Informujemy o możliwości rejestracji on-line do Poradni Instytutu za pośrednictwem systemu e-rejestracji: https://erejestracja.ipin.edu.pl/mpi/app/#/login

I Klinika Psychiatryczna:

Kierownik:

dr hab. n. med. Piotr Świtaj

Kontakt:

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

Sekretariat:

Małgorzata Gorzeń

Tel. (22) 45 82 773

e-mail: gorzen@ipin.edu.pl

Oddział F1

Kierownik:

dr Bogdan Stefanowski

Tel. (22) 45 82 532

Pielęgniarka oddziałowa: 

Małgorzata Szcześniak

Tel. (22) 45 82 552

Oddział F2

Kierownik:

dr n. med. Izabela Niedźwiedzka-Siuda

Tel. (22) 45 82 553

Pielęgniarka oddziałowa: 

Agnieszka Augustyniak

Tel. (22) 45 82 505

Oddział F10

Kierownik:

Joanna Krzyżanowska-Zbucka

e-mail: krzyzano@ipin.edu.pl

Kierownik:

Tel. (22) 45 82 581

Gabinety lekarskie:

Tel. (22) 45 82 580

Tel. (22) 45 82 799

Psycholodzy:

Tel. (22) 45 82 582

Pielęgniarka oddziałowa:

Tel. (22) 45 82 584

Pielęgniarki:

Tel. (22) 45 82 583

Tel. (22) 45 82 585

II Klinika Psychiatryczna:

Kierownik:

dr hab. n.med. Tadeusz Pietras

e-mail: tpietras@ipin.edu.pl

Tel. (22) 45 82 764

Sekretariat:

Iwona Chomentowska

Tel. (22) 45 82 764

Fax. (22) 45 82 850

e-mail: sekretariat2kp@ipin.edu.pl

Oddział F4

ORDYNATOR ODDZIAŁU   

dr Agnieszka Borzym

Tel. (22) 45 82 679

e-mail: borzyma@ipin.edu.pl

Tel. (22) 45 82 871

Oddział F 7

Ordynator Oddziału

dr Urszula Cieślak

Tel. (22) 45 82 608

e-mail: ucieslak@ipin.edu.pl

III Klinika Psychiatryczna:

Kierownik:

prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak

Z-ca Kierownika:

dr n. med. Michał Jarkiewicz, specjalista psychiatra

Sekretariat: 

Tel. (22) 84 24 087

Tel. (22) 45 82 510

e-mail: mskrzynska@ipin.edu.pl

Oddział F5

Kierownik:

Rodryg Reszczyński

Tel. (22) 45 82 544

e-mail: rodryg@ipin.edu.pl

Lekarze specjaliści psychiatrzy:

Olga Sikorska

Tel. (22) 45 82 816

Lekarze rezydenci

Tel. (22) 45 82 562

Tel. (22) 45 82 632

Psycholodzy i terapeuci:

Joanna Zielińska

Aneta Koperczak-Bilko

Tel. (22) 21 82 329

Pielęgniarka oddziałowa:

Ewa Komorowska

Tel. (22) 45 82 755

Dyżurka pielęgniarek:

Tel. (22) 45 82 777

Oddział F6

Kierownik: 

dr n. med. Marek Grochowski

Tel. (22) 45 82 745

e-mail: wozni@ipin.edu.pl

Lekarze specjaliści psychiatrzy 

Tel. (22) 45 82 689 

lek. med. Janina Sonik 

Lekarze rezydenci 

Tel. (22) 21 82 338

Pielęgniarka Oddziałowa: 

Tel. (22) 45 82 502

Dyżurka pielęgniarek: 

Tel. (22) 45 82 746

Oddział F9

Kierownik oddziału:

dr n. med. Michał Jarkiewicz, specjalista psychiatra

Tel. (22) 21 82 260

e-mail: mjarkiewicz@ipin.edu.pl

Gabinety lekarskie

Tel. (22) 45 82 649

Tel. (22) 45 82 654

Pielęgniarka Oddziałowa 

Tel. (22) 45 82 655

Dyżurka pielęgniarek

Tel. (22) 45 82 586

III Oddział Dzienny: 

Kierownik:  dr n. med. Małgorzata Maj

Numer ogólny do lekarzy na III O/Dz. w tym i do Pani Ordynator

Tel. (22) 45 82 556 

Prof. Marek Jarema

Tel. (22) 45 82 798 

Ursynowsko-Wilanowski Zespół Leczenia Domowego:

Tel. (22) 45 82 717 

Klinika Nerwic, zaburzeń osobowości i odżywiania

Kierownik Kliniki:

p.o. Kierownika Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania
dr n. med. Katarzyna Nowakowska-Domagała

e-mail: knowakowska@ipin.edu.pl

Sekretariat:

Aleksandra Kociszewska

Tel. (22) 45 82 563

e-mail: sekretariatkn@ipin.edu.pl

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Kierownik:

dr hab. n. med. Barbara Remberk

Sekretariat

Tel. (22) 45 82 631

e-mail: klinikadim@ipin.edu.pl

Klinika Psychiatrii Sądowej

Kierownik:

prof. nadz dr hab. Janusz Heitzman

z-ca Kierownika:

Małgorzata Luks

Sekretariat

Tel. (22) 45 82 859

Fax. (22) 45 82 860

e-mail: kps@ipin.edu.pl

Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej

Kierownik:

dr hab. Maryla Malewicz-Sawicka

Tel. (22) 45 82 762

e-mail: sawicka@ipin.edu.pl

Zespół Profilaktyki Leczenia Uzależnień

Kierownik:

dr n. med. Andrzej Silczuk

Z-ca Kierownika:

lek. Monika Szymczakowska

Sekretariat:

Jolanta Jamrozik

Tel. (22) 45 82 740

Fax. (22) 65 19 311

e-mail: jamrozik@ipin.edu.pl

OLZA IPIN:

Kierownik oddziału:

Tel. (22) 45 82 691

Pokój lekarzy:

Tel. (22) 45 82 753

Pokój terapeutów:

Tel. (22) 45 82 754

Pielęgniarka oddziałowa:

Tel. (22) 45 82 721

Numer telefonu ogólnodostępny w oddziale do pacjentów:

Tel. (22) 21 82 328

OTU IPIN:

Kierownik oddziału:

Tel. (22) 45 82 685 

Fax. (22) 65 19 318

Pokój lekarzy i terapeutów:

Tel. (22) 45 82 685

Fax. (22) 65 19 318

Pielęgniarka oddziałowa:

Tel. (22) 45 82 685

Fax. (22) 65 19 318

AZLU IPIN:

Kierownik poradni:
Tel. (22) 45 82 688
Pokój lekarzy i terapeutów:

Tel. (22) 45 82 688

Rejestracja pacjentów:

Tel. (22) 45 82 788

Poradnia metadonowa IPIN:

Pokój lekarzy i terapeutów:

Tel. (22) 45 82 759

Punkt metadonowy:

Tel. (22) 45 82 670

Tel. (22) 45 82 875

I Klinika Neurologiczna

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz

Kierownik Oddziału

lek. Magdalena Konopko

Sekretariat

Emilia Will

Tel. (22) 45 82 548

Fax. (22) 45 82 566

e-mail: neurol1@ipin.edu.pl

Ewa Korzus

Tel. (22) 21 82 265

Pracownia Neurofizjologii I Kliniki Neurologii 

Tel. (22) 45 82 727

Personel pielęgniarski – Sala Udarowa

Tel. (22) 45 82 541 

Oddział Ogólny

Tel. (22) 21 82 263

II Klinika Neurologiczna

Kierownik:

prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

Tel. (22) 45 82 537

Fax. (22) 84 24 023

e-mail: neuro2@ipin.edu.pl

Oddział Ogólny i Leczenia Udaru Mózgu
Ordynator 

dr med. Beata Błażejewska-Hyżorek

e-mail: hyzorek@ipin.edu.pl

Sekretariat:

mgr Małgorzata Stelmach

Tel.  (22) 45 82 601
Fax. (22) 84 29 322

e-mail: neuro2@ipin.edu.pl

mgr Dominika Sługocka

program lekowy

Tel.  (22) 45 82 653

e-mal: smleczenie@ipin.edu.pl

tel. +48 571 404 280 (rejestracja)

od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00

Sala Udarowa 

Tel. (22) 45 82 536

Oddział Ogólny 

Tel. (22) 45 82 609 

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Ordynator

dr hab. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

e-mail: idlugosz@ipin.edu.pl

Sekretariat

Tel. (22) 45 82 820

Fax. (22) 84 22 634

Oddział Dzienny Rehabilitacji 

Ordynator
lek. Wojciech Wicha

Sekretariat:
Jadwiga Pawełkiewicz

Tel. (22) 45 82 730

e-mail: rehneurdzienna@ipin.edu.pl

Pracownia Fizjoterapii

dr hab. Maciej Krawczyk
specjalista fizjoterapii, terapeuta NDT-Bobath i PNF

Tel. (22) 45 82 810

Pracownia Ultrasonografii i Diagnostyki Naczyniowo-Kardiologicznej

Kierownik:

dr n med. Marta Skowrońska

Technicy: 

tech. Jolanta Szerszeń
tech. Karolina Staniszewska

Tel. (22) 45 82 647

Pracownia Neuroimmunologii

p.o. Kierownik:

mgr Agnieszka Cudna

zespół diagnostów laboratoryjnych:  

mgr Anna Palejko

technik Edyta Wrześniewska

Tel. (22) 45 82 804

Fax. (22) 45 82 593

KLINIKA NEUROCHIRURGII

Kierownik

dr hab. n. med. Michał Sobstyl

Sekretariat

mgr Monika Kubiak                            

Tel. (22) 21 82 202

Fax. (22) 21 82 203

e-mail: mkubiak@ipin.edu.pl    

ZAKŁAD GENETYKI

Kierownik:

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk

Nr telefonów:

Rejestracja/Sekretariat       

Tel. (22) 45 82 856 (zapisy 13.00-15.30)

Tel. (22) 45 82 610

e-mail: sekretariatgenetyka@ipin.edu.pl

ZAKŁAD RADIOLOGII

Kierownik:

Marcin Rylski

Rejestracja:

Tel. (22) 45 82 719

Tel. (22) 45 82 529

Sekretariat:

Tel. (22) 45 82 241

Koordynator Zakładu:

Tel. (22) 45 82 716

e-mail: neuroradiologia@ipin.edu.pl

ZAKŁAD NEUROCHEMII

Kierownik:

dr hab. n. med Piotr Maciejak

Tel. (22) 45 82 732

e-mail: jiwon@ipin.edu.pl

ZAKŁAD NEUROFIZJOLOGII KLINICZNEJ

Kierownik:

dr n. med. Wojciech Jernajczyk

Tel. (22) 45 82 742

e-mail: jernajcz@ipin.edu.pl 

Sekretariat:

Anna Sęk

Tel. (22) 45 82 713 

e-mail: neurofiz@ipin.edu.pl

Pracownia Elektroencefalografii (EEG) i Polisomnografii (PSG)

Tel. (22) 45 82 761

Tel. (22) 45 82 634

Pracownia Elektromiografii (EMG)

 Tel. (22) 45 82 791 

ZAKŁAD NEUROPATOLOGII

Kierownik:

prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz

Tel. (22) 45 82 646

e-mail: neuropat@ipin.edu.pl

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO

Kierownik:

dr n. hum. Daria Biechowska

Tel. (22) 45 82 615

Fax. (22) 85 89 174

e-mail: zzp@ipin.edu.pl

ZAKŁAD FARMAKOLOGII I FIZJOLOGII UKŁADU NERWOWEGO

Kierownik:

prof. dr hab. med. Paweł Mierzejewski

Tel/fax. (22) 84 27 644

Tel/fax. (22) 45 82 624

e-mail: mierzeje@ipin.edu.pl

ZAKŁAD NADAŃ NAD ALKOHOLIZMEM

KIEROWNIK:

dr n. hum. Jacek Moskalewicz

Kontakt:

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

Sekretariat: 

mgr Wanda Brzozowska

Tel. (22) 45 82 779

e-mail: zbait@ipin.edu.pl

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Kierownik:

dr n. med. Anna Basińska- Szafrańska

e-mail: basinska@ipin.edu.pl

Tel. (22) 45 82 611

Tel. (22) 84 24 012

e-mail: pzp@ipin.edu.pl

PORADNIA NEUROLOGICZNA

Kierownik

dr n. med. Beata Sawicka, 

e-mail: bsawicka@ipin.edu.pl

Kontakt do Rejestracji Poradni:

od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30.

Tel. (22) 45 82 826

e-mail: poradnian@ipin.edu.pl

Konsultacje pacjentów z chorobą Wilsona:

wtorek-czwartek godz. 09.00 – 15.00

Tel. (22) 45 82 837

e-mail: poradniawilsona@ipin.edu.pl

Stwardnienie Rozsiane leczenie:

e-mail: smleczenie@ipin.edu.pl

tel. +48 571 404 280 (rejestracja)

od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00

PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA

Kierownik Poradni Neurochirurgicznej

dr hab. n. med. Michał Sobstyl

Kontakt do Rejestracji Poradni: 

Tel. (22) 21 82 259

od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00

PORADNIA GENETYCZNA

Kierownik:

dr n. med. Karolina Ziora-Jakutowicz

Rejestracja:  

Tel. (22) 45 82 610 (zapisy 13.30-15.00)

Gabinet Zabiegowy:

Tel. (22) 45 82 547

e-mail: genetykasekretariat@ipin.edu.pl

Pracownia Neuroimmunologii II Kliniki Neurologii

ul. Sobieskiego 9
(budynek H, domofon nr 6)
02-957 Warszawa
Tel. (22) 45 82 804
Fax. (22) 45 82 593

Kierownik:

dr n. med. Anna Chrostek

Pielęgniarka Oddziałowa: 

mgr. pielęgniarstwa Ewa Zabawa

Kontakt 

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

Nr telefonów:

Tel. (22) 45 82 648

Tel. (22) 45 82 748

Tel. (22) 45 82 830

e-mail: izba@ipin.edu.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast