Ogłoszenie o brakowaniu dokumentacji medycznej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej przechowywanej w zbiorach Instytutu, której okresy przechowywania już upłynęły. Brakowaniu poddana zostanie dokumentacja historii chorób pacjentów z okresu do 31.12.1998 roku leczących się w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na oddziałach psychiatrycznych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia będą mogły ją odebrać po uprzednim złożeniu stosownego wniosku. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Wnioski o wydanie oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia należy składać w Dziale Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej Instytutu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 do dnia 9 września 2022 r. Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Wniosek o wydanie dokumentacji znajduje się poniżej (link do pobrania) lub można go odebrać osobiście w Dziale Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej Instytutu.

Wniosek o wydanie oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia [PDF]

Rozmiar czcionki
Kontrast