Informujemy o możliwości rejestracji on-line do Poradni Instytutu za pośrednictwem systemu e-rejestracji: https://erejestracja.ipin.edu.pl/mpi/app/#/login

Zespół Psychiatrycznych Poradni Specjalistycznych

Kierownik:

dr n. med. Anna Basińska-Szafrańska 

e-mail: basinska@ipin.edu.pl

Kontakt z rejestracją: 

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa 

Tel. (22) 45 82 611

Tel. (22) 84 24 012

e-mail: pzp@ipin.edu.pl

Struktura organizacyjna:

w obrębie poradni i/lub w lokalizacji poradni działają:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego Pozamokotowska
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego – jedna z lokalizacji zespołu poradni MCZP 
 • Poradnia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin  e-mail: autyzm@ipin.edu.pl
 • Poradnia Leczenia Nerwic
 • Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu

Szanowni Państwo,
w okresie pandemii SARS-CoV2 (do odwołania) wizyty zasadniczo realizowane są w trybie teleinformatycznym (telefon, programu audiowizualne).
W wyjątkowych sytuacjach można uzgodnić wizytę osobistą, o uzasadnieniu dla której rozstrzyga się w uprzedniej rozmowie telefonicznej z lekarzem/terapeutą prowadzącym.


Na terenie poradni bezwzględnie obowiązują zasady profilaktyki, w tym wymóg noszenia maseczki, stosowania środków odkażających przed wejściem do poradni, zachowania dystansu w poczekalni i gabinecie.
Jeśli podczas wizyty osobistej pacjentowi niezbędna jest pomoc osoby towarzyszącej, pacjentowi może towarzyszyć jedna osoba.

Kierownik

dr n. med. Beata Sawicka

e-mail: bsawicka@ipin.edu.pl

Kontakt do Rejestracji Poradni:

od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30.

Tel. (22) 45 82 826

e-mail: poradnian@ipin.edu.pl

W skład Poradni Neurologicznej wchodzą:
 • Poradnia Alzheimera
 • Poradnia Padaczkowa
 • Poradnia Parkinsona
 • Poradnia Stwardnienia Rozsianego
 • Poradnia Zaburzeń Naczyniowo-Mózgowych
 • Poradnia Wilsona

Konsultacje pacjentów z chorobą Wilsona :

wtorek-czwartek godz. 09.00 – 15.00

Tel. (22) 45 82 837

e-mail: poradniawilsona@ipin.edu.pl

Stwardnienie Rozsiane leczenie:

e-mail: smleczenie@ipin.edu.pl

tel. +48 571 404 280 (rejestracja)

od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00

Kierownik Poradni Neurochirurgicznej

dr hab. n. med. Michał Sobstyl

Kontakt do Rejestracji Poradni:

od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00

Tel. (22) 21 82 259

e-mail: neurochirurgiaporadnia@ipin.edu.pl

Kierownik:

dr n. med. Karolina Ziora-Jakutowicz

Kontakt

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

Nr telefonów:

Rejestracja:  

Tel. (22) 45 82 610 (zapisy 13.00-15.00)

Gabinet Zabiegowy:

Tel. (22) 45 82 547

e-mail: genetykasekretariat@ipin.edu.pl

strona www: http://www.genetyka.ipin.edu.pl 

(zakładka Poradnia Genetyczna)

Struktura organizacyjna:
 • Sekretariat
 • Gabinet Zabiegowy
 • Gabinety Lekarskie
Działalność kliniczna 
 1. Choroba (pląsawica) Huntingtona 
 2. Dystrofia mięśniowa Duchenne’a/Beckera.
 3. Dziedziczne Paraparezy Spastyczne (SPG).
 4. Rdzeniowy zanik mięśni (choroba Werdniga-Hoffmanna, choroba Kugelberga-Welander).
 5. Rdzeniowo-opuszkowy zanik mięśni (choroba Kennedy’ego).
 6. Stwardnienie zanikowe boczne (SLA/ALS)
 7. Bezład rdzeniowo-móżdżkowy (spinocerebellar ataxia) zwany dawniej zanikiem oliwkowo-mostowo-móżdżkowym.
  – diagnozowane są odmiany genetyczne: SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA8, SCA12, SCA17, SCA36 DRPLA (ang. dentatorubral-pallidoluysian atrophy) 
 8. Dystrofia miotoniczna, typ I i II.
 9. Identyfikacja genotypu apolipoproteiny E, genotyp E4 wiąże się z najczęstszą postacią choroby Alzheimera (typ II) i predyspozycją do miażdżycy.
 10. Genetycznie uwarunkowana hipercholesterolemia – rozpoznawanie Rodzinnego Defektu Apolipoproteiny B100 – FDB (analiza DNA).
 11. Niepowodzenia rozrodu.
 12. Zaburzenia rozwoju cielesno-płciowego.
 13. Cechy dysmorfii i niepełnosprawność intelektualna.
 14. Diagnostyka prenatalna (Program Badań Prenatalnych).
 15. Padaczki dorosłych. 
 16. Lizosomalne choroby spichrzeniowe (leukodystrofia metachromatyczna, choroba Krabbego, choroba Fabryego, choroba Gauchera, choroba Pompego, ceroidolipofuscynozy, mukopolisacharydozy, choroba Niemanna – Picka A/B, C).
 17. Choroba Wilsona.
Działalność naukowa

 ENROLL-HD- badanie obserwacyjne dotyczące choroby Huntingtona

Rozmiar czcionki
Kontrast