Informujemy o możliwości rejestracji on-line do Poradni Instytutu za pośrednictwem systemu e-rejestracji: https://erejestracja.ipin.edu.pl/mpi/app/#/login

Zespół Psychiatrycznych Poradni Specjalistycznych

Kierownik:

dr n. med. Anna Basińska-Szafrańska 

e-mail: basinska@ipin.edu.pl

Rejestracja: 

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa 

Tel. (22) 45 82 611

Tel. (22) 84 24 012 

e-mail: pzp@ipin.edu.pl

Struktura organizacyjna:

w obrębie Zespołu Psychiatrycznych Poradni Specjalistycznych (ZPPS) działają:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego Pozamokotowska
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego – jedna z lokalizacji zespołu poradni MCZP 
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia dla Dzieci Autystycznych i Ich Rodzin  e-mail: autyzm@ipin.edu.pl
 • Poradnia Zaburzeń Nerwicowych
 • Poradnia Zaburzeń Snu http://www.sen-instytut.pl/poradnia.html

Kierownik

dr n. med. Beata Sawicka

e-mail: bsawicka@ipin.edu.pl

Kontakt do Rejestracji Poradni:

od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30.

Tel. (22) 45 82 826

e-mail: poradnian@ipin.edu.pl

W skład Poradni Neurologicznej wchodzą:
 • Poradnia Alzheimera
 • Poradnia Padaczkowa
 • Poradnia Parkinsona
 • Poradnia Stwardnienia Rozsianego
 • Poradnia Zaburzeń Naczyniowo-Mózgowych
 • Poradnia Wilsona

Konsultacje pacjentów z chorobą Wilsona :

wtorek-czwartek godz. 09.00 – 15.00

Tel. (22) 45 82 837

e-mail: poradniawilsona@ipin.edu.pl

Stwardnienie Rozsiane leczenie:

e-mail: smleczenie@ipin.edu.pl

tel. +48 571 404 280 (rejestracja)

od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00

Kierownik Poradni Neurochirurgicznej

dr hab. n. med. Michał Sobstyl

Kontakt do Rejestracji Poradni:

od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00

Tel. (22) 21 82 259

e-mail: neurochirurgiaporadnia@ipin.edu.pl

Kierownik:

dr n. med. Karolina Ziora-Jakutowicz

Kontakt

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

Nr telefonów:

Rejestracja:  

Tel. (22) 45 82 610 (zapisy 12:30-14:00)

Gabinet Zabiegowy:

Tel. (22) 45 82 547

e-mail: genetykasekretariat@ipin.edu.pl

strona www: http://www.genetyka.ipin.edu.pl 

(zakładka Poradnia Genetyczna)

Struktura organizacyjna:
 • Sekretariat
 • Gabinet Zabiegowy
 • Gabinety Lekarskie
Działalność kliniczna 
 1. Choroba (pląsawica) Huntingtona 
 2. Dystrofia mięśniowa Duchenne’a/Beckera.
 3. Dziedziczne Paraparezy Spastyczne (SPG).
 4. Rdzeniowy zanik mięśni (choroba Werdniga-Hoffmanna, choroba Kugelberga-Welander).
 5. Rdzeniowo-opuszkowy zanik mięśni (choroba Kennedy’ego).
 6. Stwardnienie zanikowe boczne (SLA/ALS)
 7. Bezład rdzeniowo-móżdżkowy (spinocerebellar ataxia) zwany dawniej zanikiem oliwkowo-mostowo-móżdżkowym.
  – diagnozowane są odmiany genetyczne: SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA8, SCA12, SCA17, SCA36 DRPLA (ang. dentatorubral-pallidoluysian atrophy) 
 8. Dystrofia miotoniczna, typ I i II.
 9. Identyfikacja genotypu apolipoproteiny E, genotyp E4 wiąże się z najczęstszą postacią choroby Alzheimera (typ II) i predyspozycją do miażdżycy.
 10. Genetycznie uwarunkowana hipercholesterolemia – rozpoznawanie Rodzinnego Defektu Apolipoproteiny B100 – FDB (analiza DNA).
 11. Niepowodzenia rozrodu.
 12. Zaburzenia rozwoju cielesno-płciowego.
 13. Cechy dysmorfii i niepełnosprawność intelektualna.
 14. Diagnostyka prenatalna (Program Badań Prenatalnych).
 15. Padaczki dorosłych. 
 16. Lizosomalne choroby spichrzeniowe (leukodystrofia metachromatyczna, choroba Krabbego, choroba Fabryego, choroba Gauchera, choroba Pompego, ceroidolipofuscynozy, mukopolisacharydozy, choroba Niemanna – Picka A/B, C).
 17. Choroba Wilsona.
Działalność naukowa

 ENROLL-HD- badanie obserwacyjne dotyczące choroby Huntingtona

Poradnia Leczenia Uzależnień

Kierownik:

mgr Bogusława Mazurkiewicz

e-mail: bmazurkiewicz@ipin.edu.pl , Tel. (22) 45 82 688

Kontakt z rejestracją:

ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

Tel. (22) 45 82 788

W obrębie poradni z pomocy mogą korzystać:

 • Osoby uzależnione od alkoholu i innych środków zmieniających świadomość
 • Osoby używające w sposób szkodliwy alkoholu i innych substancji zmieniających świadomość
 • Osoby współuzależnione
 • Rodziny osób uzależnionych
 • Osoby dorosłe z rodzin dotkniętych uzależnieniem (DDA)
 • Młodzi dorośli zagrożeni uzależnieniem lub współuzależnieniem

Pomoc świadczona w obrębie poradni:

 • Terapia
 • Psychoterapia
 • Edukacja
 • Psychoedukacja
 • Warsztaty psychoedukacyjne i umiejętności społecznych
 • Psychoterapia grupowa (na poziomie wstępnym, podstawowym i zaawansowanym)
 • Psychoterapia grupowa dla osób współuzależnionych
 • Psychoterapia grupowa dla osób z rodzin dotkniętych uzależnieniem (DDA)

Podstawowy program leczenia dla osób uzależnionych i współuzależnionych trwa w poradni dwa lata.

Zespół realizuje szeroką ofertę w ramach ponadpodstawowego programu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom kierowaną do mieszkańców m.st. Warszawy z dotacji miastowych.

Wszelkie informacji dostępne w poradni, pod numerem: (22) 45 82 788 lub kierownik poradni: (22) 45 82 688

Szanowni Państwo,

Wizyty indywidualne i grupowe odbywają się na żywo, w salach terapeutycznych i gabinetach. Na terenie poradni obowiązują zasady profilaktyki, w tym wymóg noszenia maseczki, stosowania środków odkażających przed wejściem do poradni, zachowania dystansu w poczekalni.

Jeśli podczas wizyty osobistej pacjentowi niezbędna jest pomoc osoby towarzyszącej, pacjentowi może towarzyszyć jedna osoba.

Rozmiar czcionki
Kontrast