANIA, PRZYGOTOWANIA I PRZECHOWYWANIA MATERIAŁU DO BADAŃ

Pobieranie materiału do badań genetycznych
Pobieranie materiału do badań immunologicznych

Rozmiar czcionki
Kontrast