Informacje dla pacjentów:

Zalecenia dot. przekazywania paczek pacjentom hospitalizowanym w IPiN

Zasady funkcjonowania poradni IPiN w związku z epidemią

Lista badań wykonywanych w pracowniach Zakładu Radiologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Upoważnienie dotyczące uzyskiwania dokumentacji medycznej

Karta zgłoszenia do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

Upoważnienie dotyczące uzyskiwania informacji o stanie zdrowia
pacjenta i udzielonych świadczeniach zdrowotnych

Wniosek o wydanie oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia

Wniosek o wydanie kopii
dokumentacji medycznej

Rozmiar czcionki
Kontrast