Informujemy o możliwości rejestracji on-line do Poradni Instytutu za pośrednictwem systemu e-rejestracji: https://erejestracja.ipin.edu.pl/mpi/app/#/login

I Klinika Psychiatryczna:

Kierownik:

prof. dr hab. n. med. Marta Anczewska

Kontakt:

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

Sekretariat:

Małgorzata Gorzeń

Tel. (22) 45 82 773

e-mail: gorzen@ipin.edu.pl

Oddział F 1

Kierownik:

dr Bogdan Stefanowski

Tel. (22) 45 82 532

Pielęgniarka oddziałowa: 

Małgorzata Szcześniak

Tel. (22) 45 82 552

Oddział F 2

Kierownik oddziału:

Dr n med. Izabela Niedźwiedzka-Siuda

Specjalista psychiatra

Tel. (22) 45 82 531

e- mail: iniedzwiedzka@ipin.edu.pl

Pielęgniarka Oddziałowa:

Agnieszka Augustyniak

specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Tel. (22) 45 82 505

Dyżurka pielęgniarek:

Tel. (22) 45 82 518

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

Oddział F2 jest oddziałem całodobowym , dysponuje 35 łóżkami, działa w ramach mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Udziela świadczeń z zakresu stacjonarnego leczenia psychiatrycznego dla mieszkańców warszawskiej dzielnicy Mokotów. Przyjmowani są chorzy w sytuacjach kryzysu psychicznego wymagającego leczenia w warunkach szpitalnych. Przyjęcia do oddziału odbywają się przez Izbę Przyjęć na podstawie ważnego skierowania. W sytuacjach nagłych lekarz Izby Przyjęć na podstawie badania może podjąć decyzję o przyjęciu do oddziału bez wymaganego skierowania. Do oddziału w ramach wolnych miejsc mogą być przyjmowani planowo pacjenci z poza obszaru Mokotowa; warunki i termin hospitalizacji ustalane są po wstępnej konsultacji przez ordynatora oddziału.

W działalności klinicznej skupiamy się na diagnostyce zaburzeń, wdrożeniu leczenia, głównie farmakologicznego, krótkoterminowych interwencjach w zakresie diagnostyki, podstawowego wsparcia i pomocy psychologicznej.
W oddziale prowadzone są grupowe zajęcia psychoterapeutyczne, terapia zajęciowa. Dysponujemy szeroką bazą diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, w ramach MCZP dbamy o zapewnienie ciągłości opieki psychiatrycznej w ramach poradni i ośrodków ambulatoryjnych .

W oddziale prowadzone jest szkolenie podyplomowe i specjalistyczne lekarzy i psychologów.

Pacjenci mogą być poproszeni o zgodę na udział w naukowych badaniach klinicznych.

Oddział F 10

Całodobowy Oddział Terapeutyczny Zapobiegania Nawrotom Psychoz
Kierownik:

lek.med. Joanna Krzyżanowska-Zbucka, lekarz psychiatra

Tel. (22) 45 82 581

e-mail: krzyzano@ipin.edu.pl

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Jolanta Januszczak

Tel. (22) 45 82 584

Pielęgniarki:

Tel. (22) 45 82 585, (22) 45 82 583

OFERTA TERAPEUTYCZNA ODDZIAŁU

Program terapeutyczny jest adresowany do osób z zaburzeniami psychotycznymi.

Oddział realizuje 10 tygodniowe pobyty terapeutyczne w ramach których oferowane są najnowsze oddziaływania terapeutyczne kierowane do osób po kryzysie psychotycznym, m.in.

 • indywidualna i grupowa psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym
 • trening metapoznawczy
 • warsztaty zdrowienia
 • trening funkcji poznawczych
 • psychoedukacja dla pacjentów i ich rodzin

W oddziale poza podstawowym programem terapeutyczno – edukacyjnym oferujemy :

 1. Grupową pracę ze stygmatyzacją i autostygmatyzacją, trening „Jestem jaki/a jestem”. Autostygmatyzacja dotyka osoby z diagnozą psychiatryczną, powoduje negatywną samoocenę, obniżone poczucie skuteczności i w efekcie „błędnego koła” zjawisko zwane „why try”, czyli trudność z realizacją założonych celów życiowych. Pracując z autostygmatyzacją staramy się równocześnie pracować nad poprawą poczucia wartości.
 2. Krótkoterminową indywidualną terapię dla pacjentów z przewlekle utrzymującymi się omamami słuchowymi, do pracy wykorzystujemy techniki komputerowe i tworzymy awatara omamów słuchowych.
 3. Indywidualną terapię wykorzystującą wirtualną rzeczywistość dla pacjentów z rozpoznaniem psychozy oraz współistniejącymi objawami lęku społecznego.
  W VR tworzymy wirtualne sytuacje, których zadaniem jest jak najwierniejsze odwzorowanie zdarzeń realnych, w tym wypadku sytuacji społecznych. Pacjenci w bezpiecznych warunkach doświadczają okoliczności, które na co dzień są dla nich trudne. W ramach terapii pracujemy nad lepszym radzeniem sobie pacjentów w sytuacjach społecznych.

Program terapeutyczny prowadzony jest przez wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów z zakresu psychiatrii i psychologii.

Oddział Zapobiegania Nawrotom F10 jest całodobowym oddziałem szpitalnym I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, dysponuje siedmioma 3-4 osobowymi pokojami, każdy z węzłem sanitarnym.

Do dyspozycji pacjentów są:

 • sprzęt TV,
 • komputery,
 • siłownia,
 • biblioteka,
 • stół do tenisa stołowego.

Do oddziału przyjmowani są pacjenci po kryzysie psychotycznym, niewymagający ścisłego dozoru.

Kryteria wyłączające:

 • Zachowania agresywne i autoagresywne
 • Tendencje samobójcze
 • Czynne uzależnienie
 • Objawy wytwórcze i zaburzenia myślenia uniemożliwiające udział w zajęciach grupowych

Przyjęcie do oddziału może mieć miejsce po uprzedniej rozmowie kwalifikacyjnej.

Prosimy pacjentów o telefoniczne ustalanie terminu kwalifikacji pod numerem telefonu: (22) 45 82 583.

Obecnie konsultacje odbywają się zdalnie – telefonicznie, a jeżeli jest taka potrzeba – osobiście (ustalane jest to w trakcie pierwszej rozmowy).

II Klinika Psychiatryczna:

Kierownik:

dr hab. n.med. Tadeusz Pietras

e-mail: tpietras@ipin.edu.pl

Tel. (22) 45 82 764

Sekretariat:

Iwona Chomentowska

Tel. (22) 45 82 764

Fax. (22) 45 82 850

e-mail: sekretariat2kp@ipin.edu.pl

Oddział F 4

ORDYNATOR ODDZIAŁU   

dr Agnieszka Borzym

Tel. (22) 45 82 679

e-mail: borzyma@ipin.edu.pl

Tel. (22) 45 82 871

Oddział F 7

Ordynator Oddziału

dr Urszula Cieślak

Tel. (22) 45 82 608

e-mail: ucieslak@ipin.edu.pl

 

III Klinika Psychiatryczna:

Kierownik:

prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak

Z-ca Kierownika:

dr n. med. Michał Jarkiewicz, specjalista psychiatra

Sekretariat: 

Tel. (22) 84 24 087

Tel. (22) 45 82 510

e-mail: mskrzynska@ipin.edu.pl

Oddział F 5

Kierownik:

lek. Matija Mitrić, lekarz specjalista psychiatra

Tel. (22) 45 82 544

e-mail: mmitric@ipin.edu.pl

Pielęgniarka oddziałowa:

Ewa Komorowska

Tel. (22) 45 82 755

Dyżurka pielęgniarek:

Tel. (22) 45 82 777

Oddział F 6

Kierownik: 

dr n. med. Marek Grochowski

Tel. (22) 45 82 745

e-mail: wozni@ipin.edu.pl

Pielęgniarka Oddziałowa: 

Tel. (22) 45 82 502

Dyżurka pielęgniarek: 

Tel. (22) 45 82 746

Oddział F 9

Kierownik oddziału:

dr n. med. Michał Jarkiewicz, specjalista psychiatra

Tel. (22) 21 82 260

e-mail: mjarkiewicz@ipin.edu.pl

Gabinety lekarskie

Tel. (22) 45 82 649

Tel. (22) 45 82 654

Pielęgniarka Oddziałowa 

Tel. (22) 45 82 655

Dyżurka pielęgniarek

Tel. (22) 45 82 586

Oddział Dzienny III Kliniki Psychiatrycznej

Kierownik oddziału:

Joanna Salbert – psycholog
Tel. (22) 45 82 674
e-mail: jsalbert@ipin.edu.pl

Pielęgniarka oddziałowa:

Bożena Załęska

Tel. (22) 45 82 733

Ursynowsko-Wilanowski Zespół Leczenia Domowego Środowiskowego:

Kierownik lek. Sylwia Reich
Sekretariat

mgr Agata Skubisz Tel. (22) 45 82 717   

 

Klinika Nerwic, zaburzeń osobowości i odżywiania

Kierownik Kliniki:

p.o. Kierownika Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania
dr n. med. Katarzyna Nowakowska-Domagała

e-mail: knowakowska@ipin.edu.pl

Sekretariat:

Aleksandra Kociszewska

Tel. (22) 45 82 563

e-mail: sekretariatkn@ipin.edu.pl

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Kierownik:

dr hab. n. med. Barbara Remberk

Sekretariat

Tel. (22) 45 82 631

e-mail: klinikadim@ipin.edu.pl

Klinika Psychiatrii Sądowej

Kierownik:

dr hab. n. med. Anna Mosiołek

z-ca Kierownika:

Małgorzata Luks

Sekretariat

Tel. (22) 45 82 859

Fax. (22) 45 82 860

e-mail: kps@ipin.edu.pl

Oddział Dzienny Psychiatryczny Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, I Kliniki Psychiatrycznej

Kierownik:

dr hab. Maryla Malewicz-Sawicka

Tel. (22) 45 82 762

e-mail: sawicka@ipin.edu.pl

Zespół Profilaktyki Leczenia Uzależnień

Z-ca Kierownika:

lek. Monika Szymczakowska

Sekretariat:

Jolanta Jamrozik

Tel. (22) 45 82 740

Fax. (22) 65 19 311

e-mail: jamrozik@ipin.edu.pl

OLZA IPIN:

Kierownik oddziału:

Tel. (22) 45 82 691

Pokój lekarzy:

Tel. (22) 45 82 753

Pokój terapeutów:

Tel. (22) 45 82 754

Pielęgniarka oddziałowa:

Tel. (22) 45 82 721

Numer telefonu ogólnodostępny w oddziale do pacjentów:

Tel. (22) 21 82 328

OTU IPIN:

Kierownik oddziału:

Tel. (22) 45 82 685 

Fax. (22) 65 19 318

Pokój lekarzy i terapeutów:

Tel. (22) 45 82 685

Fax. (22) 65 19 318

Pielęgniarka oddziałowa:

Tel. (22) 45 82 685

Fax. (22) 65 19 318

AZLU IPIN:

Kierownik poradni:
Tel. (22) 45 82 688
Pokój lekarzy i terapeutów:

Tel. (22) 45 82 688

Rejestracja pacjentów:

Tel. (22) 45 82 788

Poradnia metadonowa IPIN:

Pokój lekarzy i terapeutów:

Tel. (22) 45 82 759

Punkt metadonowy:

Tel. (22) 45 82 670

Tel. (22) 45 82 875

I Klinika Neurologiczna

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz

Kierownik Oddziału

lek. Magdalena Konopko

Sekretariat

Emilia Will

Tel. (22) 45 82 548

Fax. (22) 45 82 566

e-mail: neurol1@ipin.edu.pl

Ewa Korzus

Tel. (22) 21 82 265

Pracownia Neurofizjologii I Kliniki Neurologii 

Tel. (22) 45 82 727

Personel pielęgniarski – Sala Udarowa

Tel. (22) 45 82 541 

Oddział Ogólny

Tel. (22) 21 82 263

II Klinika Neurologiczna

Kierownik:

prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

Kontakt

Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

Sekretariat

mgr Małgorzata Stelmach

Tel. (22) 45 82 601
Fax. (22) 84 29 322
e-mail: neruo2@ipin.edu.pl

Sekretariat ds. nauki

Magdalena Pilikowska

Tel. (22) 45 82 537
Fax. (22) 84 24 023

Oddział Ogólny i Leczenia Udaru Mózgu
Ordynator 

dr med. Beata Błażejewska-Hyżorek

e-mail: hyzorek@ipin.edu.pl

Sekretariat:

mgr Małgorzata Stelmach

Tel.  (22) 45 82 601
Fax. (22) 84 29 322

e-mail: neuro2@ipin.edu.pl

mgr Dominika Sługocka

program lekowy

Tel.  (22) 45 82 653

e-mal: smleczenie@ipin.edu.pl

tel. +48 571 404 280 (rejestracja)

od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00

Sala Udarowa 

Tel. (22) 45 82 536

Oddział Ogólny 

Tel. (22) 45 82 609 

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Ordynator

dr hab. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

e-mail: idlugosz@ipin.edu.pl

Sekretariat

Tel. (22) 45 82 820

Fax. (22) 84 22 634

Oddział Dzienny Rehabilitacji 

Ordynator
lek. Wojciech Wicha

Sekretariat:
Jadwiga Pawełkiewicz

Tel. (22) 45 82 730

e-mail: rehneurdzienna@ipin.edu.pl

Pracownia Fizjoterapii

dr hab. Maciej Krawczyk
specjalista fizjoterapii, terapeuta NDT-Bobath i PNF

Tel. (22) 45 82 810

Pracownia Ultrasonografii i Diagnostyki Naczyniowo-Kardiologicznej

Kierownik:

dr n med. Marta Skowrońska

Technicy: 

tech. Jolanta Szerszeń
tech. Karolina Staniszewska

Tel. (22) 45 82 647

Pracownia Neuroimmunologii

p.o. Kierownik:

mgr Agnieszka Cudna

zespół diagnostów laboratoryjnych:  

mgr Anna Palejko

technik Edyta Wrześniewska

Tel. (22) 45 82 804

Fax. (22) 45 82 593

KLINIKA NEUROCHIRURGII

Kierownik

dr hab. n. med. Michał Sobstyl

Sekretariat

mgr Monika Kubiak                            

Tel. (22) 21 82 202

Fax. (22) 21 82 203

e-mail: mkubiak@ipin.edu.pl    

ZAKŁAD GENETYKI

Kierownik:

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk

Nr telefonów:

Rejestracja/Sekretariat       

Tel. (22) 45 82 856 (zapisy 13.00-15.30)

Tel. (22) 45 82 610

e-mail: sekretariatgenetyka@ipin.edu.pl

ZAKŁAD RADIOLOGII

Kierownik:

Marcin Rylski

Rejestracja:

Tel. (22) 45 82 719

Tel. (22) 45 82 529

Sekretariat:

Tel. (22) 45 82 241

Koordynator Zakładu:

Tel. (22) 45 82 716

e-mail: neuroradiologia@ipin.edu.pl

ZAKŁAD NEUROCHEMII

Kierownik:

dr hab. n. med Piotr Maciejak

Tel. (22) 45 82 732

e-mail: jiwon@ipin.edu.pl

ZAKŁAD NEUROFIZJOLOGII KLINICZNEJ

Kierownik:

dr n. med. Wojciech Jernajczyk

Tel. (22) 45 82 742

e-mail: jernajcz@ipin.edu.pl 

Sekretariat:

Anna Sęk

Tel. (22) 45 82 713 

e-mail: neurofiz@ipin.edu.pl

Pracownia Elektroencefalografii (EEG) i Polisomnografii (PSG)

Tel. (22) 45 82 761

Tel. (22) 45 82 634

Pracownia Elektromiografii (EMG)

 Tel. (22) 45 82 791 

ZAKŁAD NEUROPATOLOGII

Kierownik:

prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz

Tel. (22) 45 82 646

e-mail: neuropat@ipin.edu.pl

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO

Kierownik:

dr n. hum. Daria Biechowska

Tel. (22) 45 82 615

Fax. (22) 85 89 174

e-mail: zzp@ipin.edu.pl

ZAKŁAD FARMAKOLOGII I FIZJOLOGII UKŁADU NERWOWEGO

Kierownik:

prof. dr hab. med. Paweł Mierzejewski

Tel/fax. (22) 84 27 644

Tel/fax. (22) 45 82 624

e-mail: mierzeje@ipin.edu.pl

ZAKŁAD NADAŃ NAD ALKOHOLIZMEM

KIEROWNIK:

dr n. hum. Jacek Moskalewicz

Kontakt:

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

Sekretariat: 

mgr Wanda Brzozowska

Tel. (22) 45 82 779

e-mail: zbait@ipin.edu.pl

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Kierownik:

dr n. med. Anna Basińska- Szafrańska

e-mail: basinska@ipin.edu.pl

Tel. (22) 45 82 611

Tel. (22) 84 24 012

e-mail: pzp@ipin.edu.pl

PORADNIA NEUROLOGICZNA

Kierownik

dr n. med. Beata Sawicka, 

e-mail: bsawicka@ipin.edu.pl

Kontakt do Rejestracji Poradni:

od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30.

Tel. (22) 45 82 826

e-mail: poradnian@ipin.edu.pl

Konsultacje pacjentów z chorobą Wilsona:

wtorek-czwartek godz. 09.00 – 15.00

Tel. (22) 45 82 837

e-mail: poradniawilsona@ipin.edu.pl

Stwardnienie Rozsiane leczenie:

e-mail: smleczenie@ipin.edu.pl

tel. +48 571 404 280 (rejestracja)

od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00

PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA

Kierownik Poradni Neurochirurgicznej

dr hab. n. med. Michał Sobstyl

Kontakt do Rejestracji Poradni: 

Tel. (22) 21 82 259

od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00

PORADNIA GENETYCZNA

Kierownik:

dr n. med. Karolina Ziora-Jakutowicz

Rejestracja:  

Tel. (22) 45 82 610 (zapisy 13.30-15.00)

Gabinet Zabiegowy:

Tel. (22) 45 82 547

e-mail: genetykasekretariat@ipin.edu.pl

AMBULATORYJNY ZESPÓŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Kierownik:

mgr Bogusława Mazurkiewicz

Tel. (22) 45 82 688

e-mail: bmazurkiewicz@ipin.edu.pl

Rejestracja:  

Tel. (22) 45 82 788

Pracownia Neuroimmunologii II Kliniki Neurologii

ul. Sobieskiego 9
(budynek H, domofon nr 6)
02-957 Warszawa
Tel. (22) 45 82 804
Fax. (22) 45 82 593

Kierownik:

dr n. med. Anna Chrostek

Pielęgniarka Oddziałowa: 

mgr. pielęgniarstwa Ewa Zabawa

Kontakt 

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

Nr telefonów:

Tel. (22) 45 82 648

Tel. (22) 45 82 748

Tel. (22) 45 82 830

e-mail: izba@ipin.edu.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast