OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ

ODDZIAŁ DZIENNY

INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII

Jana III Sobieskiego 9, 02-957 WARSZAWA

 

Zapraszamy do naszego Ośrodka osoby uzależnione od alkoholu i z uzależnieniem mieszanym (od alkoholu i innego środka psychoaktywnego lub nałogów behawioralnych) chcące zmienić swoje życie
i poprawić jego jakość.

Nasz ośrodek od wielu lat pomaga osobom uzależnionym. Posiada ponad 30-letnią tradycję. Jest jednym z najdłużej funkcjonujących profesjonalnych ośrodków odwykowych w Polsce.

 

Terapia jest bezpłatna, refundowana przez NFZ

Krótki czas oczekiwania – zwykle w przeciągu jednego tygodnia

 

Program terapeutyczny obejmuje psychoterapię grupową, indywidualną i zajęcia edukacyjne.

 

Nasi pacjenci:

– objęci są opieką medyczną i terapeutyczną,

– na czas terapii otrzymują zwolnienie lekarskie,

– mają zapewniony posiłek podczas pobytu (obiad),

– po zakończeniu leczenia otrzymują zaświadczenie o pobycie na oddziale,

– uczestniczą w terapii prowadzonej w warunkach życzliwej, pełnej szacunku i uważności atmosfery,

– w soboty, niedziele i święta nie uczestniczą w terapii (dni wolne od zajęć).

 

Czas trwania terapii – ok. 8 tygodni (5 dni w tygodniu, pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.35).

Przyjęcie do oddziału poprzedzone jest konsultacją lekarską.

Zapisy na konsultacje odbywają się drogą telefoniczną tel. 22 45 82 685, 22 45 82 575.

 

Prosimy o dostarczenie na konsultacje:

  1. dowodu osobistego,
  2. skierowania do szpitala psychiatrycznego – Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu, wystawionego przez: lekarza z Poradni Uzależnień, lekarza psychiatrę lub lekarza rodzinnego.

Ważne: na skierowaniu jako kod oddziału lekarz kierujący powinien wpisać 2712.

          3. posiadanej dokumentacji medycznej, karty informacyjnej z innych  pobytów,   informacji o przyjmowanych lekach.

Przed zgłoszeniem się do oddziału należy utrzymywać abstynencję od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

 

W razie pytań, wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

e-mail: otu@ipin.edu.pl

tel.: 22 458-26-85, 22 458-25-75

Rozmiar czcionki
Kontrast