Punkt przyjmowania paczek dla pacjentów IPiN

ZALECENIA DLA RODZIN / OPIEKUNÓW DOT. PRZEKAZYWANIA PACZEK PACJENTOM HOSPITALIZOWANYM W INSTYTUCIE PSYCHIATRII I NEUROLOGII

1. Paczki należy przygotować tak jak do wysyłki pocztą, tzn. w zaklejonym kartonie, dokładnie opisane (drukowanymi literami IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA oraz ODDZIAŁ, w którym pacjent jest hospitalizowany).

2. Maksymalna waga paczek → ok 3 kg.

3. W paczkach mogą się znajdować:

  • Środki higieny osobistej;
  • Bielizna, piżama;
  • Kawa, herbata, wyroby tytoniowe;
  • Nie zaleca się przekazywania żywności i środków spożywczych z uwagi na czas kwarantanny;
  • Nie zaleca się przekazywania rzeczy wartościowych, np. elektroniki, biżuterii;
  • Dodatkowo można przekazać zgrzewkę napojów (woda, soki) opisane j.w.

4. Wszystkie paczki po przyjęciu będą poddane co najmniej 48-godzinnej kwarantannie.

5. Paczki można przekazywać 1 raz w tygodniu, we wtorki w godzinach 16 00 – 19 00 .

6. Miejsce przyjmowania paczek: budynek przy bramie wjazdowej do IPiN.

7. Wszystkie przekazane paczki będą rejestrowane.

8. Istnieje możliwość wysyłania paczek drogą pocztową. Paczki będą przyjmowane w godzinach pracy Kancelarii Instytutu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 8 00 – 15 00 .

9. Zawartość każdej paczki po dostarczeniu do kliniki / oddziału będzie podlegała weryfikacji przez personel w obecności pacjenta.

UWAGA: Paczki nie spełniające ww. kryteriów NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE !

Rozmiar czcionki
Kontrast